WWW.CHFPN.PL
MENU
Archiwum wydarzeń
O nas
Gdańsk
Gliwice i Katowice
Kraków
Łódź
Poznań
Radom
Warszawa
Wrocław
Zielona Góra
Dołącz do nas

Konferencje
Konferencja Bryza 2005
Konferencja Bryza 2006
Konferencja Bryza 2008
Konferencja Bryza 2009
Konferencja Bryza 2010
Konferencja Bryza 2011
Konferencja Bryza 2012
Konferencja Bryza 2013
Konferencja Bryza 2014
Konferencja Bryza 2015
Konferencja Bryza 2016
Konferencja Bryza 2017
Konferencja Bryza 2018
Nauka-Etyka-Wiara 2005
Nauka-Etyka-Wiara 2007
Nauka-Etyka-Wiara 2009
Nauka-Etyka-Wiara 2011
Nauka-Etyka-Wiara 2013
Nauka-Etyka-Wiara 2015
Nowości na stronie
Lektury
Seminaria
Doktoranci / studenci
INNE
Forum dyskusyjne
Rejestracja
Twoje konto
FAQ
Sondy
Linki

LOGOWANIE
login
password
zarejestruj się »
SONDA
Czy metoda zapłodnienia in vitro powinna być w Polsce
dozwolona i w pełni finansowana przez państwo
dozwolona, ale finansowana przez państwo tylko dla małżeństw
dozwolna, lecz na koszt własny
zabroniona
 inne

Konferencja Bryza 2011

   Konferencja "Bryza 2011" odbyła się w Kudowie Zdroju w dniach 24 lipca - 3 sierpnia 2011r.  w Ośrodku Nest-Lubicz przy ul. Jakubowice 16, niedaleko Parku Narodowego Gór Stołowych.

   Celem konferencji „Bryza” jest połączenie odpoczynku z umocnieniem wiary, pogłębieniem wiedzy na temat wzajemnych współzależności między wiarą i nauką, rozwojem umiejętności zawodowych i budowaniem wzajemnych relacji między wierzącymi pracownikami uczelni z różnych ośrodków akademickich. Dla osiągnięcia tych celów program konferencji pozostawia dużo czasu wolnego (wykłady, referaty i dyskusje zajmują jedynie około trzech godzin dziennie).  Na czas zajęć konferencyjnych zapewniona była opieka do dzieci.

PROGRAM KONFERENCJI:

Niedziela, 24 VII

Przyjazd, rejestracja uczestników
19:00 – kolacja
20:00 – rozpoczęcie konferencji

Poniedziałek, 25 VII

7:45 (dla chętnych) – wspólna modlitwa
8:30 – śniadanie
CZAS WOLNY
14:00 – obiad
15:30 – Henryk Knapik –  List do Kolosan, część I
16:20 – Krzysztof Cena  – Człowiek i góry
16:50 – Przerwa
17:10  – Anna Seredyńska – Psychopatologia życia na uczelni, część  I
18:00 – Anelia Radomirova Personalistyczne podejście w literaturze
18:30 – Przerwa
19:00 – kolacja
CZAS WOLNY

Wtorek, 26 VII

7:45 (dla chętnych) – wspólna modlitwa
8:30 – śniadanie
10:00 –  Henryk Knapik List do Kolosan, część II
10:50 Przerwa
11:05 Ks. Roman Rogowski – Jestem cząstką natury
12:05 Ks. Roman Rogowski – Moje żywioły
13:05 - Przerwa
14:00 – obiad
CZAS WOLNY
19:00 – kolacja
20:00 – Alicja Mazan-Mazurkiewicz autorski wieczór poetycki

Środa, 27 VII

7:45 (dla chętnych) – wspólna modlitwa
8:30 – śniadanie
CZAS WOLNY
14:00 obiad
15:30 – Henryk Knapik – List do Kolosan, część  III
16:20 – Alicja Mazan-Mazurkiewicz – Spotkania ze świętą Teresą z Lisieux - w kilku odsłonach
16:50 – Przerwa
17:10 – Anna Seredyńska – Psychopatologia życia na uczelni, część  II
18:00 – Małgorzata Borkowska – Wiara i forma w powieści
19:00 – kolacja
CZAS WOLNY

