WWW.CHFPN.PL
MENU
Archiwum wydarzeń
O nas
Gdańsk
Gliwice i Katowice
Kraków
Łódź
Poznań
Radom
Warszawa
Wrocław
Zielona Góra
Dołącz do nas

Konferencje
Nowości na stronie
Lektury
Seminaria
Doktoranci / studenci
INNE
Forum dyskusyjne
Rejestracja
Twoje konto
FAQ
Sondy
Linki

LOGOWANIE
login
password
zarejestruj się »
SONDA
Czy metoda zapłodnienia in vitro powinna być w Polsce
dozwolona i w pełni finansowana przez państwo
dozwolona, ale finansowana przez państwo tylko dla małżeństw
dozwolna, lecz na koszt własny
zabroniona
 inne

Seminarium apologetyczne 2010


Seminarium apologetyczne
Warszawa - Radość 29 – 30 maja 2010 r.


   Czym jest apologetyka? Słowo to pochodzi z języka greckiego – „apologia” oznacza obronę. Pismo święte wzywa nas: „bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest” (1P3:15) Apologetyka jest więc umiejętnością obrony prawd wiary.

   Jest to ważne dla nas samych – abyśmy mieli przekonanie, że nasza wiara nie jest ślepa. Ale też apologetyka jest ważną częścią ewangelizacji. Wiemy, że sama racjonalna argumentacja nie jest w stanie doprowadzić nikogo do zbawczej wiary w Jezusa. Jednak uzasadnienie naszej nadziei może pomóc wielu osobom w usunięciu przeszkód na drodze do wiary.

   Jeden ze współczesnych apologetów, William Lane Craig, napisał w artykule God and the Academy: „Ktoś wychowany w kulturowym otoczeniu, w którym chrześcijaństwo nadal jest postrzegane jako opcja intelektualnie warta poważnego rozważenia, wykaże otwartość na Ewangelię, której nie będzie mieć osoba zsekularyzowana. Tej ostatniej równie dobrze jak o wierze w Jezusa Chrystusa można mówić o potrzebie uwierzenia w krasnoludki czy elfy.”

   Majowe seminarium apologetyczne pozwoliło przyjrzeć się problematyce wiary w kontekście zarówno nauk ścisłych, jak i humanistycznych.      

Wykładowcy:

Prof. Richard Carhart otrzymał doktorat w dziedzinie fizyki cząstek elementarnych na Uniwersytecie Wisconsin. Przez 35 lat prowadził badania naukowe i zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Stanu Illinois; obecnie jest emerytowanym profesorem fizyki. W pracy naukowej początkowo zajmował się teoretyczną fizyką cząstek elementarnych, ale w 1976 roku zmienił specjalność na teoretyczną fizykę środowiskową.
    Prof. Carhart uczył i prowadził badania podczas rocznych wyjazdów na Uniwersytecie Nairobi w Kenii, Uniwersytecie Karola i w Czeskiej Akademii Nauk w Pradze. Długotrwałe zainteresowanie stykiem nauki i przekonań religijnych wypływa z jego osobistej chęci integracji wiary i odkryć naukowych w kontekście dominujących światopoglądów. Prof. Carhart pełni też funkcję koordynatora European Scientific Network i prowadzi w różnych krajach wykłady  na temat nauki i wiary.

 


Dr Jefrey Breshears był profesorem historii na Uniwersytecie Georgia State University, wykładał też na dwóch innych państwowych uniwersytetach w USA. Przedmiotem jego wykładów były: historia starożytna, średniowieczna i współczesna, wykładał również takie przedmioty jak: filozofia i religia, amerykański system polityczny. W dwóch uczelniach teologicznych  uczył  m.in. historii kościoła . W latach 1991-95 pełnił funkcję pastora.
Jest autorem kilku książek i pracuje nad dalszymi. W roku 2003 założył organizację Areopagus (http://www.theareopagus.org/) zajmującą się pogłębianiem wiedzy i świadomości religijnej chrześcijan różnych wyznań.

 

 

 

 


Dr hab. Adam Cenian – pracownik naukowy IMP PAN, specjalista w dziedzinie teorii laserów i ekoenergetyki. Współzałożyciel Gdańskiego Forum Dialogu Nauki i Religii im. Heweliusza i członek ChFPN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PROGRAM SEMINARIUM:

Sobota

11:00 - rozpoczęcie
11:15 - 12:45 Jefrey Breshears - Chrześcijański antyintelektualizm a powołanie do miłowania Boga całym umysłem
13:00 - 14:00 obiad
14:15 - 15:45 Richard Carhart - Czy nauka pogrzebała zjawiska nadprzyrodzone?
15:45 - 16:00 przerwa
16:00 - 16:50 Adam Cenian - Nasze miejsce we Wszechświecie: czy możemy w pełni zrozumieć rzeczywistość i panować nad nią?
17:00 - 18:30 Jefrey Breshears - Czy tekst Pisma świętego został dokładnie zachowany i przekazany do naszych czasów? Sprawa krytyki tekstu biblijnego.
18:45 - 19:30 kolacja
20:00 - dyskusja z udziałem wykładowców
 
Niedziela

7:00 - 8:00 śniadanie
8:15 - wspólna modlitwa
8:30 - 10:00 Richard Carhart - Czy nauka odkryła inteligentny projekt w naturze?
10:00 - 11:30 Jefrey Breshears - Dlaczego warto studiować historię chrześcijaństwa: wartość rozumienia przeszłości.
11:30 - 12:00 przerwa
12:30 - 14:00 Richard Carhart - Czy nauka udowodniła względność zasad moralnych?
14:00 Obiad
15:00 – 17:00 Referaty zgłoszone przez uczestników
- Dr Janusz Kucharczyk - Pięć strategii apologetycznych
- Dr Joel Burnell - Etyka apologetyczna
- Tadeusz Teller - Informacja zakodowana w atomach
- Prof. Jerzy Lechowski - Informacja w szczęściu i nieśmiertelności człowieka


Opisy niektórych wykładów:

Czy nauka pogrzebała zjawiska nadprzyrodzone?
   Nauka odniosła sukces w coraz pełniejszym wyjaśnianiu zjawisk otaczającego nas świata. Przedstawiane są naukowe odpowiedzi na pytania o powstanie Ziemi, życia, ludzi – jak też o przyszłość całego Wszechświata. Może się wydawać, że nauka nie zostawiła wiele miejsca dla idei dotyczących świata nadprzyrodzonego, istnienia Boga czy aniołów. Niektórzy twierdzą, że nauka pogrzebała sferę nadprzyrodzoną. Ten wykład silne i słabe strony takich poglądów, poddając analizie dotychczasowe osiągnięcia nauki i perspektywy jej rozwoju w przyszłości.

Czy nauka odkryła inteligentny projekt w naturze?
   Niektórzy naukowcy o wysokich naukowych kwalifikacjach, tacy jak np. William Dembski, Michael Behe, Dean Kenyon, twierdzą że potrafią pokazać struktury naturalnego świata, które musiały być zaprojektowane przez jakąś inteligentną istotę. Utrzymują, że uporządkowanie świata oraz zjawisko życia okazują cechy inteligentnego projektu i nie zaistniały przez działanie jedynie praw natury, przypadku i dostatecznej ilości czasu.
   Ich idee wywołały burzliwe kontrowersje. Wiele artykułów naukowych z różnych dziedzin wiedzy, artykułów popularnonaukowych, programów telewizyjnych czy radiowych wyrażało gorący sprzeciw wobec ich wniosków. Ten wykład wyjaśnia podstawowe idee teorii inteligentnego projektu (ID) oraz odnosi się do pytania, czy nauka musi z góry odrzucić wyjaśnianie rzeczywistości przez odwołanie do inteligentnego projektu.

Czy nauka udowodniła względność zasad moralnych?
   Często moźemy zetknąć się z opinią, że nauka wykazała względność zasad moralnych i etycznych, że nie istnieją żadne absolutne wartości. Słyszałem od swoich studentów, że „Einstein wykazał, iż wszystko jest względne”. Inni twierdzą, że sama nauka nie dostarcza obiektywnej wiedzy, ale podawane przez nią prawdy są zależne od danej kultury i jej wyjaśnienia – „paradygmaty” – zmieniają się zasadniczo z upływem czasu. Wykład podda te dwie linie rozumowania analizie z perspektywy nauki i filozofii. Przedstawi też wyniki badań socjologicznych, dotyczących praktycznych konsekwencji pewnych tradycyjnych moralnych zachowań.
          

Miejsce seminarium:
Ośrodek Konferencyjny "Radość"
ul. Szczytnowska 35-39
04-812 Warszawa

Opłata za udział – z pełnym wyżywieniem i noclegiem z soboty na niedzielę wynosił 99 zł.
(Jeśli ktoś nie korzystał z noclegu – cena wynosiła 65 zł. Można było przyjechać już w piątek po południu – wtedy cena obejmująca dwa noclegi wynosiła 150 zł)

Współorganizatorzy:

Chrześcijańskie Forum Pracowników Nauki
Gdańskie Forum Dialogu Nauki i Religii im. Heweliusza
 Ruch Nowego Życia


 

 
Copyright (c) 2000 - 2019 Ruch Nowego Życia
All Rights Reserved
[ created by hornet.com.pl ]
WEB interface