Programy-2022-23

PROPOZYCJA WARSZTATÓW BIBLIJNYCH NA ROK AKADEMICKI 2022/2023
Rozpoczęcie spotkań:
grupa wtorkowa, 6 września, 18:00 – 20:00
grupa sobotnia, 10 września, 10:00 – 12:00 (wyjątkowo w drugą sobotę miesiąca)
„Przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża” (Rz 12,2)

Te słowa napisał Apostoł Paweł do wiernych w Rzymie, zanim wymienił listę zachowań, charakterystycznych dla chrześcijan. Wynika z tego, że zanim podejmiemy działania, ukierunkowane na zewnątrz, musimy coś zrobić z samym sobą, ze swoim wnętrzem. Przemieniać się przez odnawianie umysłu, rzecz jasna, nie da się bez pomocy Ducha Świętego – jednak Duch Święty nic nie będzie mógł w nas zmienić bez systematycznego zaangażowania naszej woli i naszego umysłu.

Stąd ta propozycja 12 spotkań ukierunkowanych na samowychowanie, które odbędą się w formie zdalnej (platforma zoom albo MS Teams). Zapraszam do udziału każdego, kto chce zadać sobie trud zrozumienia Słowa Bożego i podejmie się systematycznej pracy, a w szczególności:

– weźmie aktywny udział we wszystkich spotkaniach (oznacza to, że grupa będzie się składała wyłącznie z osób, które rozpoczną zajęcia we wrześniu 2022 r., bez możliwości dołączenia do grupy później),
– jest nastawiony na zabieranie głosu w dyskusji z poszanowaniem opinii innych, zadawanie pytań i odpowiadanie na zadane pytania;
– przeznaczy czas na wykonanie zadania domowego po każdym spotkaniu i zechce się nim podzielić na spotkaniu następnym.

Ze względu na to, że zaplanowane tematy są ze sobą ściśle powiązane, opuszczenie jednego spotkania spowoduje trudności ze zrozumieniem kolejnego tematu, zaś opuszczenie dwóch spotkań stawia pod znakiem zapytania sensowność udziału w pozostałych. Dlatego tak ważne jest, by od razu założyć udział we wszystkich spotkaniach, i konsekwentnie tego się trzymać.

Proponowane terminy dwunastu spotkań zdalnych:
– pierwsza sobota miesiąca o godz. 10:00-12:00,
– pierwszy wtorek miesiąca o godz. 18:00-20:00.

Przewidujemy też możliwość utworzenia grupy zdalnej dla osób, które chcą równolegle realizować zaproponowany program w swoich grupkach „na żywo”, korzystając z przygotowanych przez nas prezentacji oraz materiałów dla animatorów i uczestników.

Dodatkowo, dla uczestników warsztatów i innych chętnych, planujemy przeprowadzenie weekendowych spotkań biblijnych przed rozpoczęciem Adwentu (koniec listopada), przed Wielkim Postem (luty następnego roku) oraz przed Zesłaniem Ducha Świętego (maj). Tematy zajęć będą dotyczyły życia i nauczania św. Jana Apostoła, a forma (weekendowe rekolekcje stacjonarne czy spotkania zdalne) i terminy zostaną ogłoszone we wrześniu.

Proponuję następujące tematy spotkań:

Roczne studium Biblii ukierunkowane na samowychowanie
ROK AKADEMICKI 2022/2023

(oprócz proponowanego studium zalecane jest przeczytanie całej Biblii! Warto skorzystać z programu rocznego, np. https://wobroniewiaryitradycji.files.wordpress.com/2015/12/biblia_w_rok.pdf)

BLOK TEMATYCZNY I. POSTRZEGANIE I OCENA SIEBIE

1) Bóg pochylający się nade mną: „Bóg umiłował świat” (J 3,16)

– Czytamy J 3,14-21. Czy Boga obchodzą moje problemy? Czy Bóg potrafi rozwiązać moje problemy? Czy Bóg dla mnie zrobił coś, co może realnie zmienić moją sytuację? Co muszę zrobić, by mój stan obecny zmienił się na lepsze?

2) Jezus nadający nam wartość: „Dziwili się, że rozmawiał z kobietą” (J 4,27)

– Czytamy J 4,4-30. Czy mogę stanąć przed Jezusem i rozmawiać z Nim jak z równym sobie? Jak się zachowam, kiedy się przekonam, że Jezus wie wszystko, co uczyniłem? Jak to wpłynie na moje poczucie własnej wartości?

3) Jezus ratujący nas od śmierci: „I Ja ciebie nie potępiam” (J 8,11)

– Czytamy J 8,1-11. Dlaczego Jezus ma uprawnienia, by nam darować życie (Ap 5,9)? Jak w związku z tym zmieniła się nasza sytuacja? Jak wykorzystam szansę, którą mi daje Jezus?

BLOK TEMATYCZNY II. WYBÓR IDEAŁU/WZORU

4) Wybór nauczyciela: „W jaki sposób zna On Pisma, skoro się nie uczył?” (J 7,14)

– Czytamy J 7,14-31. Czy Jezus zna się na tym, co mówi? Czy to, co mówi Jezus, jest dla nas korzystne? Jaki jest powód, by pójść za Jezusem? Co wyróżnia Jezusa spośród wszystkich osób godnych naśladowania?

5) Chodzenie w Duchu Świętym: „co się z Ducha narodziło, jest duchem” (J 3,6)

– Czytamy J 3,1-11. Czy możliwe jest odbudowanie w nas obrazu Boga? Czy mogę powtórnie się narodzić i żyć w zgodzie z naturą dziecka Bożego?

