Bryza 2019

Konferencja Bryza 2019

Bryza 2019 odbyła się w dniach 18-28 lipca u podnóża  Gorców niedaleko Mszany Dolnej w ośrodku konferencyjnym „Amonit” ( www.pensjonatamonit.pl ) w Niedźwiedziu (Podobin).
Cena obejmująca zakwaterowanie i dwa posiłki dziennie: śniadania i obiadokolacje, wynosiła 1350 zł. Dla dzieci do lat 10 – 990 zł; do lat 2 bezpłatnie, o ile nie korzystały z wyżywienia. Zniżkowa cena dla członków Chrześcijańskiego Forum Pracowników Nauki – 1300 zł.

W rozkładzie typowego dnia czas od śniadania do obiadokolacji był wolny; organizowane były wspólne wycieczki piesze w okoliczne góry (Gorce, Beskid Wyspowy), a w niektóre dni wycieczki autokarowe do okolicznych, atrakcyjnych turystycznie miejsc. Ich koszt nie był wliczony w cenę konferencji.
Wykłady i seminaria zajmowały zazwyczaj dwie i pół godziny dziennie po obiadokolacji.
Każdy dzień zaczynał się od półgodzinnej wspólnej modlitwy inspirowanej tekstami Pisma świętego.

Program sesji wykładowych

Piątek, 19.VII
17:30 – 18:20 Anna Seredyńska – Higiena psychiczna wsparciem zdrowia psychicznego
18:35 – 19:25 Mirosław Rucki – Biblia: księga faktów
19:25 – 19:55 Krzysztof Cena – Wikipedia: wprowadzenie do najpopularniejszego repozytorium informacji w dobie Internetu

Anna Seredyńska

Sobota, 20.VII
17:30 – 18:20 Bogdan Mazan – Poeta nie tylko kultowy
18:35 – 19:25 Mirosław Rucki – Ile czasu trwało stwarzanie? Zapis geologiczny i biologiczny
19:25 – 20:15 Mirosław Rucki – Czy Chrystus naprawdę zmartwychwstał? Dyskusja naukowa wyników badań Całunu Turyńskiego

Bogdan Mazan

Niedziela, 21.VII
17:30 – 18:20 Anna Seredyńska – Mechanizmy obronne i ich pozytywne zadania
18:35 – 19:25 Stanisław Białecki – Jaki jest twój Jezus? (Pierwszy wykład z serii opartej o treść Ewangelii wg św. Mateusza)
19:25 – 19:55 Justyna Muszyńska – „Dies irae” Lucjana Rydla: hit czy kit?

Justyna Muszyńska

Poniedziałek, 22.VII
17:30 – 18:20 Michał Chaberek – Św. Tomasz z Akwinu a ewolucja teistyczna
18:35 – 19:25 David Curp – Sekularyzacja i odrodzenie religijne / re-sakralizacja w teorii i praktyce w Europie XX wieku
19:25 – 19:55 Dennis i Kasia Beck –  Faculty Commons:  A Movement among Christian Professors

Dennis i Kasia Beck

Wtorek, 23.VII
17:30 – 18:20 Bogdan Mazan – Jak powstawała arcydzielna „epopeja chrześcijańska” – Quo vadis Henryka Sienkiewicza?
18:35 – 19:25 Stanisław Białecki – Czemu służą twoje sieci?
19:25 – 19:55 Weronika Pawłowicz – Czarna sztuka w Polsce XVI w. Drukarze i ich dzieła

Weronika Pawłowicz

Środa, 24.VII
17:30 – 18:20 Stanisław Białecki – Co rozumiesz z Bożego przebaczenia?
18:35 – 19:25 David Curp – Religijne wyzwania Unii Europejskiej związane z integracją i masową imigracją
19:25 – 19:55 Mariusz Grządziel – Refleksje oparte o treść listów do Kościołów z Apokalipsy św. Jana

David Curp

Czwartek, 25.VII
17:30 – 18:20 Bogdan Mazan – Ultramontanie o religii, misjach i życiu w Chinach przed upadkiem cesarstwa (w drugiej połowie XIX wieku)
18:20 – 18:50 Tim Cameron – From darkness to light: being rescued from the path of self-destruction. (A professor’s journey)
19:05 – 19:55 Stanisław Białecki – Pozorni agnostycy

