WWW.CHFPN.PL
MENU
Archiwum wydarzeń
O nas
Gdańsk
Gliwice i Katowice
Kraków
Łódź
Poznań
Rzeszów
Warszawa
Wrocław
Zielona Góra
Dołącz do nas

Konferencje
Nowości na stronie
Lektury
Seminaria
Doktoranci / studenci
INNE
Forum dyskusyjne
Rejestracja
Twoje konto
FAQ
Sondy
Linki

LOGOWANIE
login
password
zarejestruj się »
SONDA
Czy metoda zapłodnienia in vitro powinna być w Polsce
dozwolona i w pełni finansowana przez państwo
dozwolona, ale finansowana przez państwo tylko dla małżeństw
dozwolna, lecz na koszt własny
zabroniona
 inne

Kraków

Lokalny adres kontaktowy: dr hab. Krzysztof Wojciechowski, gcwojcie (at) cyf-kr.edu.pl.
Kontakt do grupy Chrześcijańskich Dyskutujących Doktorantów - mgr Karolina Bogacz, garwolina.bogacz (at) gmal.com

ODBYŁO SIĘ OSTATNIO:

Wykład "The Problem of Pain - Medical, Mental and Spiritual Aspects"

Prof. Peter Imming

KRAKÓW, Wydział Chemii UJ, ul. Ingardena 3, sala nr 30, parter

4 października (wtorek) 2016, 19:30

Peter Imming ukończył studia farmaceutyczne i chemiczne. Uzyskał tytuł doktora oraz uprawnienia wykładowcy w dziedzinie chemii farmaceutycznej na Uniwersytecie w Marburgu. Wykłada chemię leków i prowadzi badania w tej dziedzinie w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, w Chinach oraz w innych krajach. Obecnie pracuje w Instytucie Farmacji Uniwersytetu Marcina Lutra w Halle. W swojej pracy badawczej skupia się na projektowaniu i syntetyzowaniu nowych cząstek leków oraz na molekularnych mechanizmach działania leków. Interesuje się także relacją pomiędzy nauką a wiarą chrześcijańską. Często przemawia na tematy spokrewnione z tym zagadnieniem na uniwersytetach, w kościołach oraz szkołach.

Wydarzenie  było organizowane w ramach cyklu spotkań "Wiara i Nauka Odkrywczo" przygotowywanych przez Chrześcijańskich Dyskutujących Doktorantów działających przy Chrześcijańskim Forum Pracowników Nauki. 

Wykład był tłumaczony na język polski.


   Celem ChDD, czyli Chrześcijańskich Dyskutujących Doktorantówjest organizacja dyskusyjnych spotkań opartych o studium Pisma świętego, a także na tematy ważne dla każdego doktoranta - takie jak: zarządzanie czasem, finansami, umiejętność godzenia studiów z pracą, rodziną i innymi dziedzinami życia. Obecnie zapraszamy na comiesięczne (w każdy trzeci czwartek miesiąca) spotkania z Ewangelią św. Jana, prowadzone przez prof. Szczepana Zapotocznego. Najbliższe spotkanie odbędzie się 16.X.2014r. o godz. 19:00 w sali m-4, ds. Alfa przy ul. Reymonta w Krakowie. Zapraszamy też na cotygodniowe spotkania dla wspólnej modlitwy - informacje o terminie i miejscu: Karolina Bogacz, garwolina.bogacz (at) gmail.com. Zachęcamy również do odwiedzenia strony na Facebooku - "Chrześcijańscy Dyskutujący Doktoranci".


    Richard Dawkins powiedział, że biorąc pod uwagę naszą wiedzę o Wszechświecie, ateizm jest najlepszym wyjaśnieniem jego istnienia. Dr Strauss nie zgadza się z tą opinią.
    Kosmologia to dziedzina badająca Wszechświat jako pewną całość - jego strukturę, pochodzenie, rozwój, Nie stanowi ona jednak obszaru zainteresowań jedynie astronomów. Kosmologia jest dla każdego, kto pragnie prawdziwego zrozumienia Wszechświata i kto chce uspójnić z tym swój światopogląd. Teoria Wielkiego Wybuchu oraz czasoprzestrzeń postulowana w ogólnej teorii względności wskazują, iż Wszechświat (cała masa i energia, wymiary przestrzeni, jak i sam czas) miał swój początek poza znanymi nam wymiarami przestrzeni i czasu. Dlatego rozsądny jest wniosek, że został on stworzony przez istniejący uprzednio i potężniejszy od niego byt. Strauss prezentuje współczesne argumenty podważające ateizm jako próbę wyjaśnienia naszych początków.


