Konferencje – ogólnie

Konferencje organizowane przez Forum:

NAUKA-ETYKA-WIARA

Konferencje Nauka-Etyka-Wiara, organizowane od 2005 roku, stwarzają interdyscyplinarną płaszczyznę wymiany poglądów oraz dyskusji dotyczących relacji pomiędzy trzema ważnymi dziedzinami poznania, jakimi są nauka, etyka oraz wiara chrześcijańska.

Konferencja NEW’05 odbyła się w Wiśle w dniach 29.IV-3.V 2005 roku. Tematyka dotyczyła różnych zagadnień etyki, w szczególności w polityce, pracy zawodowej, służby innym, w kontekście trudnych moralnych wyborów. Program zawierał też wykłady na temat relacji między nauką a wiarą.

Konferencja NEW’07 odbyła się w Rogowie koło Łodzi w dniach 18-21.X.2007 roku. Program konferencji był różnorodny, bez wybranego tematu wiodącego. Odbywała się pod hasłem przewodnim „Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi” i dotyczyła różnorodnych zależności między nauką, etyką i wiarą.

Konferencja NEW’09 odbyła się w Jastrzębiej Górze w dniach 11-14.VI.2009 roku. Koncentrowała się na temacie informacji, jako mającej kluczowe znaczenie w wielu obszarach życia. To informacja odgrywa zasadniczą rolę w kierowaniu procesami technologicznymi. Coraz więcej słyszymy o roli informacji zakodowanej w DNA organizmów żywych. Informacja zawarta w Piśmie świętym posiada kapitalne znaczenie dla wiary i etyki chrześcijańskiej. Ostatecznym Słowem Boga jest Jezus Chrystus, będący nie tylko doskonałym wzorem moralnym, ale też źródłem siły i motywacji do godnego życia osobistego i zawodowego.

Konferencja NEW’11 odbyła się w Dobieszkowie koło Łodzi w dniach 23-26.VI.2011 roku. Tym razem wiodącym tematem była godność człowieka, a hasłem przewodnim „A wreszcie rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam”.
Współczesna nauka i technologia dają nam coraz więcej możliwości kształtowania rzeczywistości. W tym kontekście uczestnicy konferencji odnieśli się do szeregu ważnych pytań. Czy te nowe możliwości nie stanowią zagrożenia dla ludzkiej godności? Czy możemy zredukować świadomość człowieka do złożonej struktury materialnej ludzkiego mózgu? Czy życie ludzkie ma samo w sobie szczególną wartość? Dla chrześcijan godność człowieka ma źródło w stwórczym akcie Boga, zaś Jezus Chrystus trwale związał ze sobą ludzką i boską naturę. Jak możemy dzisiaj opisać godność człowieka w kontekście nauki, etyki i wiary?

Konferencja NEW’13 odbyła się w Rydzynie w dniach 30.V-2.VI.2013 roku z wiodącym tematem „Nauka – możliwości i ograniczenia” i hasłem przewodnim „Bóg umocnił ziemię mądrością, niebiosa utwierdził rozumem”.
Nauka współczesna urosła do roli niezwykle dynamicznego czynnika kształtującego świat. Jej postępy poznawcze oraz oparte na niej zastosowania techniczne, medyczne, biologiczne i inne rodzą pokusę absolutyzowania nauki, uznania jej za najwyższe dobro i cel dążeń. Z drugiej jednak strony niektóre możliwości nauki budzą lęk i narasta świadomość jej ograniczeń. Szczególnym celem konferencji jest odniesienie się do napięcia między ambicjami nauki a świadomością jej niewystarczalności (nauka nie odpowie na wszystkie pytania, istnieją też ograniczenia o charakterze etycznym). Rodzi to potrzebę uzupełnienia nauki przez refleksję przekraczającą jej granice.
Kolejne sesje dotyczyły różnych dziedzin nauki: fizyki, astronomii i kosmologii, biologii i medycyny, matematyki oraz techniki, etyki i odpowiedzialności uczonych.