Tim Cameron

Piątek, 26.VII
17:30 – 18:00 Małgorzata Pagacz – Czy można pokładać nadzieję w nauce? Spojrzenie na naukę Benedykta XVI
18:00 – 18:50 Robert Boryczka – Ewangelia 3D
19:05 – 19:55 Robert Boryczka – Problem inkulturacji

Małgorzata Pagacz

Sobota, 27.VII
17:30 – 18:20 Robert Boryczka – Przykład inkulturacji – ikona Rublowa
18:35 – 19:25 Stanisław Białecki – Zadanie do końca świata
19:25 – 19:55 Andrzej Zabołotny – Wizja Chrześcijańskiego Forum Pracowników Nauki

Robert Boryczka

Teksty Pisma świętego inspirujące do modlitwy:

Piątek, 19 lipca – Boża miłość:
Psalm 91; Księga Powtórzonego Prawa 7,7-11 i Apokalipsa 1,4-6

Sobota, 20 lipca – wieczność Boga
Psalm 90; Księga Izajasza 40,27-31 i 1 List Jana 5,9-13

Niedziela, 21 lipca – Bóg jako skała oparcia
Psalm 62; Księga Izajasza 26,1-4 i Powtórzonego Prawa 32,1-4

Poniedziałek, 22 lipca – Boża sprawiedliwość
Psalm 97; Apokalipsa 15,1-4 i Dzieje Apostolskie 17,30-31

Wtorek, 23 lipca – Boża dobroć
Psalm 27; Księga Nahuma 1,7 i Jeremiasza 29,11-14

Środa, 24 lipca – Boża łaskawość
Psalm 85; 1 Księga Kronik 16,30-35; List do Efezjan 1,4-7

Czwartek, 25 lipca – Boża niezmienność
Psalm 119, 89-108; List św. Jakuba 1,17-18 i Psalm 102, 26-28

Piątek, 26 lipca – Boża prawdomówność
Psalm 119,129-152; List do Hebrajczyków 6,16-20; Księga Liczb 23,19

Sobota, 27 lipca – Boża suwerenność
Psalm 104, 1-23; Księga Izajasza 46,8-13

Wieczory nieformalne

Piątek, 19 lipca: Mirosław Rucki – Sytuacja chrześcijan na Bliskim Wschodzie

Poniedziałek, 22 lipca: Michał Chaberek – dyskusja dotycząca koncepcji Inteligentnego Projektu

Środa, 24 lipca: Barbara Cena – Impresje fotograficzne

Czwartek, 25 lipca: Ognisko z występem lokalnego zespołu muzyki ludowej

Wycieczki podczas czasu wolnego

Piątek, 19 lipca
Dojazd busem do Kasiny Wielkiej, wejście czerwonym szlakiem na Lubogoszcz (968m), powrót do Mszany Dolnej czerwonym szlakiem.

Sobota, 20 lipca
Dojazd mikrobusem do Rabki Zaryte, wejście żółtym szlakiem na Luboń Wielki (1022m), powrót czerwonym szlakiem do Mszany Dolnej.

Niedziela, 21 lipca
W tym dniu nie planowano wspólnych wycieczek; możliwość udziału we Mszy św. w Porębie Wielkiej lub w nabożeństwie Kościoła Baptystów w Rabce.

Poniedziałek, 22 lipca
Wycieczka autokarowa z przewodnikiem: Muzeum OO. Cystersów w Szczyrzycu, ostaniec „Diabli Kamień”  nieopodal klasztoru, Gruszów – zwiedzanie kościoła z XVI w, Dobczyce i dawne kościoły w okolicy Dobczyc.

Wtorek, 23 lipca
Dojazd samochodami do Poręby Wielkiej – Chlipały, jedna grupa: wejście żółtym szlakiem do schroniska PTTK Stare Wierchy (pod szczytem Gronik, 1027m); druga grupa: wejście zielonym szlakiem do schroniska PTTK Maciejowa i stąd czerwonym na Stare Wierchy. Powrót obydwu grup żółtym szlakiem do miejsca startu.

Środa, 24 lipca
Przejazd do Rabki, zwiedzanie Parku Zdrojowego i miasta, czas wolny.

