WWW.CHFPN.PL
MENU
Archiwum wydarzeń
O nas
Gdańsk
Gliwice i Katowice
Kraków
Łódź
Poznań
Rzeszów
Warszawa
Wrocław
Zielona Góra
Dołącz do nas

Konferencje
Nowości na stronie
Lektury
Seminaria
Doktoranci / studenci
INNE
Forum dyskusyjne
Rejestracja
Twoje konto
FAQ
Sondy
Linki

LOGOWANIE
login
password
zarejestruj się »
SONDA
Czy metoda zapłodnienia in vitro powinna być w Polsce
dozwolona i w pełni finansowana przez państwo
dozwolona, ale finansowana przez państwo tylko dla małżeństw
dozwolna, lecz na koszt własny
zabroniona
 inne

Wykłady prof. Richarda Carharta

W dniach od 17 do 23 listopada 2008 roku na zaproszenie Gdańskiego Forum Dialogu Nauki i Religii im. Heweliusza oraz Chrześcijańskiego Forum Pracowników Nauki prof. Richard Carhart przedstawi serię wykładów:

17 listopada - w Gliwicach -  "Co jest bardziej racjonalne - materializm czy chrześcijaństwo"
(Więcej informacji na gliwickiej stronie ChFPN)

18 listopada -  w Warszawie - "Czy nauka może obejmować zjawiska nadprzyrodzone?"

19 listopada - w Łodzi - „ Nasze rozumienie świata w zestawieniu z twierdzeniem  Kurta Godela, kwantową zasadą nieoznaczoności, teorią informacji i teorią chaosu"
(Więcej informacji na stronie łódzkiej ChFPN)

20 listopada - w Poznaniu - "Czy nauka odkryła inteligentny projekt w naturze?"
(Więcej infomacji na stronie poznańskiej ChFPN)

21 listopada w Toruniu (wykład organizowany przez Akademię Dialogu Wiary i Nauki, więcej szczegółów wkrótce)

22 listopada - w Gdańsku (więcej szczegółów wkrótce)

     Prof. Richard Carhart otrzymał doktorat w dziedzinie fizyki cząstek elementarnych na Uniwersytecie Wisconsin. Przez 35 lat prowadził badania naukowe i zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Stanu Illinois; obecnie jest emerytowanym profesorem fizyki.

   W pracy naukowej początkowo zajmował się teoretyczną fizyką cząstek elementarnych, ale w 1976 roku zmienił specjalność na teoretyczną fizykę środowiskową. Jego kluczowa praca dotycząca modelowania środowiskowego wpływu wież chłodzących, przeprowadzona ze współpracownikami z Narodowego Laboratorium Argonne oraz Uniwersytetu Illinois w Urbana – Champaign, jest nadal aktywnie wykorzystywana zarówno w zastosowaniach naukowych jak i przemysłowych.

    Prof. Carhart uczył i prowadził badania podczas rocznych wyjazdów na Uniwersytecie Nairobi w Kenii, Uniwersytecie Karola i w Czeskiej Akademii Nauk w Pradze. Długotrwałe zainteresowanie stykiem nauki i przekonań religijnych wypływa z jego osobistej chęci integracji wiary i odkryć naukowych w kontekście dominujących światopoglądów. Prof. Carhart pełni też funkcję koordynatora European Scientific Network i prowadzi w różnych krajach wykłady  na temat nauki i wiary.


Tematy wykładów prof. Richarda Carharta:

1. Co jest bardziej racjonalne – materializm czy chrześcijaństwo?
   Aktywni ostatnio „walczący ateiści” jak Richard Dawkins czy Christopher Hitchins twierdzą zdecydowanie, że tylko światopogląd materialistyczny ma racjonalne uzsadnienie. Mówią że to nauka ukształtuje prawdziwie racjonalną podstawę wszelkich aspektów ludzkiego życia. Na ile uzasadnione są te roszczenia? Czy oparty o Pismo święte chrześcijański światopogląd wymaga rezygnacji z rozsądku, czy wręcz przeciwnie – podaje bardziej przekonujący racjonalny opis świata i ludzkiego życia?

2. Czy nauka może obejmować zdarzenia nadprzyrodzone?
   Większość ludzi jest przekonana o realności nadprzyrodzonych zdarzeń. Natomiast nauka dąży do znalezienia wyjaśnień realnych zdarzeń w oparciu o regularne zależności przyczynowo-skutkowe. Czy oznacza to, że nauka musi negować możliwość zaistnienia nadprzyrodzonych zdarzeń, zaprzeczać że kiedykolwiek miały miejsce? Wykład przedstawia propozycję integracji nauki z nadprzyrodzonymi zdarzeniami, jeśli tylko takie rzeczywiście miały miejsce.

