NEW15 Wyzwania przyszłości

Monografia  Nauka i wiara – wyzwania przyszłości

Monografia jest owocem badań przedstawionych podczas konferencji Nauka-Etyka-Wiara 2015 w Rydzynie w dniach 4-7 czerwca 2015 roku.

Spis treści oraz teksty poszczególnych artykułów:

Dariusz Badura – Wstęp

Część I. Z perspektywy historii.

Michael Abdalla: Konspiracyjna wizja historii w islamie. Etyka naukowa a przemilczanie faktów ludobójstwa
Marek Jędraszewski: Jaka jest prawda? Między „Szkołą Ateńską” i „Dysputą o Najświętszym Sakramencie” Raffaella Santi a liberalną ironistką Richarda Rorty’ego
Jacek Salij: Intelektualny wkład Stolicy Apostolskiej na rzecz pokoju w świecie
Laura Suchostawska: Thoreau’s Approach To Nature: Between Transcendentalism and Science

Część II. Problematyka etyczno-społeczna

Andrzej Kochański: Zapłodnienie pozaustrojowe i biotechnologia
Andrzej Napiórkowski: Inna Europa: w stronę innego chrześcijaństwa?
Anna Seredyńska: Różnorodność motywacji wolontariuszy hospicjum i ich zaangażowanie w pracę zespołu wolontariatu
Zofia Szafrańska-Czajka: Wyzwania bioetyczne i bioprawne w ujęciu prawno-socjologicznym na przykładzie prac nad ratyfikacją przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o prawach człowieka i biomedycynie
Jan Wadowski: Duch ponowoczesnego czasu: w świecie technokracji i marginalizacji społeczeństwa

Część III. Człowiek wobec Boga

Karolina Bogacz: Obraz tak zwanego duchowego przełomu utrwalony w dyskursie polskich protestantów pentekostalnych
Adam Cenian: Chrześcijanin w świecie – rola i wpływ wierzącego pracownika nauki na otoczenie
Julian Ławrynowicz, Maria Ławrynowicz: Spojrzenie na trzy podstawowe zagadnienia formacji etyczno-naukowej wierzących w średniowieczu i obecnie
Elżbieta Stawnicka-Zwiahel: Znaki jako „zagadywanie” Boga do człowieka w filozofii dialogicznej Martina Bubera. Izrael jako znak
Andrzej Zabołotny: Wpływ chrześcijan na świat według adhortacji „Evangelii Gaudium”

Część IV. Nauka i wiara – perspektywy

Richard Carhart: Can Science Regain the Ability to Include Supernatural Causes?
Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz: Fundamentalna zasada teorii kwantowej
Mirosław Rucki: Syndologia – wyjątkowa nauka

Dodatek. Świadectwo matematyka.

Mariusz Grządziel: O pojęciu ciągłości w teologii i matematyce