Czwartek, 25 lipca
Wycieczka autokarowa z przewodnikiem:  Muzeum im. Wł. Orkana w starym kościele w Rabce, Skansen Taboru Kolejowego w Chabówce, Sanktuarium w Ludźmierzu.

Piątek, 26 lipca
Jedna grupa: wyjście z Koninek zielonym i czerwonym szlakiem na Turbacz (1310 m), zejście niebieskim szlakiem. Druga grupa: wyjście z ośrodka na Górę Potaczkową (746m) – czarnym szlakiem, zejście do Poręby Wielkiej i Niedźwiedzia zielonym szlakiem.

Sobota, 27 lipca
Dojazd samochodami do Koninek, wyjście zielonym szlakiem na Turbaczyk (1078 m), zejście ścieżką edukacyjną.

Opis większości wykładów i wykładowców

Bogdan Mazan, prof. zw. dr hab., literaturoznawca, historyk literatury polskiej, pracownik Zakładu Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski w Instytucie Filologii Polskiej i Logopedii na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

1. Poeta nie tylko kultowy.

Nasuwająca się nieoczywistość pełna niespodzianek zadecydowała o wyborze do prezentacji określonych motywów z poezji Kazimierza Przerwy-Tetmajera (1865-1940). Był to bowiem człowiek „żywy”, z czasem nowy, duchowy, zmieniający się i odnawiający (ustawicznie?) ku pełniejszemu poznaniu, także religijnemu, widocznemu np. w poetyckiej treści wyznawczej i modlitewnej. Świetnie zarówno utrwalał, jak i przełamywał stereotypy oraz modne trendy swej epoki – myślę, że ku naszemu głębszemu zamyśleniu. Są więc w tej poezji ciekawe dla odbiorcy nieoczywistości, zagadki i wprost olśnienia. A jedną niespodzianką zapoczątkuję wątek, który w kolejnych wykładach, poświęconych innym sprawom, również się pojawi.

Przygotowanie uczestników: Można sobie jakieś wiersze Tetmajera przeczytać albo przypomnieć, by ewentualnie skonfrontować z moimi wyborami i podyskutować.

2. Jak powstawała arcydzielna „epopeja chrześcijańska” – Quo vadis Henryka Sienkiewicza?

W tym zakresie pojawią się próby odpowiedzi na takie m.in. pytania. Skąd i dokąd zmierzała ta powieść? Na jakim historycznym i nieraz bolesnym współcześnie (tj. w drugiej połowie XIX wieku) erudycyjnym podłożu, także religijnym? Czy dziejowość jest tutaj tak dobrze przyswajalna jak w innych powieściach historycznych Sienkiewicza? Jeśli nie, to dlaczego? A jak sobie Sienkiewicz z tym radził i czy z jednakowo dobrym skutkiem? Pytania kluczowe. Czy w każdym calu jest to arcydzieło? W czym może tkwić najmniej kwestionowana arcydzielność?

Przygotowanie uczestników: Można/warto odświeżyć lekturę, choć wykład skoncentruje się głównie na powstawaniu, na warsztacie pisarskim i na osiągniętym celu. Może komuś nasunie się myśl, ze sztuki pisania, jak własną powieść zacząć i co dalej robić.

3. Ultramontanie o religii, misjach i życiu w Chinach przed upadkiem cesarstwa (w drugiej połowie XIX wieku).

Wykład przedstawi obraz religii i życia w dawnych Chinach, zarysowujący się z perspektywy ultramontańskiej (wyjaśnię, dlaczego z tej perspektywy) i w odpowiednim azjatyckim kontekście. Uwidoczni, że ekstremizm kolonialny, wymogi handlu i zaborczej polityki – jako niezbyt fortunne zaplecze działalności misjonarskiej – nie były bezkrytycznie przyjmowanymi sprzymierzeńcami Kościoła. Śledzenie zaś apologetyki i kroniczki martyrologicznej przeistoczy się w obserwację interesujących obrazków obyczajowo-etnicznych oraz przejawów ścierania się i wymiany kultur. Nie tylko zaś zmierzającej w kierunku pomnażania zdobyczy chrześcijaństwa na Dalekim Wschodzie, ale również dążącej do zrozumienia, porozumienia czy więcej niż empatii wywołanej jakąś ludzką potrzebą lub przyrodniczą katastrofą, zatem zmierzającej do przyjaznego i współ-czującego pochylenia się nad odmiennością.

