Bryza 2005

Bryza 2005

W dniach 11 – 21 sierpnia 2005 roku w Łebczu koło Władysławowa odbyła się pierwsza konferencja Chrześcijańskiego Forum Pracowników Nauki z cyklu nazwanego rok później „Bryzą”.

Kilku uczestników wczaso-konferencji podczas wycieczki statkiem

Jedno ze spotkań

Program konferencji obejmował:
Dyskusje programowe:

– Wizja i cele ChFPN;
– Budowanie lokalnej grupy Forum;
– Potrzeby środowiska akademickiego;
– Jak świadczyć o Chrystusie;
– Jak prowadzić innych jako uczniów Jezusa;
– Nauka a wiara;
– Etyka środowiska akademickiego;
– Działania międzynarodowe.

Omówienie praktycznych aspektów życia chrześcijańskiego:

– Pewość więzi z Jezusem;
– Życie w mocy Ducha Świętego;
– Jak świadczyć o Jezusie:
– Pomoc w wypełnieniu Nakazu Misyjnego;
– Jak owocnie studiować słowo Boże;
– Jak kochać opierając się na wierze;
– Jak modlić się z ufnością;
– Jak dawać z radością.

Serię wykładów, opisujących na podstawie tekstów Ewangelii pracę Jezusa z Apostołami – Jego uczniami:

– Powołanie uczniów;
– Nauczanie uczniów;
– Bycie świadkiem mocy Jezusa;
– Pierwsze zadania uczniów;
– Koszt uczniostwa;
– Przemiany myślenia uczniów;
– Uczniowie świadkami różnego rodzaju oddziaływania Jezusa na ludzi;
– Uczniowie posłani i wyposażeni w moc.