Nauka-Etyka-Wiara 2021

Konferencja Nauka-Etyka-Wiara 2021

UWAGA! Ze względu na zmieniające się ograniczenia związane z pandemią Covid, konferencja ostatecznie została odwołana.

TERMIN * MIEJSCE * TEMATYKA * ZGŁOSZENIA * PUBLIKACJA * WAŻNE DATY * KOMITET PROGRAMOWY * KOMITET ORGANIZACYJNY * ENGLISH

Konferencje Nauka-Etyka-Wiara organizowane są przez Chrześcijańskie Forum Pracowników Nauki od 2005 roku. Stanowią interdyscyplinarne międzynarodowe spotkania, tworzące przestrzeń do wymiany myśli dotyczących tych trzech dziedzin ludzkiego doświadczenia i aktywności. Niektórzy są przekonani o nieuchronnym konflikcie między nauką i wiarą, inni  raczej podkreślają wzajemną harmonię i dopełnianie się, jeszcze inni podkreślają różnice i popierają koncepcję pełnego oddzielenia poznania na drodze nauki i wiary. Organizatorzy konferencji są przekonani, że chrześcijańska perspektywa rozumienia świata może zaoferować racjonalny wkład w tę debatę, prowadząc do konkretnych zastosowań w dziedzinie etyki, wiedzy i praktyki ludzkiego życia.

Na naszej stronie internetowej dostępne są zwięzłe opisy dotychczasowych konferencji z cyklu NEW, jak też pełne teksty wykładów i referatów. Te ostatnie są też dostępne w wersji książkowej.

Obecnie zapraszamy na VIII konferencję NEW. Jej temat:

Działanie Boga w świecie – perspektywa interdyscyplinarna.

Temat możliwości i sposobów działania Boga w świecie coraz częściej jest omawiany nie tylko – co naturalne – z perspektywy teologicznej, ale również w kontekście filozofii, nauk społeczno-historycznych oraz nauk ścisłych. Formułowane są różne odpowiedzi na szereg pytań  istotnych dla poznania otaczającej nas rzeczywistości. Czy Wszechświat jest przyczynowo domknięty? Czy cuda są możliwe i czy miały miejsce w historii? Czy Bóg realnie odpowiada na kierowane do Niego modlitwy? Czy działania Boga możemy jedynie poszukiwać w obszarze indeterminizmu kwantowego, teorii chaosu, granicznych pytań o istnienie, wartości, źródła racjonalności? Jak wobec postępów nauki rozumieć objawienie Boga w Piśmie świętym? Czy tradycyjna teologia chrześcijańska wymaga radykalnych zmian? Czy sposób rozumienia Bożego działania może i powinien mieć wpływ na metodologię nauki? Jak rozumieć pojęcie Boga jako Stwórcy?

Te przykładowe pytania stawiają sobie nieraz naukowcy; szczególnie ci, dla których wiara ma osobiście istotne znaczenie. Konferencja NEW’21 ma w założeniu stworzyć przestrzeń do otwartej wymiany myśli na te i podobne im tematy – z nadzieją, że zaowocuje to również dobrymi przemianami w życiu zawodowym i osobistym uczestników.

Konferencja odbędzie się w dniach 10-13 czerwca 2021 roku. Rejestracja uczestników rozpocznie się od godz. 12:00 w czwartek 10 czerwca. Początek programu – o godz. 16:00. Konferencja zakończy się obiadem w niedzielę 13 czerwca. Wyjazd uczestników – po godzinie 14:00.

Miejsce konferencji – Ośrodek Badawczo-Konferencyjnym IM PAN Pałac Będlewo (koło Poznania). Adres: Będlewo, ul. Parkowa 1; 62-060 Stęszew.

Ośrodek Badawczo-Konferencyjny Instytutu Matematycznego PAN w Będlewie położony jest 30 kilometrów na południowy zachód od centrum Poznania (2 km od trasy Poznań-Wrocław). Ośrodek graniczy z Wielkopolskim Parkiem Narodowym. Jego dużym atutem jest niewątpliwie urokliwe położenie w sąsiedztwie pięknych jezior i lasów. Główną atrakcją ośrodka jest pałac zbudowany w stylu neogotyku angielskiego z 1866 roku (architekt jest nieznany). Jego odnowione w latach osiemdziesiątych wnętrza wypełnione są niepowtarzalną atmosferą. Oficyny dworskie, a także nowocześnie wyposażony budynek hotelowy pełnią funkcje noclegowe oraz konferencyjne.
Miejsce konferencji – link do googlemaps

Zakres tematyczny konferencji

Poniższa lista obejmuje potencjalne dziedziny wystąpień. Oczywiście nie jest możliwe, aby podczas krótkiej konferencji wszystkie znalazły miejsce w końcowym programie – zależeć to będzie od tematów zgłoszonych referatów.

Perspektywa religii i teologii

• skuteczność modlitwy
• natchnienie Pisma świętego
• możliowść proroctwa
• fenomen nawrócenia
• eschatologia: Boże działanie w przyszłości
• cuda z perspektywy teologicznej / biblijnej
• działanie Boga w rozumieniu różnych nurtów chrześcijaństwa
• działanie Boga według religii niechrześcijańskich
• Boża opatrzność
• działanie Boga bezpośrednie i przez przyczyny wtórne
• stworzenie i utrzymywanie świata w istnieniu
• działanie Boga w ujęciu wybranych teologów, Ojców kościoła, reformatorów itd.
• poznawalność Boga
• literatura apokaliptyczna

Perspektywa historyczno-społeczne

• działanie Boga w historii
• działanie Boga w polityce (pochodzenie władzy od Boga?)
• działanie Boga wobec człowieka w ujęciu psychologii
• działanie Boga a pochodzenie zasad moralnych, sumienia
• działanie Boga a wolna wola człowieka

Perspektywa filozofii

• filozoficzne koncepcje Boga i Bożego działania
• działanie Boga a przypadek
• działanie Boga a przyczynowe domknięcie wszechświata, determinizm
• działanie Boga a obecność zła i cierpienia w świecie
(większość tematów z grupy “perspektywa teologii” można też rozważać z perspektywy filozofii)

Perspektywa nauk przyrodniczych
• cuda a prawa przyrody
• czy empirycznie wykrywalne działanie Boga jest możliwe?
• działanie Boga a pochodzenie i rozwój życia
• działanie Boga a pochodzenie świadomości, inteligencji, koncepcja sztucznej inteligencji
• odniesienie nauki do zdarzeń nadprzyrodzonych, zasada naturalizmu metodologicznego
• precyzyjne dostrojenie wszechświata.
* * * * * * * 

Można już teraz zgłaszać wstępne zainteresowanie udziałem w konferencji ( kontakt@chfpn.pl ) – zarówno ze zgłoszeniem referatu, jak też bez. Sposób formalnego zgłoszenia zostanie później podany.

Ważne terminy:
31 stycznia 2021 r. – termin nadsyłania streszczeń proponowanych referatów;
30 kwietnia 2021 r. – termin nadsyłania pełnych tekstów.

Pełne teksty po recenzji będą opublikowane w monografii wydanej przy współpracy z wydawnictwem Vocatio. Zeszyt konferencyjny będzie zawierał abstrakty wystąpień.

Komitet Programowy Konferencji:

Przewodniczący:

dr hab. inż. Mirosław Rucki, prof. nadzw. UTH Radom

Członkowie:

Prof. dr hab. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz
Dr hab. inż. Adam Cenian, profesor IMP PAN
Ks. dr hab. Mariusz Rosik, prof. PWT we Wrocławiu
Ks. dr hab. Sławomir Stasiak, prof. PWT we Wrocławiu
Ks. prof. dr hab. Kazimierz Wolsza
Dr hab. Grzegorz Kucharczyk, prof. IH PAN
Ksiądz biskup prof. dr hab. Andrzej Siemieniewski
Dr hab. Jerzy Grzybowski
Dr hab. Michael Abdalla, prof. nadzw. UAM
Dr hab. inż. Andrzej Urbaniak, prof. nadzw. Politechniki Poznańskiej
Prof. dr hab. Ryszard Kleszcz
Prof. dr hab. Julian Ławrynowicz
O. prof. dr hab. Andrzej Napiórkowski OSPPE
dr hab. Jan Wadowski
Prof. dr hab. n.med. Andrzej Kochański

Komitet Organizacyjny Konferencji:

Przewodniczący:

mgr Andrzej Zabołotny

Członkowie:

mgr Grzegorz Krawiec
mgr Ilona Bartocha
mgr Katarzyna Mania
mgr Elżbieta Zabołotny