Bryza 2020

Zapraszamy do udziału w XV konferencji z cyklu „Bryza”
w tym roku w wersji online od 1 do 26 lipca.

Przed nami ósmy dzień konferencji. Temat 9 lipca, godz. 18:00:

Jak rozpoznać wolę Boga?

Czwarty wykład jest poświęcony szczegółowo kwestii rozpoznawania woli Boga, wychodząc od Księgi Daniela poprzez inne przykłady biblijne aż do bezpośrednich zaleceń. Omówiona zostanie pobożność Żydów, którzy bronili wiary, Świątyni i świętego miasta wbrew woli Boga, doprowadzając do totalnej klęski w 586 r. przed Chr., a także powtórka tych samych wydarzeń przy zachowaniu tej samej motywacji ewidentnie wbrew woli Boga w 70 r. po Chr. Na podstawie tekstów biblijnych sformułowane zostaną wskazówki, jak rozpoznawać i wypełniać wolę Boga.

 

Rozkład sesji konferencyjnych

Dokładniejszy opis wykładów i wykładowców

 

Przez cały miesiąc codziennie o godzinie 18:00 spotkamy się za pośrednictwem programu Zoom.

Zaczniemy od krótkiego omówienia wykładu z poprzedniego dnia, po czym nastąpi wprowadzenie do bieżącego. Będzie też możliwość podzielenia się swoimi myślami, wrażeniami i sugestiami.

Główną częścią spotkania będzie zaplanowany na dany dzień wykład lub prezentacja.

Uczestnicy Bryzy dostaną też link do nagranego spotkania i wykładu lub plik pdf z prezentacją streszczającą wystąpienie.
Oceniamy, że całość spotkania zajmie około 60-90 minut.

Zgłoszenia udziału w Bryzie 2020 online oraz wszelkie uwagi i sugestie prosimy przesyłać
na adres kontakt (at) chfpn.pl

Tematy dotychczas zgłoszonych wykładów i prezentacji:

Stanisław Białecki
Boża epopeja w pięciu aktach
1. Miłe złego początki.
2. Kimże będzie to dziecię?
3. Oczko w głowie Boga.
4. A gdy nadeszła pełnia czasów…
5. Wróci, nie wróci… wróci, nie wróci…

Mirosław Rucki
1 – 3. Trzy wykłady dotyczące starotestamentowej Księgi Daniela
4. Jak rozpoznać wolę Boga?

Robert Boryczka
Stworzenie jako system otwarty

Małgorzata Pagacz
1. Racjonalność wiary na podstawie nauczania Benedykta XVI
2. Wiara czy nauka? Gdzie szukać nadziei w czasach koronawirusa?

Jerzy Grzybowski
Siła i słabość matematyki

Anna Seredyńska
1. Przemieniony narcyz – analiza Oskara Schindlera
2. Ocalony żołnierz z zespołem Aspergera – analiza Erica Lomaxa z książki i filmu „Droga do zapomnienia”

Adam Cenian
1. Nauka – nowa „wiara” ze świętymi kapłanami
2. Początki życia – biała plama darwinizmu

Justyna Muszyńska
1. „Dies irae” Tadeusza Micińskiego
2. Dzień sądu w powieści „Pomór” Władysława Orkana.

Marek Grządziel
Babilon w Księdze Apokalipsy w interpretacji Fransa Horsthuisa.

Andrzej Zabołotny
1. Nauka a Pismo święte – św. Augustyn i Galileusz.
2. Widmo Boga zapchajdziury.

Krzysztof Góra
Konopie a nauka, etyka i wiara

Michał Prończuk
Nadnaturalizm wnioskiem z naturalistycznej filozofii umysłu?