Wspólne korzenie

Kolejne spotkanie wykładowo-dyskusyjne ChFPN
odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2021 (środa), 18:00 – 19:30
Temat: Wspólne korzenie asyryjskiego chrześcijaństwa
i babilońskiego judaizmu.
Wykładowca, dr hab. inż. Mirosław Rucki,
jest profesorem Uniwersytetu Technologiczno-Humannistycznego w Radomiu.
Oprócz zainteresowań z zakresu budowy i eksploatacji maszyn, zajmuje się biblistyką i historią chrześcijaństwa pierwszych wieków. Należy też do Stowarzyszenia Biblistów Polskich.
Spotkanie za pomocą programu Zoom – aby otrzymać link do spotkania należy zgłosić chęć udziału: kontakt@chfpn.pl