Bryza 2008

Konferencja Bryza 2008

W dniach 14-24 sierpnia 2008 roku we Władysławowie odbyła się kolejna konferencja  „Bryza”.

Część uczestników konferencji

Zgromadziła 27 uczestników z różnych ośrodków akademickich (w tym część dzieci i młodzieży). Program obejmował trzy godziny wykładów, referatów i dyskusji programowych dziennie oraz poranne spotkania w celu wspólnej modlitwy.

Dokładniej program „Bryzy” obejmował:
• Osiem wykładów dr Jerzego Grzybowskiego (UAM, Poznań oraz RNŻ) omawiających treść Listu Apostoła Pawła do Galatów. W ich trakcie można też było  dużo dowiedzieć się na temat rękopisów tekstów biblijnych, realiów historycznych pierwszego wieku.
• Pięć wykładów ks Jana Chrzanowskiego, proboszcza parafii w Wonieściu, dotyczących biblijnych podstaw budowania wspólnoty i relacji między osobami wierzącymi.
• Dwa wykłady prof. Marka White’a z Mississippi State University – „Służba chrześcijan na MSSU” oraz „Integracja wiary i badań naukowych”.
• Pięć dyskusji programowych odnoszących się do realizacji podstawowych celów Forum.
• Cztery referaty zgłoszone przez uczestników:
– dr hab. Agnieszka Jurlewicz (Politechnika Wrocławska) – „Wybierajcie więc życie”
– dr Jan Wadowski (Politechnika Wrocławska) – „Wiara w świecie scjentyzmu i technokracji”
– dr Mariusz Grządziel (Akademia Rolnicza, Wrocław) – „Studium biblijne w środowisku katolickim”
– dr Elżbieta Stawnicka-Zwiahel (Zielona Góra) – „Izrael po 1948 roku w świetle proroctw biblijnych”
– dr Anna Seredyńska (Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, Kraków) – „Profilaktyka wypalenia”

Nasi wykładowcy:

ks. Jan Chrzanowski

dr Jerzy Grzybowski

prof. Mark White

Chwila wspólnej modlitwy

Odpoczynek na plaży

Wspólny posiłek