Czwartek, 28 VII

7:45 (dla chętnych) – wspólna modlitwa
8:30 – śniadanie
CZAS WOLNY
14:00 – obiad  (lub wycieczka)
CZAS WOLNY
19:00 – kolacja
20:00 – Henryk Knapik – List do Kolosan, część  IV

Piątek, 29 VII

7:45 (dla chętnych) – wspólna modlitwa
8:30 – śniadanie
CZAS WOLNY
14:00 – obiad
15:30 Joseph McRae Mellichamp – Priorytety w życiu wierzącego naukowca, część I
16:50 Przerwa
17:10 Barbara Cena Sztuka sakralna: Restauracja malarstwa ściennego w kościele All Saints' w Collie w Zachodniej Australii
17:40 – Henryk Knapik – List do Kolosan, część  V
18:30 – Przerwa
19:00 – kolacja
CZAS WOLNY

Sobota, 30 VII

7:45 (dla chętnych) – wspólna modlitwa
8:30 – śniadanie
CZAS WOLNY
14:00 – obiad
15:30 Joseph McRae Mellichamp – Priorytety w życiu wierzącego naukowca, część II
16:50 Przerwa
17:05 – Edward Pawłowski –  Modlitwa Pańska, część I
17:55 – Anna Seredyńska – Psychopatologia życia na uczelni, część  II
19:00 kolacja
20:00 – Spotkanie dla kobiet – Peggy Mellichamp - Wpływ chrześcijan na uczelni

Niedziela, 31 VIII

7:45 (dla chętnych) – wspólna modlitwa
8:30 – śniadanie
Możliwość udziału we mszy św. w miejscowym kościele
CZAS WOLNY
14:00 – obiad
15:30 Joseph McRae Mellichamp – Priorytety w życiu wierzącego naukowca, część III
16:50 – Przerwa
17:10 – Edward Pawłowski –  Modlitwa Pańska, część II
18:00 – Iwona Munter - Wpływ modlitwy na zdrowie człowieka   ( < pełny tekst referatu)
18:30 – Przerwa
19:00 – kolacja
CZAS WOLNY

Poniedziałek, 1 VIII

7:45 (dla chętnych) – wspólna modlitwa
8:30 – śniadanie
CZAS WOLNY
14:00 – obiad
15:30 Joseph McRae Mellichamp – Priorytety w życiu wierzącego naukowca, część IV
16:50 Przerwa
17:10 – Edward Pawłowski –  Modlitwa Pańska, część III
18:00 – Elżbieta Stawnicka-Zwiahel – Biblijna prawda o człowieku: stworzenie, upadek, zbawienie
18:30 Przerwa
19:00 – kolacja
CZAS WOLNY

Wtorek, 2 VIII

7:45 (dla chętnych) – wspólna modlitwa
8:30 – śniadanie
CZAS WOLNY
14:00 – obiad
15:30 Joseph McRae Mellichamp – Priorytety w życiu wierzącego naukowca, część IV
16:50 – Przerwa 
17:10 – Edward Pawłowski –  Modlitwa Pańska, część IV
18:00 – Andrzej Zabołotny – Przedstawienie Chrześcijańskiego Forum Pracowników Nauki
19:00 – kolacja
20:00 Zakończenie konferencji

Środa, 3VIII

8:00 – śniadanie
Wyjazd uczestników.


   Nasi główni wykładowcy:

 Henryk Knapik – teolog, prezes fundacji Biblos www.fbiblos.org - poprowadzi serię wykładów w oparciu o List Apostoła Pawła do Kolosan;

Dr Anna Seredyńska -  Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" w Krakowie - "Psychopatologia życia na uczelni"

Edward Pawłowski – pastor Kościoła Zielonoświątkowego „Antiochia” we Wrocławiu – przybliży tematykę Modlitwy Pańskiej

Prof. Joseph Mellichamp – emerytowany profesor Uniwersytetu Stanu Alabama – podzieli się swoim doświadczeniem podstawowych priorytetów w życiu wierzącego naukowca.

