NEW 07

Nauka i chrześcijaństwo a pytania fundamentalne” – Ireneusz Bareła, Ruch Nowego Życia, Warszawa;
Wiara i poznanie” – Wojciech Białopiotrowicz, Gdańskie Forum Dialogu Nauki i Religii im. Heweliusza;
Badania kliniczne (eksperymenty medyczne) w kontekście wartości personalistycznych” – Jerzy Brusiło, Papieska Akademia Teologiczna, Kraków;
Kontrowersja wokół tzw. inteligentnego projektu w nauce” – Richard Carhart, University of Illinois, Chicago – w języku angielskim;
Kontrowersja wokół tzw. inteligentnego projektu w nauce” – Richard Carhart, University of Illinois, Chicago – w języku polskim;
Ślady Bożego działania w naturze z punktu widzenia nauk przyrodniczych” – Adam Cenian, Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk;
Przyczyny braku słuszności ogólnej teorii ewolucji biologicznej” – Andrzej Gdula, Gliwice;
Naukowe przywłaszczanie” – Tadeusz Gerstenkorn, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, Toruń;
Jacy ludzie chcą, aby wszyscy byli zbawieni” – Andrzej Gołąb, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Warszawa;
Etyczne aspekty procesu doktoryzowania i habilitowania” – Czesław Grabarczyk, Sekcja Inżynierii Sanitarnej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Warszawa;
Normy moralne prima facie w ujęciu W.D. Rossa” – Witold Kania, Uniwersytet Śląski, Katowice;
Zastosowanie klasycznej aretologii we współczesnej edukacji akademickiej” – Michał Kapias, Akademia Ekonomiczna, Katowice;
Ewolucja czy konserwatyzm genetyczny?” – Janusz Keller, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa;
Wiedza, wiara, wiara religijna” – Ryszard Kleszcz, Uniwersytet Łódzki;
Zagadnienia duchowo–cielesne w poezji mikołaja Sępa Szarzyńskiego” – Anna Kryszczuk, Uniwersytet Warszawski;
Etos chrześcijański w oddziaływaniach twórcy, wychowawcy i wychowanka” – Julian Ławrynowicz, Uniwersytet Łódzki, Instytut Matematyczny PAN;
Dylematy etyczne młodych pracowników nauki” – Maciej Malaczewski, Uniwersytet Łódzki;
Spory religijne a edukacja. Czy wymiana kulturowa to nowa wieża Babel?” – Mirosław Patalon, Uniwersytet Gdański;
Wokół sporu o teorię ewolucji” – Marek Pawlikowski, Katedra Endokrynologii Uniwersytetu Medycznego, Łódź;
Europa między relatywizmem i fundamentalizmem. Nasze fascynacje, nasze lęki, nasza wolność” – Marek Pieńkowski, ESPACES Centrum, Kraków;
Preferencje aksjologiczne studentów jako wezwanie do dawania świadectwa dla chrześcijańskich pracowników nauki” – Grzegorz Polok, Akademia Ekonomiczna, Katowice;
Wiara jako owoc łaski i wolnej woli” – Jacek Salij, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego,Warszawa;
Formacja ciągła osób świeckich i jej znaczenie w jakości wykonywania pracy zawodowej” – Anna Seredyńska, Wyższa Szkoła Filozoficzno–Pedagogiczna „Ignatianum”, Kraków;
Implikacje osiągnięć nauk przyrodniczych w odniesieniu do etyki i wiary”­– Janusz Sławiński, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Gniezno;
Teoria pramonoteizmu w. Schmidta na tle badań nad początkami wierzeń religijnych w XIX i XX w.” – Zbigniew Sobczak, Forum Heweliusza, Kraków – Gdańsk;
Przesłanie chrześcijaństwa biblijnego wobec humanizmu. Humanizm jako ideologia człowieka upadłego” – Elżbieta Stawnicka–Zwiahel, Uniwersytet Zielonogórski;
Idea świadomości spintronicznej jako rozwinięcie bioelektronicznej koncepcji Ks. Prof. Włodzimierza Sedlaka” – Andrzej Szelmanowski, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Warszawa;
Liczbowa ocena pracowników naukowych” – Jarosław Świderski, Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa;
Rozum i wiara w kontekście encykliki Jana Pawła II Fides et ratio” – Jan Wadowski, Politechnika Wrocławska;
Modele człowieka – humanizacja techników, ale także technicyzacja humanistów” – Włodzimierz Wawszczak, Politechnika Łódzka;
Wielcy uczeni i ich postawa wobec wiary chrześcijańskiej” – Leszek S. Zaremba, Wyższa Szkoła Zarządzania–Polish Open University, Warszawa;