25 kwietnia 2012r. odbyły się dwa wykłady Ellisa Pottera

"Absurdalność absolutu"

 (Akademia Sztuk Pięknych, wykład organizowany wspólnie z Samorządem Studenckim ASP)

oraz

"Porównanie trzech światopoglądów"

(Akademia Górniczo-Hutnicza, wykład organizowany wspólnie z Ruchem Akademickim Pod Prąd)

Po wykładzie na Akademii Górniczo - Hutniczej - odpowiedzi na pytania - wykładowca i tłumaczka


ROK 2009/10

Poniżej podane wykłady odbywały się w Klubie Inteligencji Katolickiej przy ul. Siennej 5, I piętro.

27.05.2010r.  (czwartek), godz. 18.00
Z filozofii Boga: Kontrowersje wokół argumentu kinetycznego
ks. prof. Stanisław Ziemiański SJ

22.04.2010r.  (czwartek), godz. 18.00
Struktura psychiczno-duchowa człowieka a budowa mózgu
ks. dr Grzegorz Babiarz

25.02.2010r. (czwartek), godz. 18.00
Relatywizm – zagrożenie czy wyzwanie dla naszej wiary?
o. Steven Clarke LC
przełożony Legionistów Chrystusa i Regnum Christi w Polsce

22.10. 2009r. (czwartek), godz. 18.00
Z historii Arki Pana
Marian Koraszewski


ROK 2008/09

Poniżej podane wykłady odbywały się w Klubie Inteligencji Katolickiej przy ul. Siennej 5, I piętro.

21.05.2009r.  (czwartek), godz. 18.00
Duch Święty w teologii wschodniego chrześcijaństwa
ks. Jarosław Antosiuk

23.04.2009r.  (czwartek), godz. 18.00
Pokonywanie podziałów.
Wspólna deklaracja w sprawie nauki o usprawiedliwieniu

ks. dr Paweł Holc CM – proboszcz parafii p.w. NMP z Lourdes
ks. Roman Pracki – proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej

26.03.2009r.  (czwartek), godz. 18.00
Święci świeccy w Kościele:
Sługa Boży Jerzy Ciesielski – patron rodzin i ludzi nauki
ks. dr Andrzej Scąber

26.02.2009r.  (czwartek), godz. 18.00
Podróże św. Pawła
ks. dr Roman Bogacz

18.XII.2008r. (czwartek), godz. 18:00
Jezus z Nazaretu - w szkole lektury biblijnej Benedykta XVI
dr Elżbieta Wiater (PAT)


Poprzednie spotkania:

Czwartek, 27 listopada 2008r.
prof. dr hab. Andrzej Hławiczka
z Politechniki Śląskiej
opowiedział o swoich refleksjach z podróży

BIBLIJNE MIEJSCA W DZISIEJSZYM IZRAELU

Podsumowanie spotkania  (opracował Antoni Tompolski):

   Tym razem jako prelegenta gościliśmy pracownika Politechniki Śląskiej w Gliwicach prof. dr hab. inż. Andrzeja Hławiczkę.  Podzielił się on ze słuchaczami swoimi refleksjami z ostatniej podróży do Izraela, która miała miejsce we wrześniu br.

   Prelegent podzielił swoje wystąpienie pt: „Biblijne miejsca w dzisiejszym Izraelu” na 4 części:
1. Podróż do Petry na Wyżynie Moabu;
2. Kafarnaum i miejsca nad jeziorem Genezaret;
3. Ogród z Grobem Pańskim;
4. Ściana płaczu.

