Nagranie wykładu 4 XI 2020

Nagranie wykładu „Drzewa i krzewy w Biblii – ich symbolika” jest już dostępne: https://youtu.be/TxS_n218_nw

Wykładowcą jest dr hab. Sławomir Świerczyński, profesor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii).