Weekendowe spotkania biblijne 2023-24

Propozycja weekendowych zdalnych spotkań biblijnych 2023/2024
dla uczestników Warsztatów Biblijnych i nie tylko.
UWAGA: zakłada się udział słuchaczy we wszystkich trzech spotkaniach

(Zgłoszenie udziału w spotkaniach: kontakt@chfpn.pl ) 

Co miał do powiedzenia Mattaj Lewi ben Chalfaj?

1. Po co Mattaj Lewi ben Chalfaj napisał Ewangelię? (24-26 listopada 2023 r.)

24.11.2023 piątek
19:00-20:00 Wprowadzenie
• kontekst kulturowo-historyczny, religijny i językowy 

25.11.2023 sobota
9:00-12:00 Wykłady (z półgodzinną przerwą na kawę)
„z narodzeniem Jezusa było tak”…
mesjańska mowa programowa (Kazanie na górze)
12:00-17:00 Praca własna (odpowiedzi na pytania kontrolne)
17:00-18:00 Wypowiedzi uczestników: dzielenie się swoimi
odpowiedziami na pytania kontrolne

26.11.2023 niedziela
9:00-10:30 Odpowiedzi na pytania uczestników i wykłady
• „oto król żydowski”
• na co nam, gojom, król żydowski?
11:00-12:00 Wypowiedzi uczestników i zakończenie

2. Samowychowanie ucznia Jezusa (luty 2024 r. – program szczegółowy, forma i miejsce do ustalenia)

• chodzenie za Jezusem
• wysoka poprzeczka wymagań i wzorce do naśladowania
• post i modlitwa
• wzajemne napominanie we wspólnocie
• przebaczenie i pojednanie
• ewangelizacja

3. Bilans rachunków (maj 2024 r. – program szczegółowy, forma i miejsce do ustalenia)

• zagadnienia związane z rozliczeniem
• kwestia „nagrody w Niebie”
• wartość oferty Jezusa
• niebotyczne kwoty zadłużeń i zobowiązań
• ostateczny podział na owce i kozły
• i po co było to wszystko pisać?