Programy

Rozpoczynamy rejestrację chętnych do udziału w zdalnych warsztatach biblijnych dotyczących samowychowania, samodyscypliny i samoedukacji.

Rok pierwszy jest poświęcony samowychowaniu (z programem warsztatów można się zapoznać tutaj)

Dlaczego warto wziąć udział?
Bóg oczekuje, że będziemy go miłować, sercem, duszą i umysłem (por. Pwt 6,5; Mt 22,37; Łk 10,27). W dzisiejszych czasach w naszym kraju niewiele mamy możliwości angażowania umysłu w miłowanie Boga i rzadko szukamy argumentów racjonalnych dla swojej wiary. Tymczasem wiara chrześcijańska jest wyborem, który może i powinien opierać się na zgromadzonej wiedzy, z której wynika przekonanie o dobroci Boga, Jego miłosierdziu, władzy nad życiem i śmiercią, a także wiedzy o Jego podejściu do wielu spraw naszego życia i o sposobach wspierania nas w naszych problemach. Bez tej wiedzy polegamy na naszym wyobrażeniu o tym, jaki Bóg jest, a kiedy On nie pasuje do naszych wyobrażeń, jesteśmy Nim rozczarowani.
Dlatego zapraszamy do wspólnej przygody z Pismem Świętym, które pomoże nam odkrywać i rozumieć charakter Boga i Jego działanie w licznych sytuacjach życiowych. Śledząc wydarzenia z historii zbawienia będziemy mogli wielokrotnie się przekonać, że nasz los nie jest Bogu obojętny, że On realnie chce i potrafi zadziałać w naszym życiu, oraz że Jego działanie realnie rozwiązuje nasze problemy. Zastanawiając się nad sytuacjami, opisanymi w Biblii, będziemy mogli zauważyć, co w nas przeszkadza Bogu zadziałać i wymaga naprawienia. Idąc tym tropem i otwierając Bogu możliwości do działania w naszym życiu zauważymy, jak stopniowo Bóg nas przemienia, odtwarzając w nas Swój obraz (por. Kol 3,10).
Organizacja warsztatów
Cykl roczny składa się z 12 spotkań (bez przerwy wakacyjnej). Temat każdego spotkania ma określony cel i stanowi mały krok do przodu, dlatego zalecana jest obecność na wszystkich spotkaniach. Z tego też powodu do grupy utworzonej we wrześniu nie będzie można dołączyć później (można będzie dołączyć dopiero do nowej grupy w następnym roku). Ze względu na znaczenie samodzielnej pracy w naszym rozwoju, przewidziane są „zadania domowe” do wykonania w czasie między spotkaniami. Zadań domowych nikt nie będzie sprawdzał, ale każdy uczestnik będzie poproszony o podzielenie się (3-5 minut) na kolejnym spotkaniu, co dla niego było ważne i odkrywcze w zadaniu domowym.
Każde spotkanie składa się z trzech części: (1) przeczytanie fragmentu Pisma Świętego i omówienie kontekstu historyczno-kulturowego, (2) odniesienie do własnego życia (podzielenie się swoimi problemami, których dotyka przeczytany fragment, przy czym inni nie komentują wypowiedzi), (3) dyskusja otwarta, polegająca na zadawaniu pytań i wspólnym szukaniu odpowiedzi z możliwością krytykowania siebie nawzajem przy zachowaniu kultury dyskusji.
Każdy uczestnik otrzymuje materiały w postaci kilku stron z opisem przebiegu spotkania, czytanych fragmentów Biblii i zadawanych pytań. Oprócz tego w materiałach jest zadanie domowe i załączniki do pogłębienia wiedzy – fragmenty publikacji naukowych powiązanych z tematem spotkania i czytanym fragmentem Biblii. W ten sposób uczestnicy będą mieli bazę do dalszego własnego rozwoju.

Proponowane terminy dwunastu spotkań:
– pierwsza sobota miesiąca o godz. 10:00-12:00,
– pierwszy wtorek miesiąca o godz. 18:00-20:00.

Przewidujemy też możliwość utworzenia grupy zdalnej dla osób, które chcą równolegle realizować zaproponowany program w swoich grupkach „na żywo”, korzystając z przygotowanych przez nas prezentacji oraz materiałów dla animatorów i uczestników.
Dodatkowo, dla uczestników warsztatów i innych chętnych, planujemy przeprowadzenie weekendowych spotkań biblijnych przed rozpoczęciem Adwentu (koniec listopada 2021), przed Wielkim Postem (luty 2022) oraz przed Zesłaniem Ducha Świętego (maj 2022). Tematy zajęć będą dotyczyły życia i nauczania św. Piotra, a forma (weekendowe rekolekcje stacjonarne czy spotkania zdalne) i terminy zostaną ogłoszone we wrześniu.

Zgłoszenie chęci udziału w warsztatach i pytania dotyczące programu prosimy kierować na adres kontakt@chfpn.pl 
Przy zgłoszeniu proszę podać preferencje dotyczące proponowanych powyżej terminów spotkań (sobotnie czy wtorkowe?)