   Całe wystąpienie było bogato ilustrowane zdjęciami oraz krótkimi filmami autorstwa prelegenta. Profesor cały czas pokazywał, że obecny stan tych miejsc wiąże się z proroctwami obecnymi głównie w Starym Testamencie. Pustynne i niezaludnione dziś góry Seir były niegdyś domem Moabitów – potomków Ezawa. Jednak w historii źle oni traktowali Izraela i Bóg obiecał zamienić ich kraj w pustynię. Zdjęcia pokazywały faktycznie wypełnienie się tego proroctwa.

   Podobne refleksje dotyczyły Kafarnaum. To miasto, w którym Jezus bywał wielokrotnie i być może miał tam jakiś dom (Mk 2,1)  było rodzinną miejscowością Piotra (Mk 1,29-31) i Jezus dokonał tam wielu znaków. Jednak nie doczekał się odpowiedzi wiary i przepowiedział zniszczenie miasta (Łk 10,15). Rzeczywiście dzisiejsze Kafarnaum to jedno wielkie niezamieszkane muzeum.

   Pokazując zdjęcia z ogrodu i Grobu Pańskiego prelegent podkreślił, że Jerozolima była dwukrotnie równana z ziemią przez Rzymian i nie oszczędzano jej w późniejszym czasie. Miejsce pochowania Jezusa nie jest określone z całą pewnością. Kilka miejsc pretenduje do tego miana. Jedno z nich to tzw. „Grób Pański w ogrodzie”. 

   Z kolei ściana płaczu – pozostałość po wspaniałej świątyni zbudowanej przez Heroda Wielkiego – jest miejscem modlitw bardziej znanym w naszym kraju od czasu, gdy Jan Paweł II modlił się tam i zamieścił w szczelinie muru (zgodnie ze zwyczajem) swoje intencje modlitwy. Całe wzgórze, gdzie stała kiedyś świątynia jest obecnie w rękach Palestyńczyków, a ściana płaczu jest najdalej wysuniętym „przyczółkiem”, gdzie Izraelici mają wolny dostęp. Jest to też pomnik wspaniałej sztuki budowlanej. Największe bloki skalne ważą kilkaset ton !


Czwartek, 23 października 2008r.
ks. dr Marcin Cholewa
z Papieskiej Akademii Teologicznej 
przedstawił zagadnienie

"PSYCHOLOGICZNA ANALIZA DOJRZAŁEJ RELIGIJNOŚCI"

Podsumowanie spotkania (opracował Antoni Tompolski):

    Psychologia nie jest moją ulubioną dziedziną zainteresowań. Powiem więcej, nie rozumiem jej i nie rozumiem tych, którzy się nią parają. Zachwyt psychologicznego zgłębiania tajników ludzkiej osobowości pozostawiam innym bez żalu. Z tym większą rezerwą podchodziłem do spotkania w krakowskim KIKu, na którym ks. dr Marcin Cholewa miał przedstawić referat "Psychologiczna analiza dojrzałej religijności”.

    Ku mojemu zaskoczeniu prelegent przedstawił zagadnienie zwięźle i konkretnie (w punktach, niemal  z matematyczną dokładnością). Opierał się głównie na pracach ks. prof. Chylińskiego z KUL. Mówił najpierw o cechach dojrzałej osobowości, a następnie o dojrzałej religijności.  Pierwsza z tych charakterystyk jest bazą drugiej. Na koniec podał, ale bez rozwinięcia, siedem cech niedojrzałej religijności.

    Po referacie odbyła się dyskusja. Część uczestników spotkania podzielało tezy prelegenta, jednak część miała inne zdanie. Głos zabrał między innymi prof. Zenon Waszczyszyn, który powołując się na myśl filozofa O. prof. Józefa Bocheńskiego poddał w wątpliwość jedną z przytoczonych cech dojrzałej osobowości, a mianowicie „umiejętność nawiązywania i podtrzymywania relacji z drugim człowiekiem". Podobnie prof. Waszczyszyn zakwestionował „umiejętność przeżywania kryzysów religijnych” jako niezbędną cechę dojrzałej religijności. Głos w dyskusji zabierało jeszcze wiele innych osób, a tematyka pytań była różnorodna.

