M W Grabski

Uczciwość i wiarygodność pracowników nauki

Dnia 13 marca 2006 we współpracy Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz Chrześcijańskiego Forum Pracowników Nauki na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka zostało zorganizowane spotkanie z wykładem prof. dr hab. Macieja W. Grabskiego (wnukiem premiera Władysława Grabskiego z okresu międzywojennego, późniejszego rektora SGGW). Prof. Maciej W. Grabski jako Przewodniczący Zespołu Etyki w Nauce przy Ministerstwie Edukacji i Nauki wygłosił wykład pt.: Uczciwość i wiarygodność pracowników nauki.

Spotkaniu oraz dyskusji po wykładzie przewodniczył prof. dr hab. Janusz Keller z Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW. Spotkanie zaszczycił swoim patronatem oraz obecnością JM Rektor SGGW prof. dr hab. Tomasz Borecki.

Poniżej – kilka zdjęć ze spotkania. (IB)

Gospodarz spotkania – prof. dr hab. Janusz Keller Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka:

W trakcie wykładu prof. dr hab. Macieja W. Grabskiego:


Wykład zawierał analizę złożonego problemu jakim jest uczciwość i wiarygodność w świecie nauki a także wskazywał na zgodną z tendencjami widocznymi w zachodnim świecie naukowym potrzebę opracowania jasnych zasad i kryteriów etycznych inspirujących utrzymanie a także wzrost poziomu wiarygodności współczesnych środowisk naukowych w naszym kraju.

JM Rektor SGGW prof. dr hab. Tomasz Borecki – w trakcie dyskusji po wykładzie, wypowiadając się na bardzo ważny temat jakim jest potrzeba wiarygodności i uczciwości środowiska naukowego:

Dyskusja po wykładzie:

Dyskusja w kuluarach: