Bryza 2020

Zapraszamy do udziału w XV konferencji z cyklu „Bryza”
w tym roku w wersji online od 1 do 28 lipca.

Przed nami ostatnia sesja konferencyjna:

28 lipca (wtorek), godz. 18:00

Wykładowca: Adam Żak SJ

Polski jezuita, doktor filozofii, prowincjał Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego w latach 1996-2002, w latach 2002-2012 pracownik kurii rzymskiej Towarzystwa Jezusowego, w tym od 2008 asystent generała na kraje Europy Centralnej i Wschodniej. Od czerwca 2013 roku koordynator ds. ochrony dzieci i młodzieży przy Konferencji Episkopatu Polski.

Temat: Analiza kryzysu związanego z  wykorzystywaniem seksualnym małoletnich w Kościele katolickim. Nowe konieczne aspekty odpowiedzi na kryzys

Wykład będzie próbą odpowiedzi na pytanie, w jakim punkcie jesteśmy jako Kościół, jeśli chodzi o odpowiedź na kryzys związany z wykorzystywaniem seksualnym małoletnich przez przedstawicieli duchowieństwa. Punktem wyjścia będzie przedstawienie elementów kontekstu globalnego, głównie dwóch ostrych faz kryzysu w USA (2002 po ujawnieniach Boston Globe; 2018 po raporcie Wielkiej Ławy Przysięgłych w Pensylwanii). Następnym krokiem będzie sformułowanie i przestawienie niewygodnych pytań i wniosków uzasadniających konieczność odpowiedzi strukturalnej prowadzącej do ewangelicznej odnowy wspólnoty kościelnej. Na koniec poświęcimy nieco uwagi wnioskom dla Kościoła katolickiego i społeczeństwa w Polsce.

 

Rozkład sesji konferencyjnych

Dokładniejszy opis wykładów i wykładowców

 

Przez cały miesiąc codziennie o godzinie 18:00 spotkamy się za pośrednictwem programu Zoom.

Zaczniemy od krótkiego omówienia wykładu z poprzedniego dnia, po czym nastąpi wprowadzenie do bieżącego. Będzie też możliwość podzielenia się swoimi myślami, wrażeniami i sugestiami.

Główną częścią spotkania będzie zaplanowany na dany dzień wykład lub prezentacja.

Uczestnicy Bryzy dostaną też link do nagranego spotkania i wykładu lub plik pdf z prezentacją streszczającą wystąpienie.
Oceniamy, że całość spotkania zajmie około 60-90 minut.

Zgłoszenia udziału w Bryzie 2020 online oraz wszelkie uwagi i sugestie prosimy przesyłać
na adres kontakt (at) chfpn.pl

Tematy dotychczas zgłoszonych wykładów i prezentacji:

Stanisław Białecki
Boża epopeja w pięciu aktach
1. Miłe złego początki.
2. Kimże będzie to dziecię?
3. Oczko w głowie Boga.
4. A gdy nadeszła pełnia czasów…
5. Wróci, nie wróci… wróci, nie wróci…

Mirosław Rucki
1 – 3. Trzy wykłady dotyczące starotestamentowej Księgi Daniela
4. Jak rozpoznać wolę Boga?

Robert Boryczka
Stworzenie jako system otwarty

Małgorzata Pagacz
1. Racjonalność wiary na podstawie nauczania Benedykta XVI
2. Wiara czy nauka? Gdzie szukać nadziei w czasach koronawirusa?

Jerzy Grzybowski
Siła i słabość matematyki

Anna Seredyńska
1. Przemieniony narcyz – analiza Oskara Schindlera
2. Ocalony żołnierz z zespołem Aspergera – analiza Erica Lomaxa z książki i filmu „Droga do zapomnienia”

Adam Cenian
1. Nauka – nowa „wiara” ze świętymi kapłanami
2. Początki życia – biała plama darwinizmu

Justyna Muszyńska
1. „Dies irae” Tadeusza Micińskiego
2. Dzień sądu w powieści „Pomór” Władysława Orkana.

Marek Grządziel
Babilon w Księdze Apokalipsy w interpretacji Fransa Horsthuisa.

Andrzej Zabołotny
1. Nauka a Pismo święte – św. Augustyn i Galileusz.
2. Widmo Boga zapchajdziury.

Krzysztof Góra
Konopie a nauka, etyka i wiara

Michał Prończuk
Nadnaturalizm wnioskiem z naturalistycznej filozofii umysłu?

Joanna Góra
Pierwsza pomoc w urazach zębów

Adam Żak
Analiza kryzysu związanego z  wykorzystywaniem seksualnym małoletnich w Kościele katolickim. Nowe konieczne aspekty odpowiedzi na kryzys