Bezpośrednie

Miejsce wymiany myśli i idei stanowią – oprócz konferencji i publikacji – organizowane przez Forum spotkania w miastach akademickich. Są to najczęściej (ale nie tylko) spotkania wykładowo-dyskusyjne, na które zapraszani są wykładowcy zarówno polscy, jak i zagraniczni. To, czy w danym mieście w danym roku odbywają się lub nie, zależy od aktywności członków i sympatyków ChFPN z uczelni w tym mieście.

Na stronie internetowej zamieszczamy na bieżąco zaproszenia na spotkania oraz opisy tych, z których relacje dostajemy.