Jezus a faryzeusze

„Biada wam faryzeusze, obłudnicy – rabiniczne nauczanie jako tło dla Mt 23”

– to temat pierwszego w nowym roku akademickim spotkania wykładowo-dyskusyjnego
Chrześcijańskiego Forum Pracowników Nauki.

13 października 2021 (środa), 18:00 – 19:30

Referat ten w pełniejszej formie był przedstawiony przez autora na Sympozjum Biblistów Polskich 15 września 2021 r. Jego głównym celem jest umieszczenie wypowiedzi Jezusa Chrystusa „przeciwko faryzeuszom” w kontekście ich własnego nauczania, które – jak się okazuje – stanowi doskonałe tło dla uwypuklenia oferty i Osoby Jezusa. Wśród kluczowych zagadnień nauczania rabinicznego, pomagających zrozumieć wypowiedzi Jezusa w Mt 23, są: odpowiedzialność za przekaz Tory, przysięga a Imię Boże, zasada kal wachomer, zasady kaszrutu oraz kwestia wyboru mistrza/nauczyciela. Zapraszam do wspólnej przygody.

Wykładowca, dr hab. inż. Mirosław Rucki,
jest profesorem Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu.
Oprócz zainteresowań z zakresu budowy i eksploatacji maszyn, zajmuje się biblistyką i historią chrześcijaństwa pierwszych wieków. Należy też do Stowarzyszenia Biblistów Polskich.

Aby otrzymać link Zoom do spotkania – zgłoś chęć udziału: kontakt@chfpn.pl