3. Czy nauka pogrzebała nadprzyrodzoność?
   Nauka odniosła sukces w coraz lepszym wyjaśnianiu otaczającego nas świata. Przedstawiane są naukowe odpowiedzi na pytania o powstanie Ziemi, życia, całego wszechświata. Dla wielu ludzi oznacza to, że mało miejsca pozostaje dla rzeczywistości nadprzyrodzonej – Boga czy aniołów. Niektórzy ujmują to zwrotem: „nauka pogrzebała świat nadprzyrodzony”. Wykład omawia silne i słabe strony takiego poglądu, w kontekście badania osągnięć nauki i jej perspektyw.

4. Czy nauka odkryła inteligentny projekt w naturze?
   Wielu naukowców posiadających niezaprzeczalne kwalifikacje – takich jak na przykład William Dembski, Michael Behe, Dean Kenyon – twierdzi że znajdują dowody inteligentnego projektu w naturze. Utrzymują, że świat fizyczny i życie przejawiają charakterystykę zaprojektowania i nie mogły zaistnieć jedynie przez działanie chemicznych praw, przypadku i czasu. Ich idee stały się źródłem gorących publicznych kontrowersji. Zarówno w naukowych, jak i popularnonaukowych czasopismach, w konferencyjnych referatach, w mediach ukazało się wiele artykułów zdecydowanie sprzeciwiających się takiemu podejściu. Wykład wyjaśnia podstawowe koncepcje oraz typowe ilustracje teorii inteligentnego projektu i poddaje dyskusji stwierdzenie, czy nauka a priori musi odrzucić inteligentny projekt we właściwym badaniu natury.

5. Czy nauka wykazała relatywizm zasad moralnych? (lub: „Czy nauka wykazała absolutne obowiązywanie zasad moralnych?”)
   Niektórzy utrzymują, że nauka udowodniła względność zasad moralnych i etycznych, że nie ma absolutnych moralnych wartości. Jednym z uzasadnień podawanych nieraz przez moich studentów jest, że „Einstein wykazał, iż wszystko jest względne”. Inni twierdzą, że nauka nie jest realnie obiektywna, ale prawdy naukowe są wysoce zależne od danej kultury, jej obrazów i „paradygmatów”, zasadniczo zmiennych w czasie. Wykład poddaje analizie te dwie linie rozumowania w ich treści naukowej i filozoficznej. Również odnosi się do wyników socjologicznych badań, szukających dowodów na  praktyczne rezultaty pewnych tradycyjnych zachowań moralnych.

6. Nasze miejsce we wszechświecie: czy możemy w pełni rozumieć świat i panować nad nim?
   Czego możemy nauczyć się z ustalonej naukowej wiedzy o naszym miejscu we wszechświecie? Wielki sukces nauki i technologii sprawił przekonanie ludzi modernizmu, że będziemy w stanie zrozumieć i zapanować nad dowolnie wybraną częścią natury czy ludzkiego życia. Jednak jakie są rzeczywiste perspektywy pełnego panowania nad światem w oparciu o poznanie praw natury? Zbadany zostanie wpływ dowodu Kurta Godela, zasady nieoznaczoności kwantowej oraz teorii chaosu.

7. Nowe osiągnięcia w historii nauki (lub: „Czy religia i nauka muszą być przeciwnikami?”)
   Powszechnie się uważa że w okresie oświecenia zrodziła się współczesna nauka i uwolniła nas od nienaukowych przesądów religii, w szczególności chrześcijańskiej. Jesteśmy uczeni że to Kościół z zaangażowaniem walczył o to, by naukowy światopogląd nie stał się powszechny. Czy taki pogląd na rozwój nauki jest poprawny? Dlaczego współczesna nauka rozwinęła się jedynie w zachodniej kulturze chrześcijańskiej? Wykład przedstawia wyniki nowych historycznych badań nad rozwojem nauki.  Rzucają one nowe światło na rolę chrześcijaństwa – na ile było przeszkodą, a na ile pomocne w rozwoju współczesnej nauki.

8. Czy dzisiejszy naukowiec może zachować wiarę w Boga?
   Wielu ludzi zdumiewa się, słysząc że ktoś z dobrze wykształconych, wybitnych naukowców trzyma się tradycyjnych wierzeń o świecie nadprzyrodzonym czy Bogu. Ale – szczególnie wśród matematyków i fizyków – w wielu częściach świata religijne przekonania nie są rzadkością. Wykład odnosi się do pytania czy naukowiec może wierzyć w Boga w racjonalny sposób? Prof. Carhart mówi też o swojej drodze do rozważenia możliwości istnienia Boga.

