Teksty monografii ChFPN

Jesteśmy w trakcie przywracania na obecnej stronie artykułów, które były dostępne w poprzedniej wersji strony. Można już  zapoznanać się z dwoma mongrafiami ChFPN: Wpływ ideologii na naukę i życie społeczne oraz Nauka i wiara – wyzwania przyszłości.
Są one owocem dwóch konferencji cyklu Nauka-Etyka-Wiara – w roku 2018 oraz 2015.
Dostępne są też wszystkie teksty wykładów z konferencji NEW z lat 2005, 2007, 2009, 2011 i 2013.

Zapraszamy do działu Lektury.

Wiara uczonych

Stosunek ludzi nauki do wiary był i jest tematem wielu kontrowersji. Prof. Henry Schaefer w artykule „Wiara naukowców” analizuje przekonania wielu współczesnych […]