    Tak owocnej, a chwilami burzliwej dyskusji nie było jeszcze na spotkaniach wspólnie organizowanych przez ChFPN i KIK. Należy wspomnieć, że w chwili największego napięcia pomiędzy prelegentem a audytorium (nie przekroczono jednak granicy kulturalnej dyskusji)  sytuację uspokoiła wypowiedź prof. Adama Dolnickiego, który dzieląc się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami doprowadził do pojednania stanowisk.

  Spotkanie pokazało, że będąc razem, rozmawiając i dyskutując, możemy się wzajemnie ubogacać. Wydaje się że udało się stworzyć płaszczyznę szczerych wypowiedzi dotyczących własnych przeżyć religijnych, pytań i wątpliwości. A o takie środowisko nie jest dzisiaj łatwo.


W latach  2006 - 2008 Chrześcijańskie Forum Pracowników Nauki zorganizowało serię wykładów przy współpracy z Politechniką Krakowską.
Większośc wykładów odbywało się w Sali Senackiej w Gmachu Głównym PK.

2 kwietnia 2008
Prof. Józef Głomb (IV Wydział PAN) "Nauka - technika: Potrzeba zmiany stylu działania"
Tekst wykładu został opublikowany w "Naszej Politechnice", nr 3 (69) / 08 maj/czerwiec, ale numer ten nie jest dostępny na stronie internetowej

16 stycznia  2008
Dr Anna Seredyńska (Ignatianum Kraków)  "Wypalenie zawodowe nauczycieli - przyczyny i profilaktyka"
Tekst wykładu został opublikowany w "Naszej Politechnice", nr 4(70) / 08 lipiec/sierpień, ale numer ten nie jest dostępny na stronie internetowej

17 grudnia 2007
Prof. dr hab. Jacek Salij OP (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) "Patriotyzm dzisiaj"
Tekst wykładu został opublikowany w "Naszej Politechnice", nr 1 (67) / 08 styczeń/luty, ale numer ten nie jest dostępny na stronie internetowej

9 maja 2007
O. dr Marek Pieńkowski, OP "Europa między relatywizmem i fundamentalizmem: nasze fascynacje, nasze lęki, nasza wolność"
Tekst wykładu opublikowany w "Naszej Politechnice", nr 5 (65) / 07 wrzesień/październik

28 marca 2007
Prof. Andrzej Zoll (Uniwersytet Jagielloński) "Nasza wolność a bezpieczeństwo"
Tekst wykładu opublikowany w "Naszej Politechnice", nr 4 (64) / 07 lipiec/sierpień

17 stycznia 2007
Prof. Maciej W. Grabski (Przewodniczący Zespołu ds. Etyki w Nauce przy Ministrze Edukacji i Nauki) "Rzetelność nauki i odpowiedzialność uczonego"
Skrócona wersja wykładu opublikowana w "Naszej Politechnice", nr 2 (62) / 07 marzec/kwiecień

15 października 2006
Prof. Czesław Grabarczyk (Politechnika Warszawska) "Etos nauczyciela akademickiego"
Tekst wykładu opublikowany w "Naszej Politechnice", nr 1 (61)/07 styczeń/luty

oraz przy współpracy z Krakowskim Oddziałem Klubu Inteligencji Katolickiej

28 maja 2008r. w sali KIK przy ul. Siennej 5 na pierwszym piętrze
O. Jan Kłoczowski, OP "Czego nie wiemy o istocie Boga"

24 kwietnia 2008
Prof. dr hab. Zbigniew Pasek "Duchowość czy religijność - czyli o przemianach mówienia o sacrum we współczesnym świecie"

27 marca 2008
O. dr Marek Pieńkowski, OP "Nadzieja wiary czy nadzieja postępu - refleksje nad encykliką Spe Salvi Benedykta XVI"


W celu zobaczenia informacji o wcześniejszych działaniach Forum w Krakowie, zapraszamy do Archiwum Wydarzeń

 

 
Copyright (c) 2000 - 2018 Ruch Nowego Życia
All Rights Reserved
[ created by hornet.com.pl ]
WEB interface