Ks. Prof. Roman Rogowski  –    Teolog i dogmatyk, autor wielu prac z zakresu teologii, duchowości oraz esejów teologiczno-literackich poświęconych mistyce gór. Przedstawi wykłady:  "Jestem cząstką natury" oraz "Moje żywioły"

Dokładniejsze opisy wykładów i referatów:

Henryk Knapik – List do Kolosan

   Wykłady Henryka Knapika omawiały treść Listu do Kolosan. Były one w pewnym sensie kontynuacją wykładów na temat Ewangelii według św. Jana z "Bryzy'09" - pokazujących, czym jest wiara w Jezusa Chrystusa i jakie są jej konsekwencje. Natomiast List do Kolosan opisuje proces trwania w wierze, ugruntowania i umacniania się w niej. Mówią o tym na przykład fragmenty Kol 1,23 lub 2,6-7. Ciekawym było też odniesienie wiary do filozofii (Kol 2). Jako przygotowanie warto było przeczytać tekst Listu do Kolosan kilka razy jeszcze przed konferencją, zapisać pojawiające się podczas lektury pytania.

Edward Pawłowski - Modlitwa „Ojcze Nasz”

   Treścią wykładów było kilka rozważań nt. Modlitwy Pańskiej, potocznie nazywanej „Ojcze Nasz...”. Przyglądając się tej modlitwie mogliśmy zobaczyć jak bardzo niereligijne były słowa Chrystusa Pana. Mogliśmy zobaczyć w niej maximum praktyki, a jak najmniej mistyki. Bo taka jest ta nauka Chrystusa o modlitwie. Zobaczyliśmy Boga w praktyce, Boga, który zaprasza nas do tego, abyśmy brali udział w bogatej w „akcje” społeczności z nim i Boga, który chce być zaproszony do naszych codziennych spraw. Czy modlitwa to traktat teologiczny, czy lista zakupów, czy rozmowa z Ojcem o tym, jak minął dzień i co zrobimy jutro? Jaka jest nasza modlitwa?

Anna Seredyńska - Psychopatologia życia na uczelni

Diagnoza psychodynamiczna – ujęcie Nancy McWilliams. Mechanizmy obronne w pracy nauczyciela akademickiego.

    Diagnoza psychodynamiczna w ujęciu Nancy McWilliams podejmuje sposób rozumienia diagnozy przez Otto Kernberga. Pierwszym rysem takiej diagnozy jest widzenie osobowości normalnej i zaburzonej na pewnym continuum, które rozciąga się od normy poprzez osobowość neurotyczną, pograniczną i psychotyczną. Drugi rys to diagnozowanie osoby poprzez diagnozę poziomu mechanizmów obronnych, którymi się ona posługuje. Ponieważ wszyscy ludzie korzystają z mechanizmów obronnych, korzystają z nich również nauczyciele akademiccy. Często wręcz praca naukowa może pełnić sama w sobie rolę mechanizmu obronnego przed innymi aspektami życia. Referat ukazywał psychopatologię życia na uczelni poprzez pryzmat mechanizmów obronnych stosowanych przez nauczycieli akademickich.

Nauczyciel akademicki i jego osobowość

   Nancy McWilliams przybliżając różnorakie zaburzenia osobowości pokazuje je na continuum zdrowie-choroba. Pokazuje, że wiele spośród zaburzeń jest jedynie zaburzoną formą tendencji występujących w osobowości osób zdrowych. Referat przybliżył różnorodność zaburzeń osobowości, pokazał te, których pewne aspekty mogą występować u zdrowych pracowników uczelni. Pokazał jednak również zagrożenie jakim jest pojawienie się konkretnych zaburzeń osobowości w tym środowisku.

Wypalenie nauczyciela akademickiego - tezy do badań.  Wypalenie duchowe studentów i pracowników uczelni katolickich - tezy do badań

    Jednym z przejawów patologii w szkołach wszystkich typów jest wypalenie zawodowe. Ciekawą sprawą jest fakt, iż badania dotyczące wypalenia zawodowego były do tej pory prowadzone w szkołach wszystkich poziomów, ale z wyłączeniem szkół wyższych. Autorka referatu stawia tezę, iż wśród pracowników szkół wyższych również istnieje problem wypalenia zawodowego. Jednak tak jak w innych szkołach główną przyczyną jest stres związany z pracą z młodzieżą, hałas i przyczyny instytucjonalne, w szkole wyższej na pierwszym miejscu można wymienić stres instytucjonalny, związany z awansem zawodowym i rywalizacją, zaś na drugim brak kompetencji dydaktycznych u nauczycieli akademickich. Drugą sprawą, która porusza referat był problem wypalenia duchowego w uczelniach katolickich, którego istnienie postuluje autorka.

