Bryza 2020 – Opis wykładów

Bryza 2020 – Opis wykładów i wykładowców

Stanisław Białecki

Absolwent Seminarium Teologicznego w Dallas (specjalność: Stary i Nowy Testament). Po ukończeniu studiów teologicznych zajmował się rozwojem przywództwa, zaś obecnie prowadzi edukację biblijną i teologiczną misjonarzy chrześcijańskich w Europie Wschodniej. Członek Instytutu Studiów Biblijnych i Teologicznych w Budapeszcie.

Boża epopeja w pięciu aktach – 5 wykładów

Biorąc do ręki Biblię – kilkadziesiąt ksiąg Starego i Nowego Testamentu spiętych jedną okładką – warto dostrzec, że w onieśmielającą różnorodność jej form, tematów, postaci i zdarzeń wpleciona jest jedna spójna metanarracja przedstawiająca Bożą historię zbawienia – od jej szczęśliwego początku do szczęśliwego końca. Ani ta spójność narracji, ani szczęśliwość jej początku i końca, nie są być może pierwszymi myślami, jakie przychodzą nam do głowy, gdy zatapiamy się w poszczególnych księgach, ale nie jest to niespodzianką. W Biblii – jak w każdej fascynującej opowieści – pomiędzy szczęśliwym początkiem i końcem rozgrywa się wielki wielowątkowy konflikt, a my znaleźliśmy się w samym jego środku i codziennie doświadczamy jego skutków. To, kim są bohaterowie konfliktu, jak i o co walczą, w jakim miejscu tego konfliktu jesteśmy, co jeszcze nas w nim czeka i jak on ma się zakończyć – to wszystko  ma wielkie znaczenie dla prawidłowego zrozumienia każdej pojedynczej księgi, którą otwieramy, bo jest ona tylko jednym z rozdziałów tej wielkiej Bożej epopei. W czasie naszych pięciu spotkań Bryzy 2020 spróbujemy całościowo spojrzeć na tę “wielką Bożą epopeję” zawartą w Biblii, żeby stworzyć sobie ramy interpretacyjne dla jej kolejnych rozdziałów.

1. Miłe złego początki. Bóg, człowiek, ogród, wąż i dwa drzewa.
2. Kimże będzie to dziecię? Czy to ten?… a może to ten?… no to może chociaż ten?…
3. Oczko w głowie Boga. Kto wydłubie Bogu to oko?
4. A gdy nadeszła pełnia czasów… „A myśmy się spodziewali, że on właśnie miał wyzwolić Izraela…”
5. Wróci, nie wróci… wróci, nie wróci… A jednak zmartwychwstał! Więc wróci! Tylko po co?… I czy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?

Mirosław Rucki

Dr hab. inż., prof. UTH Radom, Wydział Mechaniczny. Oprócz zainteresowań z zakresu Budowy i Eksploatacji Maszyn, zajmuje się biblistyką i historią chrześcijaństwa pierwszych wieków, w związku z czym obronił doktorat z literatury aramejskiej. Ukończył studia podyplomowe: pedagogiczne kształcenia zawodowego (Politechnika Poznańska), nauk o rodzinie (Papieski Wydział Teologiczny w Poznaniu) oraz biblijne (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu). Należy do Stowarzyszenia Biblistów Polskich, Society of Biblical Literature oraz Chrześcijańskiego Forum Pracowników Nauki. Jest autorem lub współautorem dwóch książek recenzowanych i ponad 180 artykułów naukowych i referatów wygłoszonych na konferencjach z dziedziny budowy i eksploatacji maszyn, a także trzech książek i ponad trzydziestu artykułów w czasopismach punktowanych z dziedziny biblistyki.

Księga Daniela, część pierwsza
Seria wykładów dotyczących Księgi Daniela rozpoczyna się od uzasadnienia poglądu dotyczącego historyczności postaci Daniela oraz czasu napisania dzieła w VI w. przed Chr. Do ważniejszych argumentów należą wyniki analizy językowej, a także znacząca reprezentacja tekstualna Księgi w rękopisach z Qumran, datowanych na II-I w. przed Chr. Traktując Księgę Daniela jako dokument z VI w. komplementarny z innymi źródłami, poddaje się analizie postać babilońskiego króla Nabuchodonozora: jego powołanie przez Boga do określonych celów, jego osiągnięcia, jego problem i Boże rozwiązanie tego problemu.

