NEW 05

Andrzej Hławiczka – przemówienie otwierające konferencję

Dylematy etyczne

Sytuacje konfliktowe w etyce i sposoby ich rozstrzygania” – Karol Toeplitz, Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Warszawa;
Dylematy etyczne w badaniach biomedycznych – próba usystematyzowania” – Marek Pawlikowski, Uniwersytet Medyczny, Łódź;
The Integration of Christian Ethics and Human Cloning” – Amy Myers, Baylor University, USA;

Etyka w polityce

Etyka w polityce” – Dyskusja panelowa z udziałem Jerzego Buzka;
O demoniczieskich iskuszeniach politiczieskoj własti” – Anatolij Łysiuk, Brzeski Państwowy Uniwersytet;

Różne zagadnienia etyki

Filozofia, teologia i matematyka w pismach Mikołaja z Kuzy – szkic poglądów” – Mariusz Grządziel, Akademia Rolniczna, Wrocław;
Faust ponowoczesny – poznawczo–etyczne aspekty redukcjonizmu w nauce” – Jan Wadowski, Politechnika Wrocławska, Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław;
Od złudnego szczęścia ku wypaczonej etyce” – Renata Matsili, Wyższa Szkoła Humanistyczno–Ekonomiczna, Łódź;
Wyzwania etyczne postmodernizmu” – Mirosław Patalon, Pomorska Akademia Teologiczna, Słupsk;
Biblical Anthropocentrism and Responsibility in Bioethics” – Peter Kunzmann, LMU, Munich, Germany;

Nauka a wiara

Czy i jak mogę dzisiaj być prawdziwym chrześcijaninem oraz prawdziwym naukowcem” – Andrzej Jarosz, University of Copenhagen, Uniwersytet Jagielloński;
Nauka i wiara” – Andrzej Ślebarski, Uniwersytet Śląski;
Big Bang, Stephen Hawking and God” – Henry F. Schaefer, University of Georgia, USA;

Służba ludziom

Etos pracy

Chrześcijanin a wyzwania dla etosu pracy” – Tadeusz Zieliński, Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Warszawa;
Życie rodzinne a praca twórcza” – Julian Ławrynowicz, Uniwersytet Łódzki;

Moralne wybory

O rozwoju moralnym chrześcijan” – Andrzej Gołąb, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Warszawa;
Czego nas uczy informacyjny łomot – w poszukiwaniu współczesnej drogi do prawdy?” – Jarosław Świderski, Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa;
Iluzje akademickiej rzetelności” – Tadeusz Gerstenkorn, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, Toruń;
Fundament etyki – moralne wybory” – Henryk Wieja, Chrześcijańska Fundacja Życie i Misja, Ustroń;

Etyka i wiara

Etos chrześcijański” – Henryk Knapik, Fundacja Biblos, Poznań;
Nauka – prawda – wolność” – Krzysztof Nagrodzki, Redakcja tygodnika „Myśl Polska”;
Wybrane relacje techniki a etyką i religią” – Włodzimierz Wawszczak, Politechnika Łódzka;
Wiedza wzmacniająca wiarę” – Janusz Sławiński, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Gniezno;