Przygotowanie uczestników: Można sobie coś, wedle uznania, o dawnych Chinach przeczytać, ale wystarczy wnieść zainteresowanie egzotycznym tematem, prezentowanym na podstawie nowych, nieznanych źródeł (to mogę przyobiecać).

Stanisław Białecki, absolwent Seminarium Teologicznego w Dallas (specjalność: Stary i Nowy Testament). Po ukończeniu studiów teologicznych zajmował się rozwojem przywództwa, zaś obecnie prowadzi edukację biblijną i teologiczną misjonarzy chrześcijańskich w Europie Wschodniej. Członek instytutu Studiów Biblijnych i Teologicznych w Budapeszcie.

A widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo (Mt 9,36-38).
W naszych próbach rozumienia historii szukamy często momentów stanowiących ważny punkt zwrotny – punkt, w którym uruchamiają się jakieś procesy i od którego jakaś ważna zmiana staje się nieodwracalna. Może nie myślałeś o tym wcześniej w ten sposób, ale znana większości z nas scena z Ewangelii Mateusza 9,36-38 opisana powyżej jest jednym z takich bardzo ważnych punktów zwrotnych w Bożej historii zbawienia. Co się właściwie wtedy stało? Jakie to miało znaczenie dla dalszego rozwoju wydarzeń? Jakie może, a nawet powinno mieć znaczenie dla Ciebie i dla mnie dzisiaj? To są pytania, na które odpowiedzi poszukamy w serii 5 wykładów z Ewangelii wg. św. Mateusza.

   1. Jaki jest twój Jezus?
Główny tekst (Mt 4,12-22) opisuje początek publicznej działalności Jezusa i powołanie pierwszych czterech uczniów-rybaków: Piotra i Andrzeja oraz Jakuba i Jana. Wszyscy czterej wezwani porzucają swoje zajęcia i idą za Jezusem wtedy, gdy nie jest on jeszcze szerzej znany i nikt jeszcze za nim nie podąża. Taka gotowość pójścia za Jezusem oznaczała gotowość pójścia „pod prąd”. Trzeba dobrze wiedzieć kim Jezus naprawdę jest, aby podjąć tak radykalny krok i osobiście odpowiedzieć na Jego powołanie. Kim dla ciebie jest Jezus z Nazaretu?

   2. Czemu służą twoje sieci?
Główny tekst (Mt 9,35-38) zawiera dobrze znane, niemal przysło-wiowe powiedzenie Jezusa „żniwo jest wielkie, ale robotników mało” i wzruszającą ocenę kondycji ludu Izraela w czasie Jego pierwszego przyjścia. Ta często cytowana wypowiedź Jezusa zapowiada wielką zmianę w historii narodu, który był „znękany i porzucony jak owce nie mające pasterza”. Wyjaśnia też do czego Jezus właściwie przygotowywał swoich uczniów. Jeśli uważasz się za jednego z nich, to odkryjesz w tych słowach ważną lekcję dla siebie.

   3. Co rozumiesz z Bożego przebaczenia? 
Główny tekst (Mt 18,15-35) zawiera słynne pytanie Piotra „czy mam przebaczać aż siedem razy?”. Mówiąc szczerze, dla większości z nas to i tak bardzo dużo, ale od Jezusa wiemy, że to jednak o wiele za mało. Dopiero zdolność przebaczania „77 razy” zdradza, że zrozu-mieliśmy jak wiele Bóg przebaczył nam w Chrystusie.  Dlaczego ciągłe prawdziwe przebaczanie jest takie trudne? Możliwe, że trud-ność w tej dziedzinie wynika ze złego zrozumienia jaki naprawdę jest nasz Bóg.

   4. Pozorni agnostycy
Główny tekst (Mt 21,23-46) opisuje rozprawę pomiędzy Jezusem a udającymi „agnostyków” arcykapłanami i starszymi ludu. Dwa profetyczne czyny-znaki Jezusa, które sprowokowały tą rozprawę były zapowiedzią nadchodzącego sądu nad narodem a udawana niewiedza tylko kamuflowała odrzucenie Jezusa. Dzisiaj też jest wielu ludzi, którzy konfrontowani z treścią ewangelii o Jezusie nie chcą otwarcie podjąć wiążącej decyzji. Często zamiast tego podobnie mówią „nie wiemy”.  Ale wobec świadectwa stworzenia, Pisma i historii to też jest odrzucenie Boga, na które nie ma wymówki.

