Metafory drzew i krzewów

Zapraszamy na spotkanie wykładowo-dyskusyjne

2 lutego 2022 (środa), 18:00 – 19:30

Temat: Metafory drzew i krzewów w Biblii

Wykładowca, dr hab. Sławomir Świerczyński, profesor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii), jest również członkiem Katolickiego Stowarzyszenia Genezaret działającego w Poznaniu na rzecz ewangelizacji we wspólnotach lokalnych i środowiskach pracy.

Wystąpienie będzie rozszerzeniem ubiegłorocznej prezentacji o podobnej tematyce. Omówione zostanie metaforyczne znaczenie drzew i krzewów w odniesieniu do ludzi (ich piękna i przemijania), w stosunku do grzesznych postaw ludzi ogólnie i narodu wybranego w szczególności, a także w kontekście poznania Pana Jezusa i ufania Jemu.

Spotkanie za pomocą programu Zoom –
– aby otrzymać link, zgłoś chęć udziału: kontakt@chfpn.pl