WWW.CHFPN.PL

Zdjęcia z konferencji - 23.VI

Rozpoczęcie konferencji - Andrzej Zabołotny - przewodniczący ChFPN

Rozpoczęcie konferencji - Julian Ławrynowicz, przewodniczący Komitetu Programowego

Adam Cenian - Godność człowieka w Piśmie świętym i naukach przyrodniczych

Ilona Skupińska - Lovset  -  Sofrozyne - cnota panowania nad sobą w Atenach okresu klasycznego

Krzysztof Zanussi - Sztuka godna i niegodna - rozważania o stanie ducha w dyscyplinach narracyjnych

Włodzimierz Wawszczak - Godność - ponad cnotami - wśród transcendentaliów

Witold Glinkowski - Dialog źródłem godności człowieka

Widok sali konferencyjnej

 

 
Copyright (c) 2000 - 2019 Ruch Nowego Życia
All Rights Reserved
[ created by hornet.com.pl ]
WEB interface