Liturgia żydowska

Zapraszamy na kolejne spotkanie wykładowo-dyskusyjne

2 grudnia (środa), 18:00 – 19:30

Liturgia rodzin żydowskich – inspiracją dla katolickiej liturgii domowej

Wykład w oparciu o tekst rozprawy doktorskiej z dziedziny nauk socjologicznych
„Liturgia rodzinna w świetle księgi Sefer habrachot”.
Jej obrona odbyła się 26 XI br. w Uniwersytecie Opolskim.

Wykładowca, dr hab. inż. Mirosław Rucki, jest profesorem Uniwersytetu Technologiczno-Humannistycznego w Radomiu.
Oprócz zainteresowań z zakresu budowy i eksploatacji maszyn, zajmuje się biblistyką i historią chrześcijaństwa pierwszych wieków. Należy też do Stowarzyszenia Biblistów Polskich.

Spotkanie za pomocą programu Zoom – aby otrzymać link napisz: kontakt@chfpn.pl