Księga Daniela, część druga
Drugi wykład jest poświęcony postaci Daniela ze szczególnym uwzględnieniem jego dążenia do zachowania czystości rytualnej. Tu chcę zwrócić uwagę słuchaczy na kontekst judaistyczny, wrogość otoczenia, zachowanie Daniela (pokarm, posty, modlitwy, sprzeciw, sukces) oraz relacje z królem Nabuchodonozorem – który przecież zniszczył Judę, Jerozolimę, Świątynię i cały naród żydowski. W tej części chcę odnieść się też do snów oraz innych sposobów objawiania przez Boga swojej woli ludziom.

Księga Daniela, część trzecia
Wykład trzeci jest poświęcony wyprowadzeniu z Księgi Daniela wniosków aktualnych dla nas, Polaków żyjących 25 wieków później. Główny wątek to trzy ważne punkty w życiu Nabuchodonozora, które często są obecne w naszym życiu: pobożne życie bez Boga, zlekceważone napomnienie i nawrócenie. Dodatkowo zostaną omówione objawienia i wizje Daniela: ich treść, sens i cel, możliwości interpretacji i jej ograniczenia narzucone przez Boga, a także Jego wskazówki i podpowiedzi.

Jak rozpoznać wolę Boga?
Czwarty wykład jest poświęcony szczegółowo kwestii rozpoznawania woli Boga, wychodząc od Księgi Daniela poprzez inne przykłady biblijne aż do bezpośrednich zaleceń. Omówiona zostanie pobożność Żydów, którzy bronili wiary, Świątyni i świętego miasta wbrew woli Boga, doprowadzając do totalnej klęski w 586 r. przed Chr., a także powtórka tych samych wydarzeń przy zachowaniu tej samej motywacji ewidentnie wbrew woli Boga w 70 r. po Chr. Na podstawie tekstów biblijnych sformułowane zostaną wskazówki, jak rozpoznawać i wypełniać wolę Boga.

Robert Boryczka

Od 1983 roku jest świadomie wierzącym chrześcijaninem. Ma żonę i trójkę dzieci. Jest pracownikiem misji Ruch Chrześcijański Mt28. Pełni w niej między innymi funkcję koordynatora ds. misji zagranicznych. Wraz z rodziną i polskim zespołem był misjonarzem w Rosji przez 7 lat, w latach 1996-2003. Napisał o tym okresie książkę – relację „Uśmiech Boga”. W 2005 roku wraz z innymi misjonarzami powołał do istnienie Szkołę Misyjną (której jest dziekanem) propagującą misje i  przygotowującą do służby przyszłych misjonarzy. Wielu misjonarzy z tej szkoły służy Bogu i ludziom w różnych częściach świata. Wykłada w Krakowskim Seminarium Biblijnym. Pełni posługę pastorską w kościele w Rabce Zdroju.

Stworzenie jako system otwarty
Bóg stworzył świat z wystarczającą ilością zasobów dla ludzi i całego stworzenia. Dał człowiekowi inteligencję, rozum i możliwość udziału „we współtworzeniu”. Stworzenie więc to nie tylko fizyczne zasoby, ale też inteligencja i udział człowieka w kształtowaniu świata –  czynieniu sobie ziemi poddaną. W ten sposób całość stworzenia okazuje się systemem otwartym. W wykładzie postaram się wyjaśnić konsekwencje przyjęcia teizmu  i związanego z tym stworzenia jako systemu otwartego dla sposobu życia ludzi (w odróżnieniu od sekularyzmu i animizmu).

Biblijna interpretacja obrazu Aleksandra Iwanowa
Artysta postanowił uchwycić na płótnie ten moment, kiedy ludzie zgromadzili się nad brzegiem Jordanu po raz pierwszy widząc Chrystusa. Prorok Jan Chrzciciel zwrócił się do ludzi słowami nadziei, wskazując na Chrystusa idącego wzdłuż wzgórza. Iwanow pracował nad obrazem przez prawie 20 lat. Po wizycie u Aleksandra Hercena Iwanow napisał: „Zaszliśmy daleko … w naszych rozmyślaniach przez fakt, że przed ostatnimi odkryciami naukowymi w literaturze główna idea mojego obrazu prawie całkowicie zatraca się … i ledwo mam dość ducha, aby ją dokończyć.” I chociaż praca pozostała niedokończona, to w wykładzie podejmę próbę odczytania przesłania tego obrazu.

 

Małgorzata Pagacz

Dr, teolog, matematyk i filozof, siostra zakonna ze Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, Papieski Wydział Teologiczny, Sekcja św. Andrzeja Boboli

1. Racjonalność wiary na podstawie nauczania Benedykta XVI
2. Wiara czy nauka? Gdzie szukać nadziei w czasach koronawirusa?

