NEW13 Możliwości i ograniczenia

Nauka – możliwości i ograniczenia

Niniejsza publikacja zawiera zbiór wykładów wprowadzających do poszczególnych sesji oraz referatów przedstawionych podczas konferencji Nauka-Etyka-Wiara 2013 w Rydzynie w dniach 30 maja – 2 czerwca 2013r.
Część I. Wprowadzenie
Przygotowanie i przebieg konferencji” – Roman Duda, Uniwersytet Wrocławski;
Charakterystyka Szkoły Rydzyńskiej” – Zbigniew T. Wierzbicki, Edyta Żebrowska;
Część II. Wykłady wprowadzające

O nauce i jej pojęciu” – Jan Woleński, Uniwersytet Jagielloński;
Granice poznania” – Krzysztof A. Meissner, Uniwersytet Warszawski;
Astronomia a kosmologia. Zasady i modele kosmologiczne. Nauka a metafizyka” – Konrad M.P.Rudnicki, Uniwersytet Jagielloński;
Twierdzenia limitacyjne” – Roman Murawski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
Etos, autorytet i odpowiedzialność naukowców i nauczycieli akademickich” – Czesław Grabarczyk, Warszawa;
Techniki i nauki techniczne” – Zenon Waszczyszyn, Politechnika Rzeszowska;
Czy etyka wspiera, czy ogranicza naukę?” – Andrzej Szostek, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II;
Poszukiwanie granic teologii” (streszczenie) – Janusz Mączka, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie;

Część III. Referaty

The Higgs Boson – 'The God Particle’ – and God” – Richard A. Carhart, University of Illinois at Chicago;
Warunki rozwoju młodych pracowników akademickich w Australii” – Krzysztof Cena, Human Environment Research;
Wiara w naukę – jej podstawy, założenia, mocne i słabe strony kultu nauki” – Adam Cenian, Polska Akademia Nauk, Gdańsk;
Aksjo-normatywna neutralność pracowników nauki w kontekście możliwości jej zaistnienia i konsekwencji etycznych zeń wynikających” – Przemysław Chmielecki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;
Kultura matematyczna we Lwowie w okresie autonomii w Galicji (1867-1918)” – Stanisław Domoradzki;
Perspektywy budowy komputerów kwantowych” – Czesław Hławiczka;
Wszechświat jako rzeczywistość fizyczna przyczynowo niezamknięta” – Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
Matura z matematyki w gimnazjum w Toruniu w II połowie XIX wieku” – Karolina Karpińska, Bogumiła Klemp-Dyczek, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń;
Great Physicists’ Direct Conversation with God Through Their Scientific Research „(tekst angielski i polski) – Julian Ławrynowicz, Hariton M. Polatoglou, Uniwersytet Łódzki, Aristotle University of Thessaloniki;
Geny reporterowe w badaniach genetycznych” – Stanisław J. Rosochacki, Marzena Matejczyk;
Wymiar duchowy w pracy psychoterapeuty” – Anna Seredyńska, Akademia Ignatianum, Kraków;
Granice rozumu a nieograniczoność wiary” – Elżbieta Stawnicka-Zwiahel, Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Żarach;
Etyka środowiskowa i ochrona przyrody w pismach H.D.Thoreau” – Laura Suchostawska, Uniwersytet Wrocławski;
Myśl polskiej filozofii romantycznej – koncepcje etyczne u Józefa Hoene-Wrońskiego, Andrzeja Towiańskiego i Adama Mickiewicza” – Jacek Szałkowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;
’Na początku było jednak światło’ – Testament naukowy ks. prof. Włodzimierza Sedlaka w 20. rocznicę jego 'odejścia’” – Andrzej Szelmanowski, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Warszawa;
Czy nadchodzi epoka technokracji?” – Jan Wadowski, Politechnika Wrocławska;