Z Biblią przy kawie 19 V 2021

Zapraszamy na siódme spotkanie z cyklu

Z Biblią przy kawie

Tradycyjnie w trzecią środę miesiąca
19 maja 2021 (środa) od 18:00 do 19:00
i potem w trzecie środy miesiąca.

Temat spotkania: Sztuka perswazji
List do Filemona

Aby wziąć udział w spotkaniu potrzeba:
– przygotować kawę lub herbatę;
– wziąć Pismo święte (będzie potrzebne w trakcie spotkania);
– zgłosić chęć udziału mailowo: kontakt@chfpn.pl – aby otrzymać link do Zooma.

(Można też wcześniej przeczytać List do Filemona)

Czym są spotkania z cyklu „Z Biblią przy kawie”?

 Ich celem jest spotkanie się na kilku płaszczyznach. Dzięki słowu Bożemu poznajemy lepiej samego Boga: Jego charakter, działanie, obietnice, przykazania, zamiary wobec człowieka. Ale są to też spotkania uczestników, którzy w nieformalnej atmosferze „wirtualnej kawiarni” wspólnie czytają i omawiają wybrany fragment biblijnego tekstu. Nie jest to studium biblijne z przygotowaną przez prowadzącego główną tezą, ale raczej dzielenie się swoim odbiorem Bożego słowa w atmosferze dyskusji i wymiany myśli. Ostatnio wprowadzamy w części spotkania podział na kilkuosobowe „pokoje”, gdzie możemy też lepiej poznawać się nawzajem. Dzięki zdalnej formie odległość geograficzna nie stanowi przeszkody w udziale. Omawiany tekst biblijny celowo nie jest wyświetlany na ekranie, lecz każdy czyta go ze swojego egzemplarza Biblii. Dzięki temu można zobaczyć bogactwo różnych tłumaczeń, a też łatwiej potem już samemu jeszcze raz wrócić do omawianego fragmentu.