Lektury

Tutaj będą zamieszczone teksty wykładów konferencji Nauka-Etyka-Wiara, teksty niektórych prezentacji przedstawianych podczas spotkań organizowanych przez ChFPN oraz inne artykuły, przesłane przez autorów.

Monografia  Wpływ ideologii na naukę i życie społeczne

Podstawę monografii stanowi pokłosie konferencji Nauka-Etyka-Wiara 2018, która odbyła się w dniach 31 maja – 3 czerwca 2018r. w Będlewie k. Poznania. Na bazie większości wygłoszonych referatów zostały opracowane artykuły, które po uzyskaniu pozytywnych recenzji zostały włączone do monografii.

Monografia  Nauka i wiara – wyzwania przyszłości

Monografia jest owocem badań przedstawionych podczas konferencji Nauka-Etyka-Wiara 2015 w Rydzynie w dniach 4-7 czerwca 2015 roku.

Nauka – możliwości i ograniczenia

Niniejsza publikacja zawiera zbiór wykładów wprowadzających do poszczególnych sesji oraz referatów przedstawionych podczas konferencji Nauka-Etyka-Wiara 2013 w Rydzynie w dniach 30 maja – 2 czerwca 2013 roku.

Artykuły przesłane przez autorów:

Andrzej Hławiczka: To takie logiczne