WWW.CHFPN.PL

Zdjęcia z konferencji - 13 VI

Werner Gitt - Dlaczego jako naukowiec wierzę Pismu Świętemu?

Karol Toeplitz - O immanentnych sprzecznościach Pisma św.
i sposobach ich przezwyciężania

Janusz Sławiński - Słowo - informacja w Biblii, naukach przyrodniczych
i przemianach społecznych

 Andrzej Rosiak - Słowa świętego Pawła - informacja wspomagająca praktykę wychowawczą i samowychowawczą

Jurgen Spiess - Historyczna wiarygodność faktu zmartwychwstania
Jezusa Chrystusa

Głosy w dyskusji - Ryszard Horodecki

Andrzej Hławiczka - Proroctwa o Jerozolimie

Ellis Potter - Żywa epistemologia  (tłumaczy Andrzej Zabołotny)

Henryk Knapik - Biblijne znaczenie "en arche"
oraz "pro kataboles kosmu" w Ewangelii wg św. Jana

Dyskusja Panelowa: Rola i autorytet Pisma Świętego

Andrzej Szelmanowski - Istota i rola informacji w bioelektronicznej teorii
świadomości ks. prof. Włodzimierza Sedlaka

Głosy w dyskusji - Tadeusz Zimiński

Krzysztof Cyran - Problem informacji w protoorganizmach świata RNA

Tadeusz Teller - Doniesienie o pierwotnej informacji, nazwanej ingenezą

 Ellis Potter - Od Zen do chrześcijaństwa

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego - Andrzej Ryński

Rozmowy w kuluarach - Ewa Bareła, Henryk Knapik

Widok ogólny sali konferencyjnej

 
Copyright (c) 2000 - 2019 Ruch Nowego Życia
All Rights Reserved
[ created by hornet.com.pl ]
WEB interface