Teksty artykułów

Teksty wykładów konferencji Nauka-Etyka-Wiara, teksty niektórych prezentacji przedstawianych podczas spotkań organizowanych przez ChFPN oraz inne artykuły, przesłane przez autorów.

Teksty wykładów konferencji cyklu Nauka-Etyka-Wiara

Monografia  Wpływ ideologii na naukę i życie społeczne

Podstawę monografii stanowi pokłosie konferencji Nauka-Etyka-Wiara 2018, która odbyła się w dniach 31 maja – 3 czerwca 2018r. w Będlewie k. Poznania. Na bazie większości wygłoszonych referatów zostały opracowane artykuły, które po uzyskaniu pozytywnych recenzji zostały włączone do monografii.

Monografia  Nauka i wiara – wyzwania przyszłości

Monografia jest owocem badań przedstawionych podczas konferencji Nauka-Etyka-Wiara 2015 w Rydzynie w dniach 4-7 czerwca 2015 roku.

Nauka – możliwości i ograniczenia
Niniejsza publikacja zawiera zbiór wykładów wprowadzających do poszczególnych sesji oraz referatów przedstawionych podczas konferencji Nauka-Etyka-Wiara 2013 w Rydzynie w dniach 30 maja – 2 czerwca 2013 roku.
Nauka-Etyka-Wiara 2011

Teksty wykładów i referatów przedstawionych podczas konferencji NEW’11 w Dobieszkowie koło Łodzi w dniach 23-26 czerwca 2011 roku. Głównym tematem konferencji była godność człowieka.

Nauka-Etyka-Wiara 2009

Teksty wykładów i referatów przedstawionych podczas konferencji NEW’09 w Jastrzębiej Górze w dniach 11-14 czerwca 2009 roku. Głównym tematem konferencji były różne aspekty informacji.

Nauka-Etyka-Wiara 2007

Teksty wykładów i referatów przedstawionych podczas konferencji NEW’07 w Rogowie koło Łodzi w dniach 18-21 października 2007 roku.

Nauka-Etyka-Wiara 2005

Teksty wykładów i referatów przedstawionych podczas konferencji NEW’05 w Wiśle w dniach 29 kwietnia – 3 maja 2005 roku.

Teksty pozostałych artykułów i referatów

(Teksty z wcześniejszej wersji strony są stopniowo przywracane)

Andrzej Hławiczka: To takie logiczne

Henry F. Schaefer: Wiara naukowców I

Henry F. Schaefer: Wiara naukowców II

Statut Chrześcijańskiego Forum Pracowników Nauki

Cztery Prawa Życia Duchowego