WWW.CHFPN.PL
MENU
Archiwum wydarzeń
O nas
Gdańsk
Gliwice i Katowice
Kraków
Łódź
Poznań
Rzeszów
Warszawa
Wrocław
Zielona Góra
Dołącz do nas

Konferencje
Nowości na stronie
Lektury
Seminaria
Doktoranci / studenci
INNE
Forum dyskusyjne
Rejestracja
Twoje konto
FAQ
Sondy
Linki

LOGOWANIE
login
password
zarejestruj się »
SONDA
Czy metoda zapłodnienia in vitro powinna być w Polsce
dozwolona i w pełni finansowana przez państwo
dozwolona, ale finansowana przez państwo tylko dla małżeństw
dozwolna, lecz na koszt własny
zabroniona
 inne

Materiały konferencyjne NEW '05

 

Materiały wydane są w formie 320 stronicowej książki i zawierają kompletny zbiór referatów z konferencji Nauka - Etyka - Wiara 2005.
W sprawie zamówień prosimy o kontakt przez: kontakt@chfpn.pl . 

SPIS TREŚCI

 

 

 

PRZEMÓWIENIE OTWIERAJĄCE KONFERENCJĘ                

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji -

- Prof. dr hab. inż. Andrzej Hławiczka

 

REFERATY (według sesji tematycznych):  

 

 

Sesja 1:     DYLEMATY ETYCZNE                                                  

Moderator sesji: Prof. dr hab. Janusz Keller

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa

 

Sytuacje konfliktowe w etyce i sposoby ich rozstrzygania                         

Prof. dr hab. Karol Toeplitz 

Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Warszawa

 

Dylematy etyczne w badaniach biomedycznych -

- próba usystematyzowania                                                                               
Prof. dr hab. Marek Pawlikowski

Uniwersytet Medyczny, Łódź

 

The Integration of Christian Ethics and Human Cloning                          

Amy Myers

Baylor University, USA

 

 

Sesja 2:     ETYKA W POLITYCE                                                   

Moderator: dr inż. Henryk Król

DEOrecordings, CCM, Wisła

 

Etyka w polityce                                                                                                           

Dyskusja panelowa z udziałem prof. Jerzego Buzka

 

O демонических искушениях политической власти                          

Доц. Анатолий Лысюк

Брестский Государственный Университет имени А.С.Пушкина

 

 

Sesja 3:     RÓŻNE ZAGADNIENIA ETYKI – Część 1          

Moderator: Prof. dr hab. Julian Ławrynowicz

Uniwersytet Łódzki

 

Filozofia, teologia i matematyka w pismach Mikołaja z Kuzy -

- szkic poglądów                                               

Dr Mariusz Grządziel

Akademia Rolnicza, Wrocław

 

Faust ponowoczesny -

- poznawczo-etyczne aspekty redukcjonizmu w nauce                                          

Dr Jan Wadowski

Politechnika Wrocławska, Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław

 

Od złudnego szczęścia ku wypaczonej etyce                                                          

Dr Renata Matsili

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, Łódź

 

 

Sesja 4:     RÓŻNE ZAGADNIENIA ETYKI – Część 2          

Moderator: Prof. dr hab. inż. Dariusz Badura

Uniwersytet Śląski, Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych, Katowice

 

Wyzwania etyczne postmodernizmu                                                                       

Prof. dr hab. Mirosław Patalon

Pomorska Akademia Pedagogiczna, Słupsk

 

Biblical Anthropocentrism and Responsibility in Bioethics                                  

Prof. dr Peter Kunzmann

LMU, Munich, Germany


 

Sesja 5:     NAUKA A WIARA – Część 1                                      

Moderator: Prof. dr hab. inż. Stanisław Waluś

Politechnika Śląska, Gliwice

 

Czy i jak mogę dzisiaj być prawdziwym chrześcijaninem

oraz prawdziwym naukowcem?                                                                               

Mgr Andrzej Jarosz

University of Copenhagen

Uniwersytet Jagielloński, Kraków


 

Sesja 6:     NAUKA, WIARA  I  SŁUŻBA LUDZIOM             

Moderator: Dr inż. Krzysztof Wojciechowski

Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

 

Nauka i wiara                                                                                                          

Prof. dr hab. Andrzej Ślebarski

Uniwersytet Śląski, Katowice

 

Czy muszę zaangażować się dla społeczeństwa?

Dyskusyjne warsztaty tematyczne - zarys                                                              

Adam Król

Habitat for Humanity, Gliwice

 

Report on the history and studies

of the Evangelische Forschungsakademie                                                             

Prof. dr Günter Schulz

University Münster, Germany

 

 

Sesja 7:     NAUKA A WIARA – Część 2                                      

Moderator: Mgr Andrzej Zabołotny

Ruch Nowego Życia, Warszawa

 

Big Bang, Stephen Hawking and God                                                                    

Prof. Henry F. Schaefer

University of Georgia, USA

 

 

Sesja 8:      ETOS PRACY                                                                  

Moderator: Prof. dr hab. inż. Bolesław Pochopień

Politechnika Śląska, Gliwice

 

Chrześcijanin a wyzwania dla etosu pracy                                                              

Prof. dr hab. Tadeusz Zieliński

Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Warszawa

 

Życie rodzinne a praca twórcza                                                                               

Prof. dr hab. Julian Ławrynowicz

Uniwersytet Łódzki

 

Możliwości pogodzenia życia rodzinnego młodych pracowników

biznesu i młodych pracowników naukowych z pracą zawodową

we współczesnej Polsce                                         

Dr inż. Małgorzata Hordyńska

Politechnika Śląska, Katowice

 

 

Sesja 9:     MORALNE WYBORY                                                   

Moderator: Prof. dr hab. inż. Andrzej Hławiczka

Politechnika Śląska, Gliwice

 

O rozwoju moralnym chrześcijan                                                                            

Dr Andrzej Gołąb

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Warszawa

 

Czego nas uczy informacyjny łomot

- w poszukiwaniu współczesnej drogi do prawdy?                                     

Prof. dr hab. Jarosław Świderski

Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa

 

Iluzje akademickiej rzetelności                                                                              

Prof. dr hab. Tadeusz Gerstenkorn

Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, Toruń

 

Fundament etyki – moralne wybory                                                                       

Henryk Wieja

Chrześcijańska Fundacja Życie i Misja, Ustroń

 

 

Sesja 10:   ETYKA I WIARA                                                         

Moderator: Prof. dr hab. inż. Zenon Waszczyszyn

Politechnika Krakowska

 

Etos chrześcijański                                                                                                 

Henryk Knapik

Fundacja Biblos, Poznań

 

Nauka – Prawda – Wolność                                                                                    

Krzysztof Nagrodzki

Redakcja tygodnika „Myśl Polska”

 

Wybrane relacje techniki z etyką i religią                                                              

Dr hab. Włodzimierz Wawszczak

Politechnika Łódzka

 

Wiedza wzmacniająca wiarę                                                                                    

Prof. dr hab. Janusz Sławiński

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Gniezno