WWW.CHFPN.PL

Zdjęcia z konferencji - 24.VI

"Słowo dnia" - Ireneusz Bareła

"Słowo dnia" - Anna Seredyńska

"Słowo dnia" - wspólny śpiew

"Słowo dnia" - studencki zespół muzyczny

Widok ogólny sali konferencyjnej

Mark Cwiek z tłumaczem  - The cloning of human beings: from slippery slope to looming precipice

David Carlini - The cloning of human beings: from slippery slope to looming precipice

Anna Seredyńska - Mechanizmy obronne u ofiar przemocy. Następstwa wychowawcze.

Maria Jankowska - Godność osoby w aspekcie rozwoju "ja" i poczucia własnej wartości

Julian Ławrynowicz - Godność człowieka i jego działalności odzwierciedlona w pracy
formacyjnej własnej, wychowawcy i duszpasterza oraz otoczenia

Jagoda Markiewicz - Godność kobiety w kontekście filmu o Marii Magdalenie

O. Paweł Placyd Ogórek OCD - Posługa pasterska ordynariusza diecezji łuckiej na Wołyniu,
Sługi Bożego Adolfa Piotra Szelążka w latach 1939 - 1945

Tłumaczenie dla gości zagranicznych

Anna Kryszczuk - Godność człowieka w sytuacjach granicznych na przykładzie literatury obozowej
"Inny świat" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

Andrzej Rosiak - Świadectwo godnego i owocnego życia - notatka o profesorze Fijałkowskim
i kilku innych profesorach regionu łódzkiego

Zdjęcie grupowe drugiego dnia konferencji

Michał Seweryński - Godność pracy człowieka w świetle nauki społecznej Kościoła

Karolina Smoderek - Miejsce godności i praw człowieka w bioetyce dyskursu

Andrzej Rosiak - Analiza przemian osoby ludzkiej i przemian cywilizacyjnych pod wpływem...

Stanisław Waluś - Godność człowieka w polityce i samorządzie

Ryszard Kleszcz - O godności nauczyciela akademickiego

Jan Jacek Sztaudynger - Wzrost gospodarczy, rodzina a godność i jakość życia

Jan Zbigniew Czajgucki - Niezawodność kształcenia i nauki w kategoriach etyki

 

 
Copyright (c) 2000 - 2019 Ruch Nowego Życia
All Rights Reserved
[ created by hornet.com.pl ]
WEB interface