Magnetyczne analogie

Nagranie wykładu: https://youtu.be/BziA3YoVCY0

6 stycznia 2021 r. (środa), 18:00 – 19:30

Temat: Magnetyczne analogie w relacji człowieka z Bogiem

Wykładowca, dr inż. Zbigniew Usarek, jest adiunktem w Instytucie Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej. W swojej pracy naukowej zajmuje się m.in. diagnostyką stanu technicznego obiektów stalowych w oparciu o pomiary pola magnetycznego, które jest przez nie rozpraszane do otoczenia.