   5. Zadanie do końca świata 
Główny tekst (Mt 28,18-20) opisuje ostatnią wolę wstępującego do nieba Jezusa. To ważne zadanie, bo ten który je dał nie odszedł na zawsze. Warto je dobrze rozumieć, aby okazać się „sługą wiernym” w dniu jego powrotu. Tylko miłość do Boga i ludzi może być motywacją do zaangażowania w to dzieło. Jaka odpowiedź jest w twoim sercu?

Anna Seredyńska, dr, adiunkt w Katedrze Psychopedagogiki na Wydziale Pedagogicznym Akademii Ignatianum w Krakowie. Pedagog, psycholog psychoterapeuta psychodynamiczny, teolog. Poza pracą na uczelni prowadzi terapię indywidualną dorosłych, współpracuje z Centrum Ochrony Dziecka przy Akademii Ignatianum, jest wolontariuszką Hospicjum św. Łazarza w Krakowie. Interesuje się psychopatologią, psychoterapią i tematyką związaną z wolontariatem hospicyjnym.

1. Higiena psychiczna wsparciem zdrowia psychicznego

Wypalają się jedynie te osoby, które płoną. Oznacza to, że wypalenie zawodowe grozi jedynie tym, którzy angażują się w swoją pracę zawodową. Na wykładzie zostanie pokazane na czym polega higiena psychiczna. Co robić, by nie wyrzekając się swojego zaangażowania dbać o ten płomień, który jest związany z naszą pasją, chęcią rozwoju i radością z tego, co robimy. Temat zostanie zaprezentowany zarówno w odniesieniu do nauczycieli akademickich, którzy mają specyficzny rodzaj pracy, jak również w odniesieniu do innych rodzajów zawodów.

2. Mechanizmy obronne i ich pozytywne zadania

Wiele osób postrzega mechanizmy obronne jako negatywne sposoby radzenia sobie z wstydem, czy też konfliktem. W rzeczywistości wszyscy korzystamy z mechanizmów obronnych. W jaki sposób to robimy jest wyznaczone z jednej strony poprzez rodzaj naszej osobowości, z drugiej zaś strony poprzez dojrzałość naszej osobowości. Osoby mniej dojrzałe korzystają w sposób mało elastyczny i nieświadomy z niedojrzałych mechanizmów. Osoby zaś dojrzalsze korzystają w sposób bardziej świadomy z mechanizmów wyższych a nawet dojrzałych. Na wykładzie zostanie zaprezentowane jak mechanizmy obronne mogą nam pomóc w poradzeniu sobie z codziennymi stresami związanymi z naszą pracą.

Mirosław Rucki, dr hab. inż., prof. nadzw. UTH Radom, Wydział Mechaniczny. Oprócz zainteresowań z zakresu Budowy i Eksploatacji Maszyn, zajmuje się biblistyką i historią chrześcijaństwa pierwszych wieków. Ukończył studia podyplomowe: pedagogiczne kształcenia zawodowego (Politechnika Poznańska), nauk o rodzinie (Papieski Wydział Teologiczny w Poznaniu) oraz biblijne (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu). Należy do Stowarzyszenia Biblistów Polskich, Society of Biblical Literature oraz Chrześcijańskiego Forum Pracowników Nauki. Jest autorem lub współautorem dwóch książek recenzowanych i ponad 150 artykułów naukowych i referatów wygłoszonych na konferencjach z dziedziny budowy i eksploatacji maszyn, a także trzech książek i ponad dwudziestu artykułów w czasopismach punktowanych z dziedziny biblistyki.

1. Biblia – księga faktów

Wielokrotnie i na wiele sposobów, w mediach i w publikacjach naukowych przekaz biblijny jest ukazywany jako mit, legenda lub inne opowiadanie niewiele mające wspólnego z faktami. Jednak Bóg nie jest Bogiem gatunku literackiego, tylko Bogiem mającym realną władzę. Jak się okazuje, dzisiejsza wiedza daje możliwość wykazania, że cały szereg zdarzeń, opisanych w Biblii, miał miejsce w rzeczywistości, i został rzetelnie opisany i przekazany. Dzięki temu możemy mieć większe zaufanie do innych opowiadań biblijnych, co do których brak bezpośrednich świadectw archeologicznych i historycznych. Co najważniejsze – możemy mieć uzasadnioną pewność, że biblijne opowiadanie o rzeczach przyszłych i o rzeczywistości duchowej, choć obecnie jest nieweryfikowalne naukowo, jest prawdą.

