WWW.CHFPN.PL
MENU
Archiwum wydarzeń
O nas
Gdańsk
Gliwice i Katowice
Kraków
Łódź
Poznań
Radom
Warszawa
Wrocław
Zielona Góra
Dołącz do nas

Konferencje
Nowości na stronie
Lektury
Seminaria
Doktoranci / studenci
INNE
Forum dyskusyjne
Rejestracja
Twoje konto
FAQ
Sondy
Linki

LOGOWANIE
login
password
zarejestruj się »
SONDA
Czy metoda zapłodnienia in vitro powinna być w Polsce
dozwolona i w pełni finansowana przez państwo
dozwolona, ale finansowana przez państwo tylko dla małżeństw
dozwolna, lecz na koszt własny
zabroniona
 inne

Kreacjonizm a ewolucjonizm

   Na początek spotkania przypomniano twierdzenie Karla Poppera, że "Teoria ewolucji nie jest testowalną teorią naukową, lecz metafizycznym programem badawczym". Dlaczego?

1. Nie można jej sfalsyfikować. Teoria przewiduje ewolucję różnorodnych form "w sprzyjających warunkach". Jednakże trudno jest określić owe sprzyjające warunki środowiska, w których pojawia się różnorodność form.

2. Jest tautologiczna. Twierdzi, iż większe szanse przeżycia mają te organizmy, które są lepiej dostosowane do warunków środowiska i zarazem utrzymuje, że lepiej dostosowane do środowiska są te organizmy, które przeżyły.

3. Nie umożliwia przewidywania, a tym samym nie wyjaśnia ewolucji różnorodnych form organizmów żywych. Wyjaśnia tylko to co już się stało, ale nie jest w stanie prognozować tego, co się wydarzy - więc nie wyjaśnia nic.

4. Zawartość informacyjna teorii jest bliska zeru. Zawartość informacyjną teorii definiuje się jako zbiór zdań, które są sprzeczne z teorią. Im więcej teoria wyklucza, tym więcej informacji o świecie nam dostarcza. Teoria ewolucji wyjaśnia wszystko, niczego nie zabrania, a wyjaśniając wszystko, nie wyjaśnia tak naprawdę niczego.

   Zauważono, że również twierdzenie typu " Niewidzialny Bóg stworzył widzialny świat" jest również nietestowalne w świetle współczesnej nauki.

   Wydaje się więc, że spór między kreacjonizmem a ewolucjonizmem jest sporem między dwoma  systemami metafizycznymi, teizm kontra naturalizm.

   W dalszej części przeanalizowano biblijny opis stworzenia (Rodzaju 1,1-2,4a). Zauważono wyraźną strukturę literacką (pierwsze trzy dni stworzenia przygotowanie przestrzeni, kolejne trzy dni to odpowiednio zapełnianie przestrzeni), co może świadczyć o tym, że dany fragment nie jest ścisłym (naukowym) opisem stworzenia, ale poetyckim obrazem (hymnem na cześć Boga stwórcy). Znaczy to, że natchniony autor (Mojżesz (?)), w formie poetyckiej zawarł pewną treść o dziele stwórczym, ale już kolejność stworzenia ma naturę kompozycyjną. Niewątpliwa treść to:
 Bóg wszystko stworzył;
 Bóg wszystko stworzył doskonałe (dobre);
 Bóg stworzył człowieka na swój obraz (intelekt, wola, moralność, możliwości twórcze);
 Bóg uczynił człowieka zarządcą widzialnego świata.

   Przeanalizowano różne możliwości (stosowane przez chrześcijan) połączenia tych dwóch metafizycznych teorii takie jak: kreacyjny ewolucjonizm (Bóg dał początek mechanizmom ewolucji), czy stworzenie z historią (Bóg stworzył świat z wpisaną w niego historią). Jednak uznano je za niewystarczające, bo nie wyjaśniające tego, że na początku człowiek był bezgrzeszny, a później popełnił grzech. Nie ma w tych teoriach miejsca na popełnienie grzechu przez człowieka - co uderza w chrześcijańską wiarę. Teoria ewolucji mówi, że śmierć jest mechanizmem rozwoju, podczas gdy opis biblijny ukazuje śmierć jako rezultat ludzkiego grzechu.

   Na zakończenie zauważono, że ponieważ grzech miał wpływ nie tylko na człowieka, ale i na stworzony świat (Bóg przeklął ziemię), to wydaje się słuszne przyjąć, że współczesna nauka widzi świat od momentu już po popełnieniu grzechu. Tak jak w lustrze odbija się to, co nas otacza, nie potrafimy naukowymi metodami sięgnąć poza lustro, do czasów, gdy człowiek nie popełnił grzechu. Dlatego też współczesna nauka wyciąga takie a nie inne wnioski i trudno jej dostrzec doskonałego Boga.

(Powrót)

 
Copyright (c) 2000 - 2019 Ruch Nowego Życia
All Rights Reserved
[ created by hornet.com.pl ]
WEB interface