Jerzy Grzybowski

Dr hab.,  matematyk, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wiceprzewodniczący ChFPN.

Siła i słabość matematyki
Jakie cechy czynią z matematyki królową nauk? Jakie są granice jej panowania i co z tego dla nas wynika?

Anna Seredyńska

Dr, adiunkt w Katedrze Psychopedagogiki na Wydziale Pedagogicznym Akademii Ignatianum w Krakowie. Pedagog, psycholog psychoterapeuta psychodynamiczny, teolog. Poza pracą na uczelni prowadzi terapię indywidualną dorosłych, współpracuje z Centrum Ochrony Dziecka przy Akademii Ignatianum, jest wolontariuszką Hospicjum św. Łazarza w Krakowie. Interesuje się psychopatologią, psychoterapią i tematyką związaną z wolontariatem hospicyjnym.

1. Przemieniony narcyz – analiza Oskara Schindlera
2. Ocalony żołnierz z zespołem Aspergera – analiza Erica Lomaxa z książki i filmu „Droga do zapomnienia”

Adam Cenian

Dr hab. inż., prof. IMP PAN, kierownik Zakładu Fizycznych Aspektów Ekoenergii, IMP PAN Gdańsk. Zaangażowany jest w badania laserów, plazmy oraz układów ekoenergetycznych. Zainteresowania wykładowcy dotyczą również zagadnień z pogra-nicza nauki i teologii. Jest założycielem Gdańskiego Forum Dialogu Nauki i Religii im. Heweliusza.

1. Nauka – nowa „wiara” ze świętymi kapłanami
2. Początki życia – biała plama darwinizmu

Justyna Muszyńska

Dr, polonista, teolog, etyk, filozof. Obecnie (wice) dyrektor Archidiecezjalnej Szkoły Podstawowej w Tomaszowie Mazowieckim.

1. „Dies irae” Tadeusza Micińskiego
Spośród wielu ksiąg biblijnych Młodopolanie szczególnie upodobali sobie Apokalipsę św. Jana. Dla jednych była źródłem luźnych interpretacji, dla innych zbiorem symboli, dla innych magazynem okropieństw. Znaleźli się też tacy, którzy czerpali z niej nadzieję na przyszłe wydarzenia. jednym z takich utworów jest Dies Irae Tadeusza Micińskiego.
Sędzia z żelazna rózgą, córy Syjonu i krwawe perły – to tylko niektóre migawki przenoszące do Dnia Sądu prezentowanego przez Tadeusza Micińskiego. Intrygująca, nieoczywista i zaskakująca – taka jest wizja młodopolskiego twórcy…
2. Dzień sądu w  powieści „Pomór” Władysława Orkana
Podhalańska  wieś. Złe powietrze zaczyna zbierać żniwo wśród mieszkańców. Szaleje zaraza, tajemnicza i nierozpoznana. Wszystkim towarzyszy przerażający lęk i oczekiwanie… na śmierć.
W wiejskim kościele gromadzą się wierni. Zaczynają śpiewać Suplikacje… Zestawienie zachowań ludzi, zdarzeń przeszłych i zaplanowanej modlitwy błagalnej tworzy klimat zapowiadający rychły koniec…
Choć orkanowska wizja, nie przynosi typowo apokaliptycznej realizacji, jest nader ciekawą kompozycją rysującą, na podstawie rzeczywistych wydarzeń, tło końca czasów.

Marek Grządziel

Babilon w Księdze Apokalipsy w interpretacji Fransa Horsthuisa
Rozdziały 17 i 18 księgi Apokalipsy należą do najbardziej intrygujących w całej  Biblii. Przedstawiają one miasto Babilon i jego zagładę. Podczas prezentacji zostanie przedstawiona interpretacja tych rozdziałów zaproponowana przez ks. Fransa Horsthuisa w książce ,,Królewska droga”. Przedyskutowane zostaną zastosowania tego tekstu biblijnego do takich praktycznych zagadnień jak: budowa wspólnoty chrześcijańskiej czy relacje we wspólnocie chrześcijańskiej.

Andrzej Zabołotny

1. Nauka a Pismo święte – św. Augustyn i Galileusz

2. Widmo Boga zapchajdziury

Bardzo często w dyskusjach na temat relacji między nauką a wiarą, gdy pojawia się temat możliwości bezpośredniego działania Boga w świecie – pada też hasło „Boga zapchajdziury”. Czym jest to pojęcie i jak można się do niego odnieść? Podczas wykładu zostanie przedstawionych sześć powodów jego użycia z dwóch przeciwstawnych pozycji światopoglądowych.

