Heller versus Tischner

Zapraszamy w środę 2 listopada 2022r. na spotkanie wykładowo-dyskusyjne na temat:

Michał Heller versus Józef Tischner: Scena i dramat

Jak uczony – chrześcijanin powinien podchodzić do swojej pracy naukowej?
Jak pomóc ludziom nauki w drodze do wiary?
Czy Bóg może działać w świecie bezpośrednio?
Jaką rolę w odniesieniu Boga do człowieka pełni scena świata, a jaką rozgrywający się na niej dramat?
Do tych pytań nawiąże wykładowca w oparciu o opracowania ks. prof. Michała Hellera i ks. prof. Józefa Tischnera.

Wykład poprowadzi Andrzej Zabołotny, przewodniczący Chrześcijańskiego Forum Pracowników Nauki.

Spotkanie zaczynamy o 18:00 z wykorzystaniem programu Zoom. Aby otrzymać link należy zgłosić chęć udziału na adres kontakt@chfpn.pl .
Zapraszamy!