Spotkania online

W roku 2020/21 spotkania Forum odbywały się w trybie zdalnym jako wykładowo-dyskusyjne oraz w serii „Z Biblią przy kawie”.

Spotkania wykładowo-dyskusyjne:
7.X. Krzysztof Łyskawa: Czy są granice tego „co można” na przykładzie rynku finansowego
4. XI. Sławomir Świerczyński: Drzewa i krzewy w Biblii i ich symbolika
2. XII. Mirosław Rucki: Liturgia rodzin żydowskich inspiracją dla katolickiej liturgii domowej
6. I. Zbigniew Usarek: Magnetyczne analogie w relacji człowieka z Bogiem
3. II. Anna Seredyńska: Różne oblicza rozszczepienia jako mechanizmu obronnego naszej psychiki
3. III. Andrzej Zabołotny: Bóg na zamówienie nauki
7. IV. Mirosław Rucki: Wspólne korzenie asyryjskiego chrześcijaństwa i babilońskiego judaizmu
5. V. Grzegorz Malec: Na drodze do nauki współczesnej. Słów kilka na temat Darwina, naturalizmu współczesnej nauki i teorii inteligentnego projektu
2.VI.  Antoni Tompolski: Charis – służba odnowy charyzmatycznej

Spotkania „Z Biblią przy kawie”:
18. XI. Nasz Dzień Niepodległości (List do Kolosan 1,1-23)
16.XII. Gdzie jest złoto? (List do Kolosan 1,24 – 2,15)
20.I. I co robić? (List do Kolosan 2,16 – 3,17)
17.II. Poprawiamy słowo Boże… (List do Kolosan 3,18 – 4,18)
17.III. Co byś zrobiła / zrobił na miejscu Abrahama? (Księga Rodzaju 22)
21. IV. Niewykonalna misja, czyli Mission Impossible (Ewangelia Mateusza 10)
19.V. Sztuka perswazji (List do Filemona)
16.VI. O władzy w Kościele (Ewangelia Mateusza 18)