6) Zmiana perspektywy: „Przyszedłem na ten świat, (…) aby ci, którzy nie widzą, przejrzeli” (J 9,39)

– Czytamy J 9,24-41 (kontekst: stworzenie oka). Jakie jest moje postrzeganie siebie i świata? Czy mogę powiedzieć, że odbieram prawdziwy obraz świata? Co zrobił Jezus, bym mógł widzieć prawdziwie, bez zaciemnienia czy skrzywienia obrazu? Co mogę zrobić, by moje widzenie się poprawiło? Jak może zmienić się moje postępowanie, jeśli moje postrzeganie świata będzie bardziej adekwatne?

BLOK TEMATYCZNY III. KIEROWANIE SOBĄ

7) Zakres możliwości pracy nad sobą: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2,5)

– Czytamy J 2,1-11. Czy wolno Żydowi targować się z Bogiem? Jaki wpływ ma moje posłuszeństwo Jezusowi na mój stan wewnętrzny? Jaki wpływ ma moje posłuszeństwo Jezusowi na otoczenie i bieg wydarzeń? Co potrzebuję zrobić, by móc być posłusznym Jezusowi?

8) Podążanie za głosem Pasterza: „owce postępują za nim, ponieważ głos jego znają” (J 10,4)

– Czytamy J 10,1-15. Czy nauczyłem się rozpoznawać głos Pasterza? Czy podążanie za Nim sprawia mi trudność? Co mogę zrobić, by kierować swoje działania tam, gdzie jest „życie w obfitości” (J 10,10)?

9) Kontrolowanie, w czym się trwa: „Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity” (J 15,5)

– Czytamy J 15,1-17. Czy mogę zawsze postępować w taki sposób, by Bóg był zadowolony? Jakie działania mogę podejmować samodzielnie, a jakie są możliwe jedynie za pomocą łaski Boga i Ducha Świętego? Co mam zrobić, by w moim życiu dominowały działania, które Jezus nazywa „przynoszeniem owoców”?

BLOK TEMATYCZNY IV. AUTOKRYTYCZNA REFLEKSJA

10) Obiektywna ocena swojego życia: „Sługa nie jest większy od swego pana” (J 15,20)

– Czytamy J 15,18-25. Co w moim życiu wskazuje na przynależność do Jezusa? Czy świat mnie kocha, czy nienawidzi? Czy jestem prześladowany, jak Jezus był prześladowany? Czy ktoś zachowuje moje słowo, jak zachowano słowo Jezusa? Co muszę zmienić, by przynależność do Jezusa bardziej się ujawniła w moim życiu?

11) Punkty odniesienia: „Po tym poznajemy, że Go znamy” (1J 2,3)

– Czytamy 1J 2,1-11. Czy w moim życiu są oznaki tego, że znam Jezusa Chrystusa? Na jakie moje braki wskazują wypunktowane przez Jana kryteria autokrytycznej refleksji?

12) Sprawdzian skuteczności samowychowania: „Ten właśnie uczeń daje świadectwo o tych sprawach” (J 21,24)

– Czy zauważam zmiany w sobie w wyniku obcowania ze Słowem Bożym? Co mam do zaoferowania innym ludziom? Czy moje doświadczenie naśladowania Chrystusa jest godne polecenia innym? Co należy poprawić, by pozytywne przemiany we mnie były bardziej skuteczne?

CELE DO OSIĄGNIĘCIA:

– byśmy zdobyli się na zaufanie Jezusowi i pozwolili Mu rozwiązywać nasze problemy,
– byśmy uczyli się obiektywnie oceniać zachodzące w życiu zmiany zarówno pod kątem własnych osiągnięć, jak i bezpośredniego działania Boga,
– byśmy pełnili wolę Boga w swoim życiu (w sytuacji, w jakiej znaleźliśmy się) i przynosili Mu chwałę w każdym swoim działaniu,
– byśmy ciągle podejmowali wysiłek samowychowania według Jego wzoru i hierarchii wartości.

STUDIUM OPRACOWAŁ:

Mirosław Rucki, dr hab. inż., prof. UTH Radom, dr nauk humanistycznych (literatura aramejska), dr nauk społecznych (nauki o rodzinie), wykładowca w Seminarium Duchownym Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu, absolwent podyplomowych studiów: Pedagogicznych (Poznań), Nauk o Rodzinie (Poznań) i Biblijnych (Wrocław); członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich, Society of Biblical Literature (USA) oraz Chrześcijańskiego Forum Pracowników Nauki.

PODSTAWY METODOLOGICZNE OPRACOWANIA:

• J. Kochel, Wprowadzenie do antropologii pedagogicznej. W kręgu pedagogiki katolickiej, Opole 2018.

• M. Rucki. Samowychowanie w kryzysie: propozycja dla Ruchu Wiernych Serc, „PERSPEC†IVA – Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne”, R. XVIII, 34 (2019) nr 1, s. 175-190.

• G. Krawiec, Formacja małżeńska i rodzinna w Ruchu Czystych Serc Małżeństw. Rozprawa doktorska, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2021.

KONSULTACJE BIBLIJNE:

ks. prof. dr hab. Mariusz Rosik (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, specjalista w zakresie teologii biblijnej).

Zgłoszenia udziału w warsztatach oraz wszelkie ewentualne pytania należy przesyłać na adres kontakt@chfpn.pl