Oblicza rozszczepienia

Zapraszamy na kolejne spotkanie wykładowo-dyskusyjne,
3 lutego 2021r., środa, 18:00 – 19:30

Temat: Różne oblicza rozszczepienia jako mechanizmu obronnego naszej psychiki

Wykładowca, dr Anna Seredyńska, jest adiunktem w Katedrze Psychopedagogiki na Wydziale Pedagogicznym Akademii Ignatianum w Krakowie – pedagogiem, psychologiem, psychoterapeutą psychodynamicznym oraz teologiem. Poza pracą na uczelni prowadzi terapię indywidualną dorosłych,
współpracuje z Centrum Ochrony Dziecka przy Akademii Ignatianum, jest wolontariuszką Hospicjum św. Łazarza w Krakowie.
Spotkanie za pośrednictwem Zooma – aby otrzymać link należy zgłosić udział: kontakt@chfpn.pl – Zapraszamy!!