Uczestnicy konferencji NEW’13

Konferencja NEW’15 odbyła się również w Rydzynie w dniach 4-7.VI.2015 roku. Jako główny temat wybrano: „Nauka i wiara – wyzwania przyszłości”, zaś jako hasło przewodnie: „Czyńcie sobie ziemię poddaną”.
Dynamiczny rozwój nauki silnie wpływa na postrzeganie otaczającego nas świata i jego rozumienie. Postęp i osiągnięcia w nauce i technice mogą powodować nadmierną wiarę w nieograniczone możliwości człowieka. Idące za tym zmiany kulturowe prowadzą do kontestacji przyjmowanych do tej pory zasad etycznych. Tymczasem chrześcijańska wizja rzeczywistości ukazuje zarówno trwałe wartości moralne, jak też wizję eschatologicznej przyszłości, obejmującą wieczne przeznaczenie człowieka i losy całego świata. Powstające napięcie między nadzieją budowaną na bazie możliwości nauki, a nadzieją opartą o objawienie wiary, rodzi pytania: Czy te perspektywy mogą – i czy w ogóle powinny – być uzgadniane? Czy są skazane na nieuchronny konflikt?
Tematyka konferencji była kontynuacją poprzedniej – dotyczącej możliwości i ograniczeń nauki – jednak ze szczególnym nakierowaniem na problemy etyczne związane z nauką i stosowaniem nowoczesnych technologii, a także obroną życia i godności człowieka. Poszczególne prezentacje nawiązywały do historii, koncentrowały się na problematyce etyczno-społecznej, dotyczyły odniesienia człowieka do Boga oraz perspektyw relacji między wiarą i nauką.

Konferencja NEW’18 odbyła się w Będlewie koło Poznania w dniach 31.V-3.VI.2018 roku. Dotyczyła wpływu ideologii na naukę i życie społeczne. Temat ideologii omawiany był w kontekście poglądów religijnych, funkcjonowania społeczeństwa, wychowania, rodziny oraz nauk empirycznych.

Kolejna konferencja cyklu Nauka-Etyka-Wiara z głównym tematem: „Działanie Boga w świecie – podejście interdyscyplinarne”, najpierw była planowana na czerwiec 2020 roku, potem przeniesiona za względu na ograniczenia spowodowane pandemią Covid  na 10-13.VI.2021 roku, zaś ostatecznie – odwołana.

Materiały z każdej konferencji NEW zostały wydane w formie publikacji; dostępne są też na naszej stronie internetowej.

KONFERENCJE „BRYZA”

Konferencje „Bryza” organizowane są każdego lata w różnych rejonach Polski, począwszy od 2005 roku. Trwają 10 dni pomiędzy połową lipca i sierpnia.
Ich celem jest jest połączenie odpoczynku z umocnieniem wiary, pogłębieniem wiedzy na temat wzajemnych współzależności między wiarą i nauką, rozwojem umiejętności zawodowych i budowaniem wzajemnych relacji miedzy wierzącymi pracownikami uczelni z różnych ośrodków akademickich. Dla osiągnięcia tych celów program konferencji pozostawia dużo czasu wolnego z ofertą wspólnych wycieczek pieszych lub autokarowych do okolicznych atrakcji turystycznych.
Oprócz wykładów głównych uczestnicy mogą zgłaszać swoje referaty o różnorodnej tematyce dotyczącej spraw wiary lub nauki, ich wzajemnych relacji, pracy naukowej i dydaktycznej.

Ostatnia konferencja „Bryza” odbyła się w Podobinie -Niedźwiedziu koło Mszany Dolnej w dniach 18-28 lipca 2019r. Była to czternasta konferencja z tej serii. Miejsca poprzednich spotkań:
2005 – Władysławowo
2006 – Władysławowo (w roku 2007 zamiast „Bryzy” organizowany był spływ kajakowy)
2008 – Władysławowo
2009 – Zakopane (Kiry)
2010 – Zakopane (Kiry)
2011 – Kudowa Zdrój
2012 – Łazy koło Mielna
2013 – Wisła
2014 – Istebna
2015 – Wetlina
2016 – Tylicz
2017 – Tylicz
2018 – Marianówka koło Bystrzycy Kłodzkiej
2019 – Niedżwiedż (Podobin) koło Mszany Dolnej
2020 – w wersji online
2021 – w wersji online

(Dokładniejsze opisy konferencji Bryza)

Uczestnicy konferencji Bryza 2018

WEEKENDY DOKTORANTÓW

W latach 2013-2017 Forum organizowało wyjazdy weekendowe dla doktorantów, w latach 2016-17 we współpracy z GoLeaders pod hasłem GoPhD. Łączyły tematykę rozwoju zawodowego, nauki, światopoglądu, wiary z różnorodnymi zajęciami integracyjnymi.
Ich miejsca i terminy:
22-24 XI 2013 – Warszawa
25-27 IV 2014 – Leoncin koło Warszawy
24-26 X 2014 – Szymanówek koło Warszawy
10-12 VI 2016 – Masłów koło Kielc
10-13 XI 2016 – Masłów koło Kielc
29.IV-2.V 2017 – Dorotkowo koło Olsztyna.

Uczestnicy weekendu GoPhd, wiosna 2017

INNE KONFERENCJE

We wcześniejszych latach odbyły się też konferencje:
2-12 VIII 2003 w Namestovie (Słowacja)
9-13 VI 2004 w Sielpi
29-30 V 2010 w Radości (Warszawa) – seminarium apologetyczne