Czy jesteśmy racjonalni?

Czy jesteśmy racjonalni?

To temat spotkania w Radomiu we wtorek, 26 listopada.

Duszpasterstwo Akademickie w Radomiu i Chrześcijańskie Forum Pracowników Nauki zapraszają na godzinę 17:00 do sali 110 Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych UTH przy ul. Chrobrego 31a.

Wykład poprowadzi dr hab. Jerzy Grzybowski, prof. UAM w Poznaniu z Wydziału Matematyki i Informatyki, v-ce Przewodniczący ChFPN. Po wykładzie – dyskusja z poczęstunkiem. Zapraszamy do udziału!