WWW.CHFPN.PL

Rozwój intelektualny

Podstawy biblijne

   Jedyny wgląd w życie Pana Jezusa pomiędzy 12 rokiem życia a dojrzałością mamy w Piśmie świętym w Ewangelii Łukasza 2,52 - "Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi." Możemy zastanawiać się jak dokonywały się Jego postępy. Jego dalsze życie w oczywisty sposób pokazuje, że poświęcał czas na poznawanie Pisma, rozumienie go, uczenie się na pamięć. Na spędzanie czasu z Ojcem. Prorok Izajasz napisał "Nie miał On wdzięku ani blasku, aby na Niego popatrzeć, ani wyglądu, by się nam podobał" (Iz 53,2). Troska Chrystusa o ludzi musiała być oczywista, ponieważ przyciągał ludzi do siebie. Jakkolwiek On nie wzrastałby do dojrzałości, dla Jego uczniów wzorzec pokazany w Łk 2,52 wart jest naśladowania - potrzebujemy rozwijać się intelektualnie, fizycznie, duchowo i społecznie. Mówiliśmy już lub będziemy mówić o rozwoju fizycznym, duchowym i społecznym. A co z rozwojem intelektualnym? Jak profesor - chrześcijanin rozwija się intelektualnie?

   Ostatnio ktoś napisał do gazety Atlanta Journal-Constitution: "'Seinfeld', 'The Larry Sanders Show' oraz 'Murphy Brown' zakończyły się. Co więc mamy teraz robić - czytać!?" Niestety, w naszej kulturze czytanie staje się zapomnianą sztuką. A tymczasem czytanie jest chyba najważniejszym czynnikiem rozwoju intelektualnego. Allan Bloom pisał w 1987 roku w "The Closing of The American Mind": "Ludzie utracili praktykę i smak dla czytania. Nie nauczyli się jak czytać; nie oczekują też od czytania ani przyjemności, ani rozwoju". Zapewne jest to prawdą o ludziach w ogólności, ale raczej nie może dotyczyć tych, którzy spędzają życie nad poszukiwaniem wiedzy - to jest pracowników naukowych. Niestety wielu spośród nas, profesorów, musi czytać tak dużo, by być "na bieżąco" we własnej dyscyplinie, że nie czytamy prawie nic innego. Szereg książek, jak "A Christian Critique of the University" Charles'a Malika, "The Soul of the American University" George'a Marsdena, "Impostors in the Temple" Martina Andersona, "Love Your God With All Your Mind" J. P. Morelanda, "Reason in the Balance" Phillipa Johnsona, jak również "The Closing of the American Mind" Allana Blooma, zawiera ważne informacje dla każdej osoby związanej z uczelniami wyższymi. Tymczasem nieformalne badania pokazują, że niewielu chrześcijan pracujących na uczelniach czytało te ważne książki.  Potrzebujemy znajomości aktualnej wiedzy we własnej dyscyplinie, ale również potrzebujemy zarezerwować część swojego czasu na czytanie książek i artykułów odnoszących się do naszego chrześcijańskiego światopoglądu oraz trendów we współczesnej kulturze.

   Oczywiście czytanie nie jest jedynym sposobem rozwoju intelektualnego. Muzyka, sztuka wizualna, teatr - mają również weń wkład. Większość uczelni zazwyczaj ma w swoim kalendarzu szeroką ofertę koncertów, wystaw, wykładów; niestety wielu z nas jest tak zajętych sprawami kariery zawodowej czy rodzinnymi, że z tej oferty nie korzysta. Co ciekawe, w zajęciach związanych ze sztuką można uczestniczyć całą rodziną. Dzięki temu mogą one dawać podwójną korzyść: gdy zabieramy rodzinę na koncert czy do muzeum, poszerzamy swoje horyzonty - ale też spędzamy wartościowo czas z rodziną. Jeśli jesteś w związku małżeńskim, zabierz swoją rodzinę do teatru czy do muzeum, czy też w jakąś podróż po kraju czy za granicę. Jeśli nie, podejmij takie zajęcia z innymi. Stare powiedzenie: "Zatrzymaj się i powąchaj róże" z pewnością odnosi się też do środowiska akademickiego.

   Skoro mówimy już o podróżach, służba Christian Leadership Ministries daje możliwości wspaniałych doświadczeń podróży tak w granicach USA jak i do innych krajów. Podróże są inną czynnością przynoszącą podwójną korzyść. Gdy podróżujesz, czy to w sprawach zawodowych, czy dla przyjemności, myśl o podróży w kategoriach sposobności do służby. Planując trochę wcześniej, możesz połączyć podróż zawodową czy turystyczną z zaangażowaniem w służbę chrześcijańską. Gdy jedziesz gdzieś w USA, sprawdź czy w danym mieście jest uczelnia wyższa. Jeśli jest, poproś Christian Leadership Ministries o skontaktowanie cię z chrześcijanami pracującymi na tej uczelni. Jeśli jest tam grupa Chrześcijańskiego Forum Pracowników Nauki, zapewne z chęcią skorzystają ze sposobności poznania twoich doświadczeń. Jeśli wybierasz się w podróż zagraniczną, skontaktuj się dostatecznie wcześnie z Christian Leadership, by zorientować się, czy możesz mieć udział w służbie w kraju, w którym będziesz. Często możliwe jest umówienie spotkań i wykładów pomocnych dla chrześcijańskich grup czy służb.

