Bryza 2006

Bryza 2006

50 uczestników konferencji „Bryza’06” spotkało się w dniach 3-13 sierpnia 2006 roku w pensjonacie „Finezja” we Władysławowie – Cetniewie. Tematyka konferencji dotyczyła nauki i wiary. Oprócz przedstawicieli polskich uczelni z Katowic, Krakowa, Poznania, Rzeszowa, Zielonej Góry i Warszawy wzięło w niej udział dwóch wykładowców ze Stanów Zjednoczonych. Część uczestników przyjechała ze swoimi rodzinami. Dla grupy młodzieży p. Jolanta Wójcicka prowadziła zajęcia wg programu „Crossroads”.

W ramach konferencji zostały przedstawione następujące wykłady:

Ks. dr hab. Krzysztof Bardski
– tłumacz i redaktor ekumenicznego przekładu Biblii, wykładowca na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, który studiował w Jerozolimie oraz w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, autor licznych prac naukowych i popularyzatorskich z dziedziny biblistyki oraz przekładów z języka hebrajskiego, greckiego, łacińskiego i aramejskiego –
– wygłosił 5 wykładów dotyczących podstaw rozumienia hebrajskich i greckich tekstów Starego i Nowego Testamentu;

Ks. prof. Piotr Lenartowicz SJ
– filozof przyrody, lekarz, jezuita, ksiądz i profesor zwyczajny na Wydziale Filozoficznym krakowskiej Wyższej Szkoły Filozofii i Wychowania Ignatianum i kierownik Katedry Filozofii Przyrody – podczas pięciu wykładów omawiał złożoność zjawisk biologicznych na poziomie pojedynczej komórki, rozwój organizmów żywych, ich zmienność, jak też koncepcje pochodzenia człowieka. Coraz lepsze poznawanie mechanizmów życia prowadzi do bardzo istotnych wniosków również w dziedzinie filozofii zjawisk biologicznych.

Ks. Jan Chrzanowski
–  jest proboszczem parafii w Wonieściu w Diecezji Poznańskiej. Studia ukończył w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu. W latach 1984 -99 był proboszczem w Czarnkowie, zaś w okresie 1993-99 dziekanem dekanatu czarnkowskiego.
Jego cztery wykłady odnosiły się do pierwszych rozdziałów Ewangelii wg św. Marka i zastosowań wynikających z nich zasad do naszej współczesnej rzeczywistości i pracy duszpasterskiej.

Prof. Mark White
– pracował od 1977 do 2005 roku na Wydziale Chemii i Inżynierii Biomolekularnej Georgia Institute of Technology (Atlanta, Georgia, USA), zaś od niedawna   w Dave C. Swalm School of Chemical Engineering w Uniwersytecie Stanu Mississippi. Zaangażowany jest w zrzeszającej amerykańskich profesorów – chrześcijan służbie Christian Leadership Ministries.
Dzielił się swoimi doświadczeniami powiązania wiary z pracą zawodową, mówiąc o roli Jezusa w naukowej pracy badawczej, o działaniach profesorów – chrześcijan na amerykańskich uczelniach oraz o odniesieniu koncepcji tzw. Inteligentnego Projektu do budowy enzymów.

David Richardson
– zaangażowany w służbie Christian Leadership Ministries w Georgia Institute of Technology, przedstawił trzy tematy:
– “Religijne postawy i przekonania pracowników amerykańskich uczelni”
– „Chrześcijanie a kultura”
– „Zrozumienie darów duchowych”

Adam Adamus
– kierujący działaniami Ruchu Nowego Życia w różnych grupach społecznych, dzielił się z uczestnikami konferencji praktycznymi zastosowaniami głównych idei chrześcijaństwa, mówiąc podczas trzech wykładów o:
– służbie Ruchu Nowego Życia;
– relacyjnych aspektach chrześcijaństwa;
– życiu w mocy Ducha Świętego.

Dwa referaty zostały zgłoszone i przedstawione przez uczestników konferencji:
Prof. Jadwiga Zieniuk, Instytut Slawistyki PAN w Warszawie – „Religia w życiu Kaszubów i teksty religijne – w tym Biblia – w języku kaszubskim”
Dr Anna Seredyńska, Katedra Pedagogiki Resocjalizacyjnej WSFP „Ignatianum” – „Wychowanie i formacja ciągła u świeckich pedagogów”

Dużo czasu wolnego umożliwiało – pomimo zmiennej pogody – korzystanie z bliskości plaży jak też poznawanie okolic Władysławowa.