Teksty monografii ChFPN

Jesteśmy w trakcie przywracania na obecnej stronie artykułów, które były dostępne w poprzedniej wersji strony. Można już  zapoznanać się z dwoma mongrafiami ChFPN: Wpływ ideologii na naukę i życie społeczne oraz Nauka i wiara – wyzwania przyszłości.
Są one owocem dwóch konferencji cyklu Nauka-Etyka-Wiara – w roku 2018 oraz 2015.
Zapraszamy do działu Lektury.