2. Ile czasu trwało stwarzanie? Zapis geologiczny i biologiczny

Wykład odnosi się do hipotez dotyczących czasu powstawania życia na naszej planecie. Według hipotezy ewolucyjnej, miał miejsce stopniowy rozwój organizmów z form prostszych do coraz bardziej złożonych. Według hipotezy kreacjonistycznej, organizmy żywe powstały w wyniku aktu stwórczego w krótkim czasie. Analiza mechanizmów funkcjonowania sinicy, jednego z najstarszych (czyli z założenia „najprostszych”) organizmów na Ziemi, wskazuje, że jej całościowe stworzenie musiało nastąpić w czasie nie dłuższym niż 12 godzin zegarowych (pół obrotu Ziemi wokół własnej osi).

3. Czy Chrystus naprawdę zmartwychwstał? Dyskusja naukowa wyników badań Całunu Turyńskiego

Wykład dotyczy Całunu Turyńskiego, artefaktu, wokół którego powstała cała gałąź wiedzy naukowej zwana syndonologią. Zebrana z tego kawałka płótna informacja jest ciągle analizowana, i coraz to nowsze hipotezy są formułowane i publikowane. Jednym z najmniej znanych wyników badań jest datowanie płótna na rok ok. 33 przed Chr. +/- 250 lat na podstawie trzech metod pomiarowych. Innym narzędziem naukowym, mało znanym i w ogóle nie używanym w popularnych dyskusjach o Całunie, jest ilościowa ocena prawdopodobieństwa sposobu, w jaki powstało płótno. W celu weryfikacji proponowanych wyjaśnień fenomenu Całunu, opracowano probabilistyczną metodę oceny wiarygodności hipotez, która daje bardzo interesujące wyniki.

Robert Boryczka. Od 1983 roku jest świadomie wierzącym chrześcijaninem. Ma żonę i trójkę dzieci. Jest pracownikiem misji Ruch Chrześcijański Mt28. Pełni w niej między innymi funkcję koordynatora ds. misji zagranicznych. Wraz z rodziną i polskim zespołem był misjonarzem w Rosji przez 7 lat, w latach 1996-2003. Napisał o tym okresie książkę – relację „Uśmiech Boga”. W 2005 roku wraz z innymi misjonarzami powołał do istnienie Szkołę Misyjną (której jest dziekanem) propagującą misje i przygotowującą do służby przyszłych misjonarzy. Wielu misjonarzy z tej szkoły służy Bogu i ludziom w różnych częściach świata. Wykłada w Krakowskim Seminarium Biblijnym. Pełni posługę pastorską w kościele w Rabce Zdroju.

1. Ewangelia 3D

W wykładzie będzie przedstawiona konsekwencje ludzkiego grzechu, którymi według biblijnego zapisu są: wina, hańba i strach. Te trzy aspekty w toku rozwoju dziejów świata, miały ogromny wpływ na kształtowanie się różnych światopoglądów, systemów moralnych i wierzeń religijnych w odmiennych kulturach. Będzie pokazane w jaki sposób Ewangelia odpowiada na te trzy konsekwencje ludzkiego grzechu i jaki wpływ ma zrozumienie tych odpowiedzi na działalność misyjną, w kręgach kultury hinduizmu, animizmu, islamu…

2. Problem inkulturacji

W inkulturacji chodzi o takie przekazanie Ewangelii, aby pokazać wierny obraz Boga przez Jezusa Chrystusa, w języku, który jest zrozumiały dla innej kultury, z wykorzystaniem dobrych elementów w tej kulturze. W wykładzie będzie przedstawione to, czym jest inkulturacja w misji, a także jakie szkody powoduje dla przesłania Ewangelii niewłaściwe podejście do niej lub brak inkulturacji. Pokazane będą przykłady inkulturacji w różnych kulturach świata.

