Strategie perswazyjne

Zapraszamy na spotkanie wykładowo-dyskusyjne

6 lipca 2022 (środa), 18:00 – 19:30

Temat: Strategie perswazyjne w tytułach materiałów
publikowanych na platformie Youtube przez katolickich twórców internetowych

Wykładowca, dr Karolina Bogacz – Kańka, jest absolwentką Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, obecnie pracownikiem Zakładu Współczesnego Języka Polskiego Uniwersytetu Wrocławskiego. Obszary zainteresowań naukowych: językoznawstwo kognitywne, semantyka, dyskurs religijny, kontrastywne badania lingwistyczne, glottodydaktyka polonistyczna.

Jak w ramach swojej dyscypliny naukowej można – w ramach organizowanych w świecie akademickim konferencji – nawiązywać do tematów chrześcijaństwa i wiary? Przykładem tego będzie referat o tytułach krótkich materiałów dźwiękowych lub dźwiękowo-wizualnych publikowanych w serwisie internetowym YouTube, omawiający charakterystykę zabiegów perswazyjnych w nich zawartych. W referacie uwzględniono 635 tytułów pochodzących z kanałów prowadzonych przez katolików tradycjonalistów oraz tak zwanych katolików prosoborowych.

Spotkanie za pomocą programu Zoom – aby dostać link, należy zgłosić chęć udziału na adres kontakt@chfpn.pl