NEW 11

Konferencja „Nauka-Etyka-Wiara 2011” odbyła się w Dobieszkowie w dniach 23-26 czerwca 2011 roku. Jej głównym tematem była godność człowieka, zaś hasłem przewodnim cytat z Księgi Rodzaju 1,26: A wreszcie rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam.

Godność człowieka w świetle nauki, etyki i wiary – artykuły syntetyczne

Godność wśród wartości – rozważania lingwistyczno-aksjologiczne” – Elżbieta Laskowska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz;
Godność – ponad cnotami – pośród transcendentaliów” – Włodzimierz Wawszczak, Politechnika Łódzka;
Sofrozyne – cnota panowania nad sobą w Atenach okresu klasycznego” – Ilona Skupińska-Lovset, Uniwersytet Łódzki;
Historyczne dzieło naukowe w kontekście myśli Cycerona Historia Magistra Vitae Est” – Wojciech Białopiotrowicz;
Dialog źródłem godności człowieka” – Witold P. Glinkowski, Uniwersytet Łódzki;
Godność człowieka w Piśmie Świętym i naukach przyrodniczych” – Adam Cenian, Polska Akademia Nauk, Gdańsk;

Godność człowieka w świetle nauki, etyki i wiary – artykuły analityczne

Human Dignity and the Imagination” – Stephen M. Garrett, Vilnius Pedagogical University;
Zasada holograficzna – historia idei i jej konsekwencje” – Czesław Hławiczka;
Godność człowieka – dignitas hominis” – Janusz Sławiński, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie;
Pojęcie natury ludzkiej świadomości w świetle fizyki kwantowej i bioelektroniki” – Adam Adamski, Uniwersytet Śląski;
The Genom and the Origin of Man” – Geoff Barnard, University of Cambridge;
Genom i pochodzenie człowieka” – Geoff Barnard, tekst w języku polskim;
Dignity and the Internet: a Study of Young People’s Response” – Anthoula Maidou, Vasiliki Mitropoulou, Hariton Polatoglou, Aristotle University of Thessaloniki;
The Dignity of Abraham in the Light of Genesis” – Claude Surry, Leszek Wojtczak, Uniwersytet Łódzki;
Bioelektronika i teologia światła ks. prof. Włodzimierza Sedlaka” – Jerzy Lechowski, Międzynarodowa Akademia Nauk AIS San Marino;

Godność człowieka w przestrzeni piękna, dobra i prawdy

Wpływ łaski na przywrócenie godności człowiekowi” – Andrzej Hławiczka, Politechnika Śląska;
Miejsce godności i praw człowieka w bioetyce dyskursu” – Karolina Smoderek, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa;
Bioetyczny tryptyk: nauka, etyka i wiara” – Jan Wolski, Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Łódzkiej;
Możliwość zgłębiania piękna wszechświata w skali mikro i makro jako jedna z realizacji godności naukowca” – Roman Stanisław Ingarden, Julian Ławrynowicz;
Pomiędzy Homo naturalis a Imago Dei” – Zbigniew Mirek, Instytut Botaniki PAN, Kraków;

Godność człowieka w aspekcie formacji, a też upokorzenia, lekceważenia i patologii

Godność osoby w aspekcie rozwoju 'ja’ i poczucia własnej wartości” – Maria Jankowska, Akademia Pedagogiki Specjalnej UKSW, Warszawa;
Mechanizmy obronne u ofiar przemocy. Następstwa wychowawcze” – Anna Seredyńska, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum, Kraków;
The cloning of human beings:from slippery slope to looming precipice” – Mark A. Cwiek, David Carlini, Gerald Ledlow, Thomas Mayron, Central Michigan University;
Tekst w języku polskim
Godność człowieka i jego działalności odzwierciedlona w pracy formacyjnej własnej, wychowawcy i duszpasterza oraz otoczenia” – Maria i Julian Ławrynowicz, Uniwersytet Łódzki;
Postęp medycyny w aspekcie godności człowieka” – Marek Pawlikowski, Uniwersytet Medyczny w Łodzi;
Godność człowieka a zapłodnienie pozaustrojowe” – Stanisław Waluś, Politechnika Śląska;
Problem godności człowieka w cywilizacji naukowo-technicznej” – Jan Wadowski, Politechnika Wrocławska;

Godność człowieka w warunkach zniewolenia

O godności uczonego chrześcijańskiego – wspomnienie sylwetki ks. prof. Włodzimierza Sedlaka w 100. rocznicę jego urodzin” – Andrzej Szelmanowski, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Warszawa;
Świadectwo godnego i owocnego życia – notatka o profesorze Fijałkowskim i kilku innych profesorach regionu łódzkiego” – Andrzej Rosiak, Politechnika Łódzka;
Godność człowieka w sytuacjach granicznych na przykładzie literatury obozowej 'Inny świat’ Gustawa Herlinga Grudzińskiego” – Anna Kryszczuk, Studia Doktoranckie Uniwersytetu Warszawskiego;
Godność jeńców wojennych w warunkach zniewolenia” – Łukasz Klepczyński, Łódż;

Godność działalności człowieka

Godność pracy człowieka w świetle nauki społecznej Kościoła” – Michał Seweryński, Uniwersytet Łódzki;
Analiza przemian osoby ludzkiej i przemian cywilizacyjnych pod wpływem…” – Andrzej Rosiak, Politechnika Łódzka;
Godność chrześcijanina w polityce i samorządzie” – Stanisław Waluś, Politechnika Śląska;
Człowiek wiary-godny w filozofii spotkania Martina Bubera” – Elżbieta Stawnicka-Zwiahel, Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Żarach;
Wzrost gospodarczy, rodzina a godność i jakość życia” – Jan Jacek Sztaudynger, Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania, Łódź;
O godności nauczyciela akademickiego” – Ryszard Kleszcz, Uniwersytet Łódzki;
Światowy wymiar wpływów duszpasterstwa polskiego i jego europejskie korzenie” – Alicja Urszula Lewanderska-Quednau, Międzynarodowy Uniwersytet w Karlowie, Bułgaria;
Godność obywatelska warunkiem koniecznym rozwoju społeczno-gospodarczego kraju” – Zbigniew Tynenski, Stowarzyszenie Centrum Zrównoważonego Rozwoju, Łódź;
Niezawodność kształcenia i nauki w kategoriach etyki” – Jan Zbigniew Czajgucki, Politechnika Gdańska;