WWW.CHFPN.PL
MENU
Archiwum wydarzeń
O nas
Gdańsk
Gliwice i Katowice
Kraków
Łódź
Poznań
Radom
Warszawa
Wrocław
Zielona Góra
Dołącz do nas

Konferencje
Nowości na stronie
Lektury
Seminaria
Doktoranci / studenci
INNE
Forum dyskusyjne
Rejestracja
Twoje konto
FAQ
Sondy
Linki

LOGOWANIE
login
password
zarejestruj się »
SONDA
Czy metoda zapłodnienia in vitro powinna być w Polsce
dozwolona i w pełni finansowana przez państwo
dozwolona, ale finansowana przez państwo tylko dla małżeństw
dozwolna, lecz na koszt własny
zabroniona
 inne

Wykłady 1 IV 2003r

(zdjęcia ze spotkań dostępne są w Galerii)

   Od początku marca br. działa w naszej Politechnice Śląskiej  Chrześcijańskie Forum Pracowników Nauki (ChFPN). Jest ono częścią krajowego ChFPN, które powstało na terenie wielu uczelni  w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu i Rzeszowie. Celem działania ChFPN jest między innymi wzajemna pomoc w stawaniu się coraz lepszym pracownikiem uczelni - tak w dziedzinie naukowej , jak i dydaktycznej a także wzajemna pomoc w kształtowaniu życia w oparciu o wiarę w Boga i wartości chrześcijańskie, w równowadze między zawodową, rodzinną i duchową sferą życia. Jedną z form działania ChFPN jest organizacja spotkań, wykładów, dyskusji i seminariów. Więcej szczegółów o celach i  działalności ChFPN można znaleźć na innych podstronach tego oraz w bezpośrednim kontakcie z autorem tej notatki.

   Na przełomie marca i kwietnia br. przebywali w Polsce na zaproszenie ChFPN  profesorowie amerykańscy, którzy z jednej strony są wybitnymi i znanymi na świecie  naukowcami z różnych dyscyplin naukowych a z drugiej strony są chrześcijanami, którzy nie ukrywają swojej wiary w Boga i w Jezusa Chrystusa i starają się swój chrześcijański światopogląd przedstawiać w formie interesujących wykładów.  W Gliwicach na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki w dniu 1 kwietnia przebywali Profesor Robert J. Marks II z Uniwersytetu Waszyngtońskiego oraz Profesor Joseph McRae Mellichamp z Uniwersytetu w Alabamie.

    Pierwszy z profesorów przez szereg lat przewodniczył Komitetowi IEEE Sieci Neuronowych oraz przez sześć lat był redaktorem czasopism IEEE Transactions on Fuzzy Systems i IEEE Transactions on Neural Networks. Jest on także autorem ponad 250 prac naukowych opublikowanych przede wszystkim w czasopismach lub materiałach konferencyjnych wydawanych przez amerykańskie wydawnictwo IEEE. Jest także  autorem kilku znanych książek poświeconych tematyce sieci neuronowych.  Na zaproszenie Instytutu Elektroniki Profesor Marks wygłosił w dniu 1 kwietnia br.  bardzo interesujący wykład naukowy pt "Fuzzy Union Rule Configuration: Avoiding Exponential Rule Explosion".

   Drugi z profesorów Joseph Mellichamp  jest emerytowanym profesorem szkoły biznesu (studium podyplomowego nauki zarządzania) na Uniwersytecie w Alabamie gdzie pracował do roku 1994. Swój doktorat uzyskał na Uniwersytecie w Clampton w inżynierii zarządzania. Opublikował wiele prac w takich czasopismach jak : Management Sciences,  Expert Systems, Interfaces,  IEEE Transaction on Software Engineering, itp.

    Obaj profesorowie zaproszeni do Gliwic przez ChFPN naszej Politechniki wzięli aktywny udział w cyklu spotkań referatowo-dyskusyjnych nad którym swój patronat sprawował JM Rektor Politechniki Śląskiej Prof. Dr hab. inż. Wojciech Zieliński. W ramach tego cyklu Prof. Marks wygłosił dwa następujące wykłady:
"Scienists and God: The Myth of Incompatibility" (Naukowcy a Bóg: mit braku kompatybilności)  oraz  "The Emergent Harmony of Science and the Bible" (Nauka a Biblia: Zgodność coraz bardziej oczywista). Oba wykłady były tłumaczone na bieżąco na język polski przez mgr Annę Buczkowską. Natomiast Prof. Mellichamp miał bardzo interesujący wykład nt. "Zagadnienia etyczne w informatyce". Ten wykład tłumaczył bezpośrednio mgr inż. Czesław Czudek, na co dzień dyrektor organizacji "Habitat for Humanity" budującej w Polsce domy dla rodzin potrzebujących. Wersja anglojęzyczna wykładu Prof.Mellichampa pt. " Ethical Issues in Information Technology" ukaże się niebawem w postaci publikacji w zeszytach naukowych z serii Studia Informatica.

   Ww. wykłady zgromadziły audytoria o sumarycznej liczności około 100 osób. Wszystkich  wykładów wysłuchał między innymi Prof. Bolesław Pochopień były rektor naszej uczelni i aktualny członek ChFPN. Ze strony zgromadzonych słuchaczy padło szereg interesujących pytań  związanych z tematyką wykładów wskazujących na duże zainteresowanie tego typu spotkaniami. Wszystkie wykłady zostały nagrane przy użyciu magnetowidu. Tak więc nagrania te  będą mogły być udostępniane osobom zainteresowanym.

   Podczas wykładów rozdano ankiety z zapytaniem, jaka tematyka potencjalnych wykładów wzbudza Twoje największe zainteresowanie. Największą liczbę głosów uzyskały następujące tematy:
· Doświadczenia religijne a naukowa wizja świata,
· Wpływ użytkowania komputerów na psychikę młodzieży
· Neopogaństwo w rzeczywistości wirtualnej, jego wpływ na  kształtowanie się osobowości młodego człowieka i i jego postaw społecznych
W ramach ankiety zaproponowano także nowe następujące tematy:
· Wynikające z Biblii konsekwencje dla życia politycznego i społecznego
· Globalizm drogą degradacji człowieka
· Czy niechrześcijanin może być zbawiony?

   Mamy nadzieję, że znajdziemy wykładowcę który jeden lub więcej z ww. tematów mógłby w formie wykładów lub seminarium poprowadzić w naszej uczelni jeszcze w tym roku. Mamy także nadzieję, że uda się nam na wiosnę 2004 roku zaprosić kolejną grupę zagranicznych profesorów na kolejny cykl spotkań referatowo-dyskusyjnych o podobnej tematyce.

W imieniu członków ChFPN Politechniki Śląskiej

Andrzej Hławiczka
Hlawicz@boss.iele.polsl.gliwice.pl
 

 
Copyright (c) 2000 - 2019 Ruch Nowego Życia
All Rights Reserved
[ created by hornet.com.pl ]
WEB interface