9. Czego możemy dowiedzieć się o Istocie Najwyższej uprawiając naukę?
   Nauka  nie może udowodnić istnienia nadprzyrodzonego Stwórcy. Wielu uważa że nauka tak się rozwinęła, że sama idea aktywnie działającego Boga stała się nieracjonalna. Jeśli jednak – dla celu dyskusji – założymy że istnieje naprzyrodzona istota, która stworzyła Wszechświat i wszystko co w nim jest, włączając „prawa natury” – to czego możemy się nauczyć o Bogu z samych badań naukowych? Czy jacyś znani naukowcy w dzisiejszych czasach znajdują uzasadnienie swojej wiary w Istotę Najwyższą, aktywnie działającą we Wszechświecie, w swojej pracy naukowej?


10.  Nauka i kultura
   W dzisiejszym świecie jesteśmy świadkami znaczących konfliktów między nauką a innymi aspektami kultury. Wielu czuje się rozczarowanych wartością naukowej wiedzy. W niektórych kulturach nawet wysoko wykształceni naukowcy utrzymują, że są w stanie dostrzec inteligentny projekt w naturze. Naukowy establishment szczególnie w dziedzinie biologii intensywnie atakuje jakąkolwiek taką sugestię, czego skutkiem jest wewnątrzkulturowy konflikt. Wykład ten bada głosy wpływające na kulturę i szuka możliwości jedności w świecie ludzkiego doświadczenia.

11. Czy nauka ma sens w postmodernistycznym świecie?
   Dzisiejsza postmodernistyczna dekonstrukcja sięgnęła nawet praktyki nauki. Wielu naukowców twierdzi, że sam proces obserwacji nie jest obiektywny, ale determinowany przez daną kulturę. Że naukowa wiedza nie jest rzeczywistą obiektywną wiedzą, ale jedynie kulturową opowieścią o świecie. Że każdy sposób poznania świata jest równoprawny. Czy taki pogląd jest racjonalny – i jak powinniśmy dzisiaj rozumieć naturę prawdy naukowej?

12. Globalne ocieplenie, energia odnawialna i ludzka zmiana
   Emisja dwutlenku węgla z procesu wykorzystywania kopalnych paliw zwiększa poziom tego gazu w atmosferze, co już może skutkować globalnym ociepleniem. Aby zredukować tę emisję musimy używać alternatywnych źródeł energii dla zaspokojenia energetycznych potrzeb świata. Wykład opisuje trzy bardzo ciekawe wielowymiarowe metody zmniejszenia naszej zależności od spalania paliw kopalnych. Co przeciętny człowiek może zrobić by zmienić sytuację? Czy w ramach ograniczeń ludzkiej natury możemy skutecznie wprowadzić prawa, które wpłyną na powstrzymanie niszczenia środowiska zanim będzie zbyt późno? Czy ludzie mogą ulec wewnętrznej przemianie i zacząć głęboko troszczyć się o ochronę środowiska?

13. Cokolwiek na ropę naftową
   Globalne ocieplenie, pozbywanie się odpadów stałych, zmniejszające się rezerwy ropy naftowej i niejednorodna dystrybucja geograficzna paliw kopalnych – to cztery naglące problemy przed jakimi stoi dzisiejszy świat. Pewna nowa technologia, powtarzająca to, co natura czyniła przez miliony lat, może pomóc rozwiązać wszystkie cztery.
Technologia „termicznego procesu depolimeryzacji”, nazywana w skrócie TDP, zaczyna od stałych odpadów takich jak odpady rolnicze, zużyty plastik, śmieci miejskie czy muł kanalizacyjny. Produktem końcowym TDP jest wysokojakościowa ropa naftowa, w cenie $15 lub mniej za baryłkę, czysto palący się gaz dający energię dla procesu i oczyszczone minerały. Emitowany dwutlenek węgla był pobierany z otoczenia, tak więc proces nie zwiększa jego zawartości w atmosferze. Wykład objaśnia przebieg procesu i opisuje pierwszy komercyjny przykład zastosowania. Zbadamy też konsekwencje ekonomiczne, społeczne, polityczne i geopolityczne. Na koniec omówimy przeszkody w szerokim zastosowaniu  TDP wypływające z ludzkiej natury – i jak mogą być pokonane.
Referencje: „Anything into Oil”, Brad Lemley, DISCOVE Vol. 24, No. 5 (May 2003); strona internetowa firmy CWT: http://www.changingworldtech.com

14. Specyfika i wartość apologetyki naukowej
   W kilku miejscach Pismo święte mówi o apologetyce. Jak dzisiaj jest ona rozumiana? Czy jest ograniczona do nauk humanistycznych, czy też nauki ścisłe mogą być pomocne? Czym jest „naukowa apologetyka”? Czy jest skuteczna – i dla kogo ma znaczenie? Jako przykład omówimy zastosowanie problemtyki środowiskowej w apologetyce. Wykład przeznaczony głównie dla słuchaczy o chrześcijańskim światopoglądzie.

 
Copyright (c) 2000 - 2019 Ruch Nowego Życia
All Rights Reserved
[ created by hornet.com.pl ]
WEB interface