 Joseph McRae Mellichamp - Priorytety w życiu wierzącego naukowca

   Jak podaje przekaz Ewangelii, gdy zapytano Pana Jezusa o największe przykazanie, odpowiedział: "Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem" (Mt 22,37). Lecz co to tak naprawdę oznacza? Jak możemy w ten sposób miłować Boga przy szalonym tempie współczesnego życia? Aby znaleźć odpowiedź na to pytanie, musimy odnieść się do pięciu kluczowych dziedzin czy też aspektów życia osoby wierzącej:
- priorytetów życiowych;
- zarządzania czasem;
- zarządzania finansami;
- dostępnością dla Boga;
- stawania się uczniem Jezusa. 
   Wykłady przedstawiły bardzo praktyczne wskazówki, jak odnieść sukces w tych ważnych dziedzinach.

Ks. Roman Rogowski - "Jestem cząstką natury" i "Moje żywioły"

Peggy Mellichamp – Służba kobiet w środowisku akademickim

Anelia Radomirova – Personalistyczne podejście w literaturze

Małgorzata Borkowska – Wiara i forma w powieści

Iwona Munter - Wpływ modlitwy na zdrowie człowieka

   W swoim wystąpieniu  zasygnalizowałam problem wpływu modlitwy na zdrowie człowieka, ponieważ okazuje się, że m. in. dzięki wytrwałej i pogłębionej wierze (której istotą jest i przejawem jest właśnie modlitwa) można doświadczyć nie tylko osobowego spotkania z Bogiem, ale również spektakularnego uzdrowienia na duszy i ciele. Tak więc po wstępnym zarysowaniu problemu omówiłam fenomen modlitwy w kontekście ogólnie pojętego zdrowia w ujęciu Ricka Mathisa, przytaczając również inne stanowiska; następnie wspomniałam o psychologicznej interpretacji doświadczenia religijnego czy w końcu ukazałam modlitwę jako fundament tegoż doświadczenia korelującego z omawianą tutaj kondycją zdrowotną człowieka, uwzględniając stan aktualnych badań.

Krzysztof Cena - Człowiek i góry

   Ilustrowane refleksje nad mistyką gór oraz znaczeniem i rolą turystyki górskiej.

 Barbara Cena – Sztuka sakralna: Restauracja malarstwa ściennego w kościele All Saints' w Collie w Zachodniej Australii

    Ilustrowana historia prac restauratorskich w kościele anglikańskim, który w na przełomie XIX i XX wieku ufundowała w Australii arystokratka angielska z treścią i symboliką ekumeniczną. Prace dotyczyły głównie wielkiego naściennego płótna pędzla P. Goatchera będącego apoteozą Madonny z Dzieciątkiem.

Alicja Mazan-Mazurkiewicz  - Teresą z Lisieux – w kilku odsłonach

   Referat przedstawi łkilka wymiarów spotkania z Teresą: od młodzieńczej lektury jej pism (czytanych wtedy emocjonalnie, psychologizująco), przez wielokrotną lekturę egzystencjalną. To wymiar najbardziej prywatny. Drugi, związany już z przygodą literaturoznawczą, to spotkanie Teresy jako... bohaterki literackiej, w pewnym sensie. To znaczy, spotkanie jej w poezji Jana Twardowskiego. Zasygnalizowane zostały pewne naprawdę ciekawe, nawet zaskakujące kwestie, zauważone w poezji Twardowskiego. To aspekt drugi – naukowy. No i trzeci... artystyczny. To, że wcześniejsze „spotkania z Teresą” stały się własnym tworzywem literackim - ten aspekt był omówiony skrótowo. Pewnym założeniem nadrzędnym wykładu jest idea integralności życia. Sądzę, że jeśli rozważamy relację nauki i wiary w życiu naukowca, to przede wszystkim dlatego, że odczuwamy potrzebę bycia całościowymi, spójnymi – zadajemy sobie pytanie, jak dla nas istnieje odrębność jakościowa pewnych wartości i jednocześnie właśnie spójność. Teresa może być dla nas pewnej przykładem takiej integralności.

Elżbieta Stawnicka - Zwiahel - Biblijna prawda o człowieku - stworzenie, upadek, zbawienie


Kilka zdjęć z konferencji:

Zdjęcia ośrodka konferencyjnego:

 
Copyright (c) 2000 - 2019 Ruch Nowego Życia
All Rights Reserved
[ created by hornet.com.pl ]
WEB interface