   Jest też sztuka rozmowy. Zdumiewające, jak nasze społeczeństwo utraciło umiejętność rozmowy. Spowodowała to technologia - telewizja, magnetowidy, klimatyzacja. Pięćdziesiąt lat temu ludzie siadali przed swoimi domami po wieczornym posiłku, szczególnie w cieplejszych rejonach kraju - i rozmawiali ze sobą. Sąsiedzi odwiedzali się - i wywiązywała się rozmowa. Dzisiaj zamykamy się w swoich domach i oglądamy telewizję czy video. Wielu chrześcijan dzisiaj jest samotnych; pragną towarzystwa. Ale niemal każdy zamknięty jest we własnym domu oglądając program TV. Potrzebujemy wrócić do rozmów. Zaproś przyjaciół, sąsiadów na rozmowę czy wspólną grę.

   Spróbuj nauki języka obcego. Wtedy, podróżując za granicę, będziesz mógł dzielić się Ewangelią z mieszkańcami innego kraju w ich języku. Większość uczelni prowadzi różne bezpłatne kursy dla swoich pracowników. Rozważ kontynuację wykształcenia w ten sposób. Jedną z korzyści życia w środowisku akademickim jest intelektualne stymulacja pochodząca z różnych działań i wydarzeń. Niestety łatwo skupić się jedynie na wąskim segmencie życia uczelni (takim jak jedna dziedzina nauki) i nie skorzystać z poszerzających się, łatwo dostępnych sposobności.

 

Cechy charakteru

Postawę profesora - chrześcijanina powinny charakteryzować następujące cechy dotyczące rozwoju intelektualnego:

1. Angażuje się w ciągłe intelektualnie rozwijające działania. Wzrost intelektualny nie zdarza się przypadkowo. Chrześcijanin - pracownik naukowy podchodzi intencjonalnie do swojego rozwoju intelektualnego. Ma plan zapewniający sukces w tej dziedzinie.

2. Angażuje siebie i swoją rodzinę w działanie intelektualnie rozwijające. Profesorzy - chrześcijanie będący w związku małżeńskim są dla członków swojej rodziny przywódcami w tej dziedzinie. Angażują swoich współmałżonków, dzieci, dalszą rodzinę i przyjaciół w takie działania.

 

Zastosowania

Poniższe ćwiczenia mogą być przydatne dla profesora - chrześcijanina, który chce rozwijać się w dziedzinie intelektualnej.

1. Prowadź listę książek, jakie zamierzasz przeczytać. Ustal realistyczny cel czytania ich, np. jedną na tydzień czy na miesiąc.

2. Ustal cel dotyczący działań kulturalnych. Rozważ zaplanowanie jednego większego wydarzenia co miesiąc (muzeum, opera, sztuka teatralna, koncert).

3. Zdecyduj się wziąć udział w jednym zagranicznym wyjeździe - np. w krótkoterminowej podróży misyjnej organizowanej przez twój kościół lub wyjeździe organizowanym przez Christian Leadership Ministries.

4. Zaprenumeruj i czytaj regularnie jedno lub więcej czasopism spoza swojej dyscypliny nauki.

 

Sugerowana bibliografia (w języku angielskim)

Anderson, Martin. Impostors in the Temple. New York: Simon and Schuster. 1992.

Barna, George. The Second Coming of the Church. New York, NY: World. 1998.

Bloom, Allan. The Closing of the American Mind. New York: Simon and Schuster. 1987.

Bork, Robert. Slouching Towards Gomorrah. New York, NY: Regan Books. 1996.

Johnson, Phillip. Reason in the Balance. Downers Grove, IL: InterVarsity Press. 1995.

Malik, Charles. A Christian Critique of the University. Downers Grove, IL: InterVarsity Press. 1982. Chapters 1-3 are reprinted in The Real Issue, February 1999 ( www.leaderu.com/menus/publications.html ).

Marsden, George M. The Soul of the American University. New York: Oxford University Press. 1994.

Moreland, J. P. Love Your God With All Your Mind: The Role of Reason in the Life of the Soul. Colorado Springs, CO: NavPress. 1997.

Nash, Ron. Faith and Reason. Grand Rapids, MI: Zondervan Publishing House. 1988.

Sowell, Thomas. A Conflict of Visions. New York, NY: William Morrow and Company. 1987.

 

Podjęte działania:

   Zapisz tutaj konkretne działania, jakie chciałbyś / chciałabyś  podjąć jako zastosowanie rozdziału "Rozwój intelektualny":

 

(Powrót do początku)    (Następny rozdział)

 
Copyright (c) 2000 - 2019 Ruch Nowego Życia
All Rights Reserved
[ created by hornet.com.pl ]
WEB interface