Drzewa i krzewy w Biblii

Zapraszamy na kolejne spotkanie wykładowo-dyskusyjne.
4 listopada, środa, godz. 18:00

Temat:
Drzewa i krzewy w Biblii i ich symbolika

Wykładowca:
Dr hab. Sławomir Świerczyński, profesor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii) 

Spotkanie za pomocą programu Zoom:
https://staffweb.zoom.us/j/92570467469