3. Przykład inkulturacji – ikona Rublowa

W wykładzie będzie pokazany przykład inkulturacji w głoszeniu Ewangelii w obrębie wpływów rosyjskiej kultury prawosławnej. Będzie pokazane jak odczytać najsławniejszą ikonę  Andreja Rublowa. Ikona ta jest nazwana „ikoną ikon” i jest niezwykłym traktatem teologicznym zapisanym w symbolach, przedstawiającym Ewangelię oraz wezwanie do jej przyjęcia.

David Curp, historyk z Ohio University w Athens, Ohio. Jego praca doktorska dotyczyła polityki czystek etnicznych w środkowo-zachodniej Polsce w latach 1945-46. Swoje badania koncentruje na historii Europy Wschdoniej w drugiej połowie XX wieku, szczególnie pod kątem relacji społecznych, narodowościowych i religijnych.

1. Sekularyzacja i odrodzenie religijne / re-sakralizacja w teorii i praktyce w Europie XX wieku

2. Religijne wyzwania Unii Europejskiej związane z integracją i masową imigracją

Michał Chaberek. Dominikanin. Studiował zarządzanie na Uniwersytecie Gdańskim oraz teologię w Kolegium Dominikanów w Warszawie i Krakowie. W 2007 roku przyjął święcenia kapłańskie. Trzy lata pracował w Lublinie, pełniąc posługę duszpasterza akademickiego, katechety i rekolekcjonisty. Prowadził audycję radiową „Wiara i rozum”. Był organizatorem warsztatów muzyki liturgicznej oraz wykładów w ramach Dominikańskiej Szkoły Wiary. W 2011 roku obronił doktorat z teologii fundamentalnej na UKSW. W tym samym roku uczestniczył w elitarnym seminarium naukowym organizowanym przez Discovery Institute w Seattle. Interesuje się teorią inteligentnego projektu, historią teologii i nauczaniem św. Tomasza z Akwinu. Obecnie mieszka w Warszawie.

Św. Tomasz z Akwinu a ewolucja teistyczna

 

REFERATY ZGŁOSZONE:

Justyna Muszyńska, Dies irae Lucjana Rydla-hit czy kit?

Dies Irae Rydla wpisuje się  w młodopolską twórczość opartą na wizji Sądu Ostatecznego i czasów ostatecznych. Już u współczesnych, jak i później w odbierze badaczy literatury wywołała niesamowite emocje. Jedni uznali dzieło za wspaniałą realizację tematu, inni za tendencyjne i prostackie grafomaństwo. Celem referatu jest przybliżenie treści misterium( wydarzenia, symbolika, szerokie odwołania do pierwowzoru biblijnej Apokalipsy), odwołanie się do średnio-wiecza i samego misterium jako gatunku literackiego. Następnie przedstawienie opinii badaczy na temat dzieła i własna konkluzja oparta na osobistym przemyśleniu.

Weronika Pawłowicz, Czarna sztuka w Polsce XVI w. Drukarze i ich dzieła.

Małgorzata Pagacz, Czy można pokładać nadzieję w nauce? Spojrzenie na naukę Benedykta XVI.

Nauczanie papieża Benedykta XVI podejmuje wiele ważnych i aktualnych zagadnień, wśród nich znajdują się także kwestie dotyczące nauki. W referacie zostanie ukazane, co papież Benedykt XVI rozumie pod pojęciem naukowości, jak przedstawia kwestię celu i postępu nauki. Współczesny człowiek z pomocą nauki i techniki rozszerzył swoje władanie na niemal całą przyrodę; to, czego dawniej oczekiwał głównie od wyższych mocy, obecnie otrzymuje dzięki własnemu działaniu. Jednak – zdaniem Benedykta XVI – to nie nauka odkupuje człowieka. Człowiek zostaje odkupiony przez miłość.  Referat będzie stanowił próbę odpowiedzi na pytanie, czy – i w jakim sensie – można dzisiaj pokładać nadzieję w nauce.

Tim Cameron, From darkness to light: being rescued from the path of self-destruction. (A professor’s journey)

Dennis and Kasia Beck,  Faculty Commons:  A Movement among Christian Professors.

Krzysztof Cena, Wikipedia – wprowadzenie do najpopularniejszego repozytorium informacji w dobie Internetu.