Książki

Publikacje Chrześcijańskiego Forum Pracowników Nauki:

Konferencja Chrześcijańskiego Forum Pracowników Nauki „Nauka-Etyka-Wiara 2005″.
Warszawa, 2005. Wydawca: Ruch Nowego Życia dla Chrześcijańskiego Forum PracownikówNauki.
Redakcja: Komitet Redakcyjny ChFPN: Ewa Bareła, Ireneusz Bareła, Janusz Keller, Andrzej Zabołotny.

Konferencja Chrześcijańskiego Forum Pracowników Nauki „Nauka-Etyka-Wiara 2007″.
Warszawa, 2007. Wydawca: Ruch Nowego Życia dla Chrześcijańskiego Forum Pracowników Nauki.
Redakcja: Anna Kryszczuk.

Konferencja Chrześcijańskiego Forum Pracowników Nauki „Nauka-Etyka-Wiara 2009″. 
Warszawa, 2009. Wydawca: Chrześcijańskie Forum Pracowników Nauki.
Redakcja: Andrzej Zabołotny.

Konferencja Chrześcijańskiego Forum Pracowników Nauki „Nauka-Etyka-Wiara 2011″.
Warszawa, 2011. Wydawca: Chrześcijańskie Forum Pracowników Nauki.
Redakcja: Julian Ławrynowicz i Andrzej Zabołotny.

Nauka – Możliwości i ograniczenia.
Warszawa, 2014. Wydawca: Chrześcijańskie Forum Pracowników Nauki.
Redakcja: Andrzej Zabołotny.

Nauka i wiara. Wyzwania przyszłości.
Warszawa, 2018. Wydawca: Chrześcijańskie Forum Pracowników Nauki.
Redakcja: Dariusz Badura.

Wpływ ideologii na naukę i życie społeczne.
Warszawa, 2018. Wydawca: Chrześcijańskie Forum Pracowników Nauki.
Redakcja: Mirosław Rucki.

Maria i Julian Ławrynowiczowie.
O drodze do Boga przez naukę, pracę i życie rodzinne. I. Wejście na ścieżkę. 
Warszawa, 2016. Wydawca: Chrześcijańskie Forum Pracowników Nauki.
Przygotowanie do druku: Zofia Fijarczyk.

Maria i Julian Ławrynowiczowie.
O drodze do Boga przez naukę, pracę i życie rodzinne. II. Ścieżką pod górę. 
Warszawa, 2017. Wydawca: Chrześcijańskie Forum Pracowników Nauki.
Przygotowanie do druku: Zofia Fijarczyk.