Krzysztof Góra

Farmaceuta, jedyny polski członek International Society of Cannabis Pharmacists. Dyrektor ds. relacji ze środowiskiem medycznym w IMP&C – dystrybutorze produktów na bazie konopi marki Satipharm i Bazelet. Ekspert ds. ochrony zdrowia Fundacji Republikańskiej.

Konopie a nauka, etyka i wiara

Po niemal stu latach banicji, Cannabis sativa z impetem wraca na naukowe i polityczne salony. Kolejne kraje zmieniają legislację dopuszczając uprawę konopi, wykorzystywanie ich w medycynie, a nawet „rekreacyjne” palenie marihuany. Jakie są naukowe podstawy stosowania cannabis-based products w medycynie i farmacji? Co było, jest lub może być nieetyczne w branży konopnej? Czy medyczna marihuana opiera się na wierze czy dowodach naukowych? A może są jakieś zagrożenia duchowe związane z konopiami?

Michał Prończuk

Nadnaturalizm wnioskiem z naturalistycznej filozofii umysłu?
Czym jest pierwszoosobowe przekonanie o istnieniu wolnej woli?
Czym jest przekonanie trzecioosobowe i o czym nam mówi?
Czym jest „izostenia” i po co jest nam potrzebna w naszych rozważaniach?
Czym jest dualizm i jak powinniśmy go rozumieć jako chrześcijanie?
Dualizm teistyczny, a teologia reformowana
Dlaczego ta wiedza jest nam potrzebna i jak jej użyć w praktyce?

Joanna Góra

W 2013 roku ukończyła studia na kierunku lekarsko-dentystycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od zawsze interesowała się stomatologią dziecięcą. W marcu 2020 roku zdobyła tytuł specjalisty w dziedzinie stomatologii dziecięcej. Obecnie pracuje jako nauczyciel akademicki w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej WUM oraz prowadzi indywidualną praktykę dentystyczną. Jestczłonkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej. Swoją wiedzę nieustannie doskonali nakursach i konferencjach.

Pierwsza pomoc w urazach zębów

Co czwarte dziecko i co trzeci dorosły doświadczyli urazu w obrębie uzębienia stałego. Do urazów najczęściej dochodzi podczas uprawiania sportów. Nawet wybite zęby można uratować, jeśli postąpi się odpowiednio. Duże znaczenie ma nie tylko pilne zgłoszenie się do dentysty, ale także odpowiednie postępowanie na miejscu zdarzenia. Podczas wykładu opowiem jak udzielać pierwszej pomocy w urazach zębów, co może zrobić dentysta w gabinecie, jak pielęgnować zęby, które były poddane urazom oraz jakie mogą być następstwa urazów zębów mlecznych i stałych. Przedstawię także sposoby zapobiegania urazom.

Adam Żak SJ

Polski jezuita, doktor filozofii, prowincjał Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego w latach 1996-2002, w latach 2002-2012 pracownik kurii rzymskiej Towarzystwa Jezusowego, w tym od 2008 asystent generała na kraje Europy Centralnej i Wschodniej. Od czerwca 2013 roku koordynator ds. ochrony dzieci i młodzieży przy Konferencji Episkopatu Polski.

Analiza kryzysu związanego z  wykorzystywaniem seksualnym małoletnich w Kościele katolickim. Nowe konieczne aspekty odpowiedzi na kryzys

Wykład będzie próbą odpowiedzi na pytanie, w jakim punkcie jesteśmy jako Kościół, jeśli chodzi o odpowiedź na kryzys związany z wykorzystywaniem seksualnym małoletnich przez przedstawicieli duchowieństwa. Punktem wyjścia będzie przedstawienie elementów kontekstu globalnego, głównie dwóch ostrych faz kryzysu w USA (2002 po ujawnieniach Boston Globe; 2018 po raporcie Wielkiej Ławy Przysięgłych w Pensylwanii). Następnym krokiem będzie sformułowanie i przestawienie niewygodnych pytań i wniosków uzasadniających konieczność odpowiedzi strukturalnej prowadzącej do ewangelicznej odnowy wspólnoty kościelnej. Na koniec poświęcimy nieco uwagi wnioskom dla Kościoła katolickiego i społeczeństwa w Polsce.