Darwin na łożu śmierci

Zapraszamy na pierwsze w roku 2022/23 spotkanie wykładowo-dyskusyjne
5 października 2022 r. (środa) od godziny 18:00 do 19:30.

Temat wykładu: Nawrócenia na łożu śmierci. Przypadek Darwina

Historia zna różne przypadku nawróceń wśród uczonych. Oczywiście najbardziej spektakularne, jeżeli można tu użyć takiego słowa, są nawrócenia na łożu śmierci. W literaturze krąży pogląd, że nawet sam Karol Darwin – nie byle kto, bo przecież ojciec współczesnej teorii ewolucji – w ostatnich chwilach swojego życia ponownie uwierzył w Boga. Różni autorzy poświęcili wiele trudu, aby sprawdzić zasadność tej historii i odpowiedzieć na pytanie, czy Darwin rzeczywiście się nawrócił. Jedyną słuszną odpowiedź na to pytanie poznacie państwo już w środę.

Wykład poprowadzi dr Grzegorz Malec.
Uzyskał stopień doktora na podstawie rozprawy zatytułowanej Spory o plagiat darwinowskiej teorii ewolucji. Od kilku lat pełni funkcję przewodniczącego Zielonogórskiej Grupy Lokalnej Nauka a Religia, a obecnie również sekretarza czasopisma Filozoficzne Aspekty Genezy. Jest autorem kilkunastu artykułów i recenzji oraz tłumaczem tekstów znanych XIX-wiecznych przyrodników (Edwarda Blytha, Patricka Matthew i Alfreda Russela Wallace’a), jak też książek opublikowanych w ramach cyklu wydawniczego Seria Inteligentny Projekt. Na swoim koncie ma referaty wygłoszone  na kilkudziesięciu konferencjach naukowych. Interesuje się filozofią nauki, historią nauki (szczególnie historią ewolucjonizmu), sporem ewolucjonizmu z kreacjonizmem i teorią inteligentnego projektu.

Spotkanie online za pomocą programu Zoom; aby otrzymać link należy zgłosić chęć udziału: kontakt@chfpn.pl