Bryza 2019

Chrześcijańskie Forum Pracowników Nauki
www.chfpn.pl

zaprasza pracowników uczelni, doktorantów oraz osoby zainteresowane tematyką nauki i wiary  z rodzinami

na XIV konferencję „Bryza”
18 – 28 lipca 2019 r.
w Niedźwiedziu koło Mszany Dolnej

 

Konferencje letnie „Bryza” organizowane są począwszy od 2005 roku w różnych rejonach kraju. Łączą one wypoczynek z programem wykładowo-seminaryjnym dotyczącym integracji nauki i wiary, Pisma Świętego, rozwoju zawodowego. Uczestnicy konferencji mogą też zgłaszać propozycje swoich referatów o tej tematyce. Tegoroczna „Bryza” odbędzie się u podnóża Gorców niedaleko Mszany Dolnej. Ośrodek konferencyjny „Amonit” (www.pensjonatamonit.pl) w Niedźwiedziu (Podobin) znajduje się ok. 3 km od Mszany.

Cena, obejmująca zakwaterowanie i dwa posiłki dziennie: śniadania i obiadokolacje, wynosi 1350 zł. Dla dzieci do lat 10 – 990 zł; do lat 2 bezpłatnie, o ile nie korzystają z wyżywienia. Zniżkowa cena dla członków Chrześcijańskiego Forum Pracowników Nauki – 1300 zł.

Początek konferencji od kolacji 18 lipca (czwartek); zakończenie śniadaniem 28 lipca (niedziela). Przyjmujemy zapisy na udział w całości konferencji. Ilość miejsc jest ograniczona.

W rozkładzie typowego dnia czas od śniadania do obiadokolacji jest wolny, będą wtedy organizowane wycieczki piesze w okoliczne góry (Gorce, Beskid Wyspowy), a w niektóre dni wycieczki autokarowe do okolicznych, atrakcyjnych turystycznie miejsc. Ich koszt nie jest wliczony w cenę konferencji, program będzie ogłoszony później.

Góry mogące być celem wspólnych wycieczek pieszych:
W Gorcach: Turbacz (1310 m), Kudłoń (1276), Groniki (1027).
W Beskidzie Wyspowym: Lubogoszcz (968), Ćwilin (1072), Luboń Wielki (1022), Szczebel (997).

Wykłady i seminaria zajmują do trzech godzin dziennie po obiadokolacji.

WYKŁADY GŁÓWNE:

Prof dr hab. Bogdan Mazan, Uniwersytet Łódzki

 • Kazimierz Przerwa-Tetmajer: poeta nie tylko kultowy
 • Jak powstawała arcydzielna „epopeja chrześcijańska” – Quo vadis Henryka Sienkiewicza?
 • Ultramontanie o religii, misjach i życiu w Chinach przed upadkiem cesarstwa (w drugiej połowie XIX wieku)

Dr Anna Seredyńska, Akademia Ignatianum w Krakowie

 • Higiena psychiczna wsparciem zdrowia psychicznego
 • Mechanizmy obronne i ich pozytywne zadania

Stanisław Białecki, Ruch Chrześcijański Mt28

 • Cykl pięciu wykładów omawiających zwrotne punkty w historii zbawienia w oparciu o tekst Ewangelii wg św. Mateusza

Dr hab. inż. Mirosław Rucki, prof. Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu

 • Biblia, księga faktów
 • Ile czasu trwało stwarzanie? Zapis geologiczny i biologiczny
 • Czy Chrystus naprawdę zmartwychwstał? Dyskusja naukowa wyników badań Całunu Turyńskiego

Robert Boryczka, Szkoła Misyjna im. Pawła Apostoła

 • Ewangelia 3D: działania misyjne w kręgach kultury hinduizmu, animizmu, islamu
 • Problem inkulturacji
 • Przykład inkulturacji: ikona Rublowa

Dr David Curp, Ohio University w Athens, Ohio

 • Sekularyzacja i odrodzenie religijne / re-sakralizacja w teorii i praktyce w Europie XX wieku
 • Religijne wyzwania Unii Europejskiej związane z integracją i masową imigracją

O. dr Michał Chaberek OP

 • (wykład będzie związany z koncepcją inteligentnego projektu)

REFERATY ZGŁOSZONE:

Dr Justyna Muszyńska – Dies irae Lucjana Rydla – hit czy kit?
Dr Weronika Pawłowicz – Drukarstwo polskie w XVI wieku
S. dr Małgorzata Pagacz USJK – Czy można pokładać nadzieję w nauce? Spojrzenie na naukę Benedykta XVI
Tim Cameron – From darkness to light: being rescued from the path of self-destruction (A professor’s journey)
Dennis and Kasia Beck – Faculty Commons: A Movement among Christian Professors

Zgłoszenia należy przesyłać na adres kontakt@chfpn.pl i po otrzymaniu potwierdzeniu przyjęcia należy wpłacić zaliczkę w wysokości 300 zł od osoby. Termin pełnej opłaty – do 15 czerwca br.
Numer konta: Chrześcijańskie Forum Pracowników Nauki
ul. Wasilkowskiego 1A/95
02-776 Warszawa
65 2130 0004 2001 0414 0711 0001
z opisem „Udział w konferencji Bryza”.

Na ten sam adres kontakt@chfpn.pl można przesyłać wszelkie pytania dotyczące konferencji oraz propozycje swoich referatów z ich krótkimi opisami. Czas na prezentację – 20 minut. Nie przewidujemy publikacji referatów, a ich treść powinna uwzględniać interdyscyplinarny skład słuchaczy. Tematyka może być dość różnorodna; powinna dotyczyć spraw wiary lub nauki, ich wzajemnych relacji, pracy naukowej i dydaktycznej. Dokładniejsze informacje o programie konferencji będą podane w kolejnych komunikatach oraz na stronie internetowej www.chfpn.pl i za pośrednictwem Facebooka (Chrześcijańskie Forum Pracowników Nauki).