WWW.CHFPN.PL

Zdjęcia z konferencji - 12 VI

"Słowo dnia" - ks. Ryszard Nowak

Richard Carhart  - Czy nauki przyrodnicze uzasadniają relatywizm moralny?
(Tłumacz - Jerzy Grzybowski)

Jurgen Spiess - Jeśli Bóg umarł to wszystko jest dozwolone -
- Dostojewski prorok XXI wieku

Julian Ławrynowicz -  Wzajemne relacje nauki, etyki i wiary
w sytuacji rodziny rodzin pracowników nauki

Anna Seredyńska - Warsztaty i kolokwia dojrzałości osobowej jako metoda
pomocy kandydatom na pedagogów w uzyskiwaniu większej spójności wewnętrznej

Ewa Dybowska - "Kochać i służyć we wszystkim" - Ignacjańska idea
pomagania duszom (ludziom) w pedagogice ignacjańskiej

Teresa Zając - Piękno duchowej drogi ewolucji ludzkości

Dyskusja panelowa - Odpowiedzialne życie ważną informacją
dla przyszłych pokoleń - odpowiedzialność indywidualna czy zbiorowa?

Ks. Marek Jagodziński - Teologiczno-komunikacyjny kontekst interpretacyjny informacji

Łukasz Nysler - Między racjonalizmem a fideizmem. Katolicka koncepcja wiary religijnej

Ks. Roman Piwowarczyk - Bóg Arystotelesa a Bóg chrześcijan

Renata Matsili - Czy cnoty można się nauczyć? Rozważania na temat
zdobywania wiedzy w kontekście dzielności etycznej

Anna Kryszczuk - Pojęcie grzechu w poezji Sebastiana Grabowieckiego

Michał Kaczmarczyk - Religia a nauka w filozofii Alfreda Northa Whiteheada

Jan Wadowski - Informacja - komunikacja - dialog:
człowiek i społeczeństwo w ontologii spotkania

Koncert Bogdana Pieczyraka

Spacer brzegiem morza

Spacer brzegiem morza

 

 
Copyright (c) 2000 - 2019 Ruch Nowego Życia
All Rights Reserved
[ created by hornet.com.pl ]
WEB interface