NEW 09

Konferencja Nauka-Etyka-Wiara 2009 odbyła się w Jastrzębiej Górze w dniach 11-14 czerwca 2009 roku. Jej hasło przewodnie: „Na początku była informacja”. Informacja ma kluczowe znaczenie w kierowaniu procesami technologicznymi. Coraz więcej słyszymy o znaczeniu informacji zakodowanej w DNA organizmów żywych. Informacja zawarta w Piśmie świętym posiada kapitalne znaczenie dla wiary i etyki chrześcijańskiej. Jednak ostatecznym Słowem Boga jest Jezus Chrystus, będący nie tylko doskonałym wzorem moralnym, ale też źródłem siły i motywacji do godnego życia osobistego i zawodowego.

Referaty w kolejności alfabetycznej według nazwisk wykładowców

Obraz – fundamentalne zagadnienie kultury” – Wojciech Białołopiotrowicz
Czy nauka udowodniła, że moralność jest względna?” – Richard Carhart, University of Illinois, Chicago;
Problem ilości informacji w protoorganizmach świata RNA” – Krzysztof Cyran, Politechnika Śląska, Gliwice;
Między wiarą a niewiarą. Problem anonimowego chrześcijanina w teologii Karla Rahnera” – Andrzej Dąbrowski, Uniwersytet Jagielloński, Kraków;
Teologiczno-komunikacyjny kontekst interpretacyjny informacji” – Marek Jagodziński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa;
Informacja genetyczna. Od genotypu do fenotypu” – Janusz Keller, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa;
Grzech w poezji Sebastiana Grabowieckiego” – Anna Kryszczuk, Uniwersytet Warszawski;
Czy cnoty można się nauczyć? Rozważania na temat zdobywania wiedzy w kontekście dzielności etycznej” – Renata Matsili, Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi;
Entropy, Free Energy and Information in Living Systems” – Andrew McIntosh, University of Leeds; (tekst w języku angielskim)
Między racjonalizmem a fideizmem. Katolicka koncepcja wiary religijnej” – Łukasz Nysler, Uniwersytet Wrocławski;
Bóg Arystotelesa a Bóg chrześcijan” – Roman Piwowarczyk, Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi;
Warsztaty i kolokwia dojrzałości osobowej jako metoda pomocy kandydatom na pedagogów w uzyskiwaniu większej spójności wewnętrznej” – Anna Seredyńska, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Igantianum”, Kraków;
Słowo – informacja w Biblii, naukach przyrodniczych i przemianach społecznych” – Janusz Sławiński, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie;
Istota i rola informacji w bioelektronicznej teorii świadomości ks. prof. Włodzimierza Sedlaka” – Andrzej Szelmanowski, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Warszawa;
Temat tabu, czyli o immanentnych sprzecznościach Biblii” – Karol Toeplitz, Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Warszawa;
Pokonferencyjna polemika z powyższym wykładem:
Wojciech Białopiotrowicz – „Mój głos polemiczny
Wprowadzenie do filozofii informacji” – Włodzimierz Wawszczak, Politechnika Łódzka;
Piękno duchowej drogi ewolucji ludzkości” – Teresa Zając, Opole;

Dodatek I  – referaty nadesłane po terminie zgłaszania

Religia a nauka w filozofii Alfreda Northa Whiteheada” – Michał Kaczmarczyk, Uniwersytet Gdański;
Zasada zachowania informacji dowodem istnienia Boga” – Jerzy Lechowski, Międzynarodowa Akademia Nauk AIS San Marino;
Doniesienie o odkryciu pierwotnej informacji, nazwanej ingenezą” – Tadeusz Teller, Wrocław;

Dodatek II – świadectwa wiary

Proroctwa o Jerozolimie” – Andrzej Hławiczka, Politechnika Śląska;
From Zen Buddhism to Christianity” – Ellis Potter; (tekst w języku angielskim)