WWW.CHFPN.PL
MENU
Archiwum wydarzeń
O nas
Gdańsk
Gliwice i Katowice
Kraków
Łódź
Poznań
Rzeszów
Warszawa
Wrocław
Zielona Góra
Dołącz do nas

Konferencje
Konferencja Bryza 2005
Konferencja Bryza 2006
Konferencja Bryza 2008
Konferencja Bryza 2009
Konferencja Bryza 2010
Konferencja Bryza 2011
Konferencja Bryza 2012
Konferencja Bryza 2013
Konferencja Bryza 2014
Konferencja Bryza 2015
Konferencja Bryza 2016
Konferencja Bryza 2017
Konferencja Bryza 2018
Nauka-Etyka-Wiara 2005
Nauka-Etyka-Wiara 2007
Nauka-Etyka-Wiara 2009
Nauka-Etyka-Wiara 2011
Nauka-Etyka-Wiara 2013
Nauka-Etyka-Wiara 2015
Nowości na stronie
Lektury
Seminaria
Doktoranci / studenci
INNE
Forum dyskusyjne
Rejestracja
Twoje konto
FAQ
Sondy
Linki

LOGOWANIE
login
password
zarejestruj się »
SONDA
Czy metoda zapłodnienia in vitro powinna być w Polsce
dozwolona i w pełni finansowana przez państwo
dozwolona, ale finansowana przez państwo tylko dla małżeństw
dozwolna, lecz na koszt własny
zabroniona
 inne

NEW '05 3.V.2005

Dr hab. inż. Włodzimierz Wawszczak (Politechnika Łódzka): Wybrane relacje techniki z etyką i religią:

 

„W dzisiejszej burzliwej cywilizacji - humanistyka bez techniki byłaby zbyt pusta tak jak technika bez humanistyki byłaby zbyt ślepa; czyli cywilizacja materii i cywilizacja miłości przepojone wzajemnie - są drogą przyszłości świata. Poszukiwanie harmonii między technikami a humanistami jest więc zawsze aktualne i wydaje się być także celem tej wspaniałej i oczekiwanej Konferencji realizowanej w nurcie dwutysiacletniego chrześcijaństwa.”


Red. Krzysztof Nagrodzki („Myśl Polska”): Nauka – Prawda – Wolność:

 

>>Nikt poważny nie kwestionuje już historyczności postaci Jezusa Chrystusa. Trudno podważyć rzetelność fundamentalnych zapisów w Ewangeliach - co tak sensownie przedstawił Vittorio Messori w pełnym erudycji i logiki zwartym wywodzie trylogii: „Opinie o Jezusie”, „Pod ponckim Piłatem”, „Mówią że zmartwychwstał”. (…) Oczywiście, iż wiedzę od pewnego momentu musi zastąpić wiara, ponieważ nasz ludzki umysł, jakby nie był sprawny i nasycony informacjami, nie jest w stanie przekroczyć naturalnych ograniczeń, ponieważ został stworzony dla świadomego funkcjonowania w czasie i przestrzeni skończonej. Jak pojąć nieskończoność lub nieistnienie czasu?... Jak pojąć nieskończoną mądrość i potęgę Boga; jak odebrać Jego bezgraniczną miłość? Jak odwzorować zapisem matematycznym uczucie? (...)

Pięknym przykładem rzetelności w nauce może być przykład prof. dr Bernarda N. Nathansona, tego samego, który uruchomił w USA machinę aborcyjną, aby następnie - po dostrzeżeniu błędu (słynny film „Niemy krzyk”) - oddać siły i finanse na powstrzymywania tej lawiny zabójstw. (zob. B. N. Nathanson – Ręka Boga, Warszawa-Ząbki 1997, wyd. Fronda/Apostolicum) (…)

Wiele z funkcjonujących „prawd naukowych” jest po prostu zwykłą agitką ideologiczną, wspieraną kuriozalnym żądaniem „neutralności światopoglądowej”. A przecież nawet debil nie jest „neutralny światopoglądowo”. Bierdiajew sformułował to radykalnie: „ Prawdą – której nie ukryje teraz żadna zasłona, jest niemożliwość neutralności religijnej oraz bezreligijności; religii Boga Żywego przeciwstawia się religia szatana, religii Chrystusa – religia Antychrysta” (M. Zdziechowski, W obliczu końca, Warszawa Ząbki 1999,  s.116, za: Nowoje Sredniowiekowje, Berlin 1924). (…)

 

Człowiek dąży do szczęścia, to naturalne. Problem w tym jak je definiuje; czy może je trwale osiągnąć poza prawdą goniąc za chwilowymi błyskotkami, za mirażami, za aplauzem środowiska – czy jego części?

Znany niemiecki fizyk prof. Carl Friedrich von Waizsaecker stwierdził: "Nie zdoła przetrwać żadne społeczeństwo zorientowane na szczęście, lecz tylko społeczeństwo zorientowane na prawdę". A jednostka? Ona, on, ja, Ty?...<<Prof. Janusz Sławiński (z prawej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Gniezno): Wiedza wzmacniająca wiarę.
W dyskusji po referacie bierze udział ks. dr Marcin Czajkowski (Wyższe Metropolitalne Saminarium Duchowne w Łodzi).

Fragment referatu: „Ludzkość stoi obecnie wobec największego w swej dotychczasowej historii kryzysu. Jest to kryzys natury moralnej, który wobec olbrzymich technicznych możliwości niszczenia zdrowia i życia grozi zagładą ludzkiej cywilizacji. Jedyną rzeczą zdolną uratować człowieka jest jego duchowa przemiana. Taka przemiana wymaga głębokiej wiary w Boga, życie pośmiertne i nieuchronny osąd ziemskich czynów, a więc życia według Dekalogu. Współczesnemu człowiekowi odurzonemu osiągnięciami nauki i techniki trudno zaakceptować i realizować te prawdy wiary. Do  młodych wykształconych pokoleń coraz silniej przemawiają argumenty racjonalne oparte o wyniki badań naukowych.   Paradoksalnie jednak, właśnie najnowsza wiedza z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych, a w szczególności z fizyki, kosmologii, biofizyki, neurofizjologi i innych dziedzin, dostarcza mocnych argumentów na korzyść wiary.”


Henryk Knapik (prezes Fundacji Biblos, RNŻ Poznań): Etos chrześcijański


Prof. Janusz Keller, Przewodniczący Rady Programowej Konferencji NEW’05, w trakcie dyskusji podsumowującej konferencję zachęca uczestników do rozwijania działalności lokalnych, uczelnianych grup ChFPN.


 
Copyright (c) 2000 - 2018 Ruch Nowego Życia
All Rights Reserved
[